Încă un primar din județul Timiș suferă de… incompatibilitate

747

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, precum și existența conflictului de interese de natură administrativă și penală în cazul a 30 aleși locali (4 primari, 8 viceprimari, 1 consilier județean, 15 consilieri locali și 2 foști consilieri locali).

Printre cei 30 aleși locali se află și un primar din județul Timiș, 2 consilieri locali din Caraș-Severin și un consilier local din Hunedoara, după cum urmează:

1. CĂTANĂ IOSIF CRISTIAN, Primar al comunei Criciova, județul Timiș și fost viceprimar în perioada 29 iunie 2012 — 03 iunie 2014

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 29 iunie 2012 — 09 februarie 2016, întrucât a deținut simultan atât funcția de viceprimar și ulterior pe cea de primar cât și funcția de administrator al S.C. TRANS CATANA S.R.L. (în perioada 29 iunie 2012 — 25 octombrie 2012) și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul ‘CĂTANĂ CRISTIAN-IOSIF PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ’ (în perioada 29 iunie 2012 — 09 februarie 2016), încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) și g) din Legea nr. 161/2003.

15. DABA GHEORGHE, Consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Cornereva, județul Caraș Severin

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI PENAL

În perioada exercitării mandatului de consilier local a votat la data de 18 aprilie 2013 adoptarea Hotărârii Consiliului local al comunei Cornereva privind închirierea unor suprafețe de teren din golul alpin al comunei Cornereva la persoane fizice, crescători de animale.

La data de 29 mai 2013, ulterior adoptării acestei hotărâri, Consiliul Local al Comunei Cornereva (reprezentat prin primar Novăcescu Nicolae) a încheiat în calitate de concedent, un contract de închiriere teren în suprafață de 3,5 ha care aparține domeniului public al comunei Cornereva cu DABA GHEORGHE, în calitate de concesionar.

Contractul de închiriere a fost încheiat inițial pe o durată de 3 ani și ulterior a fost prelungită durata contractului, prin act adițional, o perioadă de 5 ani.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001 și art. 75 și art. 77, alin. (1) și (2) din Legea 393/2004.

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Caransebeș în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către DABA GHEORGHE a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României.

20. GRUESCU EMIL, Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Boșorod, județul Hunedoara

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În dubla calitate de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Boșorod și președinte al Asociației Crescătorilor de Animale din Comuna Boșorod a participat la ședința comună a comisiilor de specialitate ale consiliului local din data de 17 ianuarie 2013 în care s-a dezbătut proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Boșorod prin care s-a propus modificarea redevenței la concesionarea pășunilor primăriei, avizând favorabil proiectul de hotărâre și semnând Raportul de avizare.

De asemenea, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului local al Comunei Boșorod din data de 21 ianuarie 2013, a participat la dezbaterea proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local prin care s-a propus modificarea redevenței la concesionarea pășunilor primăriei, votând pentru adoptarea acestei hotărâri.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001 și art. 75, lit. b) , e) și f) și art. 77, alin. (1) și (2) din Legea 393/2004.

24. MUNTEAN PETRU, Consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Constantin Daicoviciu, județul Caraș-Severin

INCOMPATIBILITATE

Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 9 iulie 2012, întrucât deține simultan funcțiile de consilier local și consilier personal al primarului comunei Constantin Daicoviciu, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

LĂSAȚI UN MESAJ