În Regiunea Vest mai sunt disponibile 40% din fondurile europene pentru finanțarea IMM-urilor

143

IMM-urile din Regiunea Vest care vor să acceseze fonduri nerambursabile pentru a-și dezvolta activitatea mai pot să depună proiecte spre finanțare până în data de 30 august 2017, la ora 12:00, în cadrul Priorității de investiții 2.2 „Sprijinirea creării și extinderea capacității avansate de producție și dezvoltarea serviciilor” a Regio-Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020.

Condițiile specifice de accesare sunt detaliate în cadrul Ghidului specific acestui apel de proiecte – ghid care se găsește pe pagina web a ADR Vest (www.adrvest.ro), la secțiunea Ghiduri de finanțare/Apeluri lansate.

Apelul de proiecte este de tip competitiv, proiectele primind finanțare în funcție de punctajele obținute în cadrul etapelor de evaluare și în limita alocării financiare pentru Regiunea Vest.

Finanțarea vizează investiții în mediul urban – cu excepția întreprinderilor mijlocii, în cazul cărora locul de implementare al proiectului poate să fie și în mediul rural.

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200.000 euro și maximum 1 milion de euro. Contribuția solicitantului de finanțare, din valoarea eligibilă a proiectului, diferă în funcție de dimensiunea firmei,
• 45% pentru micro întreprinderi și întreprinderi mici
• 55% pentru întreprinderile mijlocii.

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este Miruna Vitcu, Directorul Direcției Resurse Umane și Comunicare; telefon/fax: 0256-491.981/0256-491.923; e-mail: miruna.vitcu@adrvest.ro.

LĂSAȚI UN MESAJ