În 2015, România a avut bani să construiască sau să repare și 30 de biserici în străinătate!…

451

În anul 2015, Secretariatul de Stat pentru Culte a avut un buget de 472.909.000 lei, structura pe tipuri de cheltuieli aratând astfel: sprijinul financiar acordat pentru salarizarea personalului clerical, buget – 274.298.000 lei; susţinerea cultelor (construcţii şi reparaţii biserici, asistenţă socială şi evenimente interne şi internaţionale desfăşurate de către culte), buget – 177.097.000 lei; transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru personalul monahal fără venituri al cultelor recunoscute, buget – 3.761.000 lei; contribuții la salarizarea personalului neclerical, buget – 2.165.000 lei ş.a.

De-a lungul anului 2015, Secretariatul de Stat pentru Culte a susţinut cultele și în derularea unor programe sociale şi caritabile, prin finanțarea a 56 de proiecte sociale ale cultelor, în valoare de 13.765.000 lei.
De asemenea, au fost sprijinite demersurile cultelor pentru promovarea dialogului inter- şi intra-religios prin organizarea de manifestări şi evenimente internaţionale.
Astfel, tot în anul 2015, a fost alocată suma de 1.696.000 lei pentru 18 simpozioane…

În anul 2015, Secretariatul de Stat pentru Culte a alocat lunar suma de 208.000 de euro pentru salarizarea personalului clerical românesc din străinătate.
Pentru Schitul românesc Prodromu de la Muntele Athos a fost alocată suma de 250.000 de euro.
În vederea consolidării coeziunii comunităților românești din afara granițelor s-a alocat suma de 8.130.000 lei pentru construirea sau repararea a 30 de biserici din Republica Moldova, Ungaria, Spania, Germania, Franţa, Belgia, Suedia, Cehia, o atenţie specială fiind acordată comunităţilor româneşti de pe Valea Timocului (Serbia).

Secretariatul de Stat pentru Culte a continuat sprijinirea activităţilor de restaurare a spaţiului eclezial – monumente istorice, în anul 2015 fiind alocată suma 27.265.000 lei pentru 138 de unități de cult – monumente istorice.
Dintre monumentele istorice sprijinite de Secretariatul de Stat pentru Culte au făcut parte și sinagogile din Bucureşti, Timișoara, Hârlău (Iași) şi Bistriţa ş.a.

Pentru un număr de 32 de unități de cult aparținând Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, în anul 2015, Secretariatul de Stat pentru Culte a alocat suma de 3.332.000 lei pentru construirea de biserici în comunităţile care nu au lăcaş de cult și repararea celor existente.

LĂSAȚI UN MESAJ