Ignoranță sau propagandă?

243

După cum este cunoscut, România a înregistrat în primele șase luni ale acestui an o creștere în termeni reali a produsului intern brut (PIB) cu 5,82% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Drept consecință, economia României a devenit cea mai dinamică economie din UE 28.1

În aceste circumstanțe, a fost pusă în circulație și intens difuzată opinia conform căreia creșterea economică înregistrată de România în acest an este nesustenabilă datorită următoarelor riscuri: creșterea nesustenabilă a salariilor din sectorul public; principalul factor de creștere economică este consumul (consumul final)  și nu investițiile; riscul depășirii pragului critic în ceea ce privește deficitul de cont curent (DCC). Dar există, într-adevăr, asemenea riscuri în economia României?

Nota bene, deficitul bugetului guvernamental consolidat de la sfârșitul primului semestru al acestui an (1,74% din PIB) este cu mult sub pragul critic reglementat de oficialii UE (3% din PIB), deși salariile din sectorul guvrernamental au crescut în perioada menționată cu 19,5% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.1,2,3

Variabile Miliarde lei în prețuri curente     RC (%)
    S1 2016     S1 2017
PIB 325,174 360,856  10,97
VBG 108,390 117,228    8,15
Salarii   27,816    33,237  19,49
Investiții     5,076      4,078 -19,66
DBG     3,855      6,295   63,29

 

S1 – semestrul 1; RC – rate de creștere; VBG – veniturile bugetului guvernamental consolidat; DBG – deficitele bugetului guvernamental consolidat. Surse: 1. Eurostat, Economy and finance, National accounts (ESA 2010); 2. Ministerul Finanțelor Publice, Buletin MFP.

În al doilea rând, investițiile și nu consumul reprezintă factorul determinant al creșterii nominale a PIB (10,97%) în primul semestru al acestui an comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, deoarece investițiile au crescut cu 20,78%, iar consumul cu doar 10.39%.1

Variabile Miliarde lei în prețuri curente     RC (%)
   S1 2016    S1 2017
PIB 325,174 360,856   10,97
Consum final 260,808 287,906   10,39
Investiții   66,016   79,733   20,78
DCE     1,650     6,783 311,10
Salarii 125,850 148,094   17,67


DCE.
– deficit comercial extern. Surse: Idem.

În sfârșit, riscul depășirii pragului critic (4% din PIB) în ceea ce privește deficitul de cont curent a crescut semnificativ în primul semestru al acestui an. Astfel, nivelul DCC a crescut de la 3,04% din PIB, valoare înregistrată în primul semestru al anului trecut, la 3,78% din PIB în aceeași perioadă din acest an.3

În concluzie, este evident că ideea conform căreia creștere economică înregistrată de România în acest an este nesustenabilă reprezintă, în proporție de 90%, un slogan propagandistic și nimic altceva. Din păcate, această idee a fost repetată de atâtea ori și cu atâta succes încât „a pătruns în mase”, așa cum spunea acum un secol Vladimir Ilici Lenin. Drept urmare, acest slogan propagandistic este foarte greu de contracarat.

În acest context, perioada care a mai rămas până la sfârșitul acestui an este decisivă. Dacă ritmul creșterii economice din primul semestru se va menține și în cea de-a doua jumătate a acestui an, atunci lucrurile vor reveni la normal. În ce mă privește, sunt convins că România va înregistra în acest an o creștere economică mai mare de 5,5%. Vom trăi și vom vedea…

Surse: 1. Eurostat, Economy and finance, National accounts (ESA 2010); 2. Ministerul Finanțelor Publice, Buletin MFP; 3. Eurostat, Macroeconomic Imbalance Procedure.

LĂSAȚI UN MESAJ