Hărțile de hazard la inundații gestionate de ABA Banat pot reduce riscurile

318

Administrația Bazinală de Apă Banat, sau după o denumire mai veche după este cunoscută de toată lumea, Direcția Apelor, gestionează „Harțile de hazard la inundații”, hărți realizate prin Proiectul „Planul pentru Prevenirea, Protecția și Diminuarea Efectelor Inundațiilor în spațiul hidrografic Banat”. Aceste hărți sunt adevărate instrumente de lucru în mâna specialiștilor și devin extrem de importante în caz de nevoie.

Prin elaborarea acestor hărti de hazard (inundabilitate) pe cursurile de apă din spațiul hidrografic Banat, se pot reprezenta zonele potențial inundabile la diverse probabilități de depășire a debitului maxim. Aceste zone potențial inundabile trebuie luate în considerare la elaborarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și a planurilor de urbanism generale.

Hărțile de risc la inundații reprezintă documentația care indică, pentru zonele potențial inundabile la diverse probabilități de depășire a debitului maxim, pagubele materiale și umane potențiale la nivel de unități administrativ-teritoriale. Acestea fac parte din documentațiile de amenajare a teritoriului județean urmând a fi întroduse în planurile de urbanism generale. Pe baza acestor hărți de risc, consiliul județean poate declara un areal ca zonă de risc potențial la inundații.

Aceste hărți de risc au fost transmise de Consiliile Județene către toate primăriile din județ. De asemenea, ABA Banat în parteneriat cu I.N.H.G.A. si coordonate de ANAR a elaborat Planul de Management al Riscului la Inundații la nivel de A.B.A. Acest Plan cuprinde o serie de măsuri potențiale la nivel național – Măsurile propuse urmăresc cele cinci domenii de acțiune în strânsă legătură cu ciclul de management al riscului la inundații: Protecție; Prevenire; Pregătire; Conștientizarea riscului la inundații; Refacere / Reconstrucție, precum și un plan de comunicare privind elaborarea PMRI, pe baza căruia s-au desfășurat activitățile de informare și consultare a publicului.

În Planul de Management al Riscului la Inundații în Spațiul Hidrografic Banat sunt cuprinse și informații referitoare la evoluția în timp a fenomenelor, date statistice, zonele cu risc potențial semnificativ la inundații precum și măsurile propuse pentru reducerea riscului la inundații, plan ce poate fi consultat pe site-ul Administrației Naționale Apele Române, la adresa:

http://www.rowater.ro/pmri_site/3.%20Planul%20de%20Management%20al%20riscului%20la%20Inundatii%20-%20Draft/P.M.R.I.%20Banat/4%20PMRI%20Banat.pdf

De aceste hărți specializate se ocupă Biroul Patrimoniu și Cadastrul Apelor din cadrul ABA Banat.

LĂSAȚI UN MESAJ