Guvernul va aloca bani pentru exproprieri pe autostrada Timișoara-Lugoj

425

Guvernul se reuneşte în şedinţă săptămânală, cu începere de la ora 13, pentru a discuta, între altele, suplimentarea sumei necesare începerii procedurilor de expropriere a imobilelor situate pe amplasamentul viitoarei autostrăzi Timişoara-Lugoj, precum şi unele aspecte privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.

”Se aprobă suplimentarea pe anul 2019 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.230/2010 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică «Autostrada Timișoara Lugoj», cu suma totală de 21,81 mii lei, care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2019, nr. 50/2019, la capitolul 84.01 «Transporturi», titlul 58 «Proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (POIM), articolul 58.03 Programe din Fondul de Coeziune (FC) – Cheltuieli Neeligibile”, se arată în proiectul de Hotărâre.

Tot astăzi va fi aprobat şi bugetul Institutului de Proiectări Chimice „IPROCHIM”. Pe agenda discuţiilor se mai află memorandumul referitor la instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru construcţia de cămine pentru vârstnici şi încadrarea acestei scheme în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului.

LĂSAȚI UN MESAJ