Gură de oxigen de la Uniunea Europeană, pentru turismul din Banat! Câte milioane de euro primim de la UE și pentru ce

254

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) a semnat primele două contracte de finanțare prin Regio-Programul Operațional Regional (Regio-POR) 2014-2020 din județul Caraș-Severin.

Proiectele pentru care au fostsemnate contractele de finanțare sunt:
„Restaurarea, conservarea, reabilitarea și punerea în valoare a monumentului de clasa A, Ansamblul Puțului I Anina” – beneficiar: orașulAnina
„Lucrări de restaurare, conservare și dotare la Teatrul Mihai Eminescu – clădire monument istoric L.M.I. CS-II-m-A-11154 și amenajare peisagistică a parcului adiacent” – beneficiar: orașul Oravița.
Ambele proiecte vizează monumente istorice de valoare națională (grupa A).

Semnatarii acestor contracte au fost primarii celor două localități care vorbeneficia de finanțare Regio-POR 2014-2020 – respectiv Gheorghe ROMÂNU, primarul orașului Anina, și Dumitru URSU, primarul orașului Oravița – alături de Sorin MAXIM,d irectorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest-Organism Intermediar pentru POR 2014-2020 înRegiunea Vest.

Semnare proiect Anina

Proiectul orașului Anina „Restaurarea, conservarea, reabilitarea și punerea în valoare a monumentului de clasa A, Ansamblul Puțului I Anina” vizează restaurarea, conservarea și reabilitarea monumentelor Puțul I și Mașina de extracție cu aburi care compun Ansamblul Puțului I, Anina, precum și amenajarea și dotarea acestora cu scopul de a înființa Muzeul Mineritului Anina. Promovarea noului Muzeu al Mineritului Anina și includerea sa în cadrul mai multor circuite turistice naționale și internaționale sunt, de asemenea, parte din demersurile prevăzute prin proiect.

Implementarea proiectului se va desfășura pe parcursul a 33 deluni. După finalizarea perioadei de implementare, se estimează că numărul vizitatorilor va creşte cu mai mult de 8.500 de turiști la finalul primului an după implementarea proiectului (de la 465 de vizitatori pe an înainte de intervenția asupra obiectivului de patrimoniu, la 9000 de vizitatori după intervenția asupra obiectivului).

Finanțarea nerambursabilă acordată proiectului este de aproximativ 14,6 milioane de lei iar valoarea totală a acestuia este de aproximativ 15,2 milioane de lei.

Semnare proiect Oravita

Proiectul orașului Oravița – „Lucrări de restaurare, conservare și dotare la Teatrul Mihai Eminescu – clădire monument istoric L.M.I. CS-II-m-A-11154 și amenajare peisagistică a parcului adiacent” vizează creșterea atractivității turistice a orașului Oravița prin restaurarea și valorificarea durabilă a clădirii teatrului și a parcului de lângă aceasta. Astfel, proiectul are prevăzute lucrări care presupun reabilitarea interioarelor clădirii teatrului, a fațadelor și a învelitorii, dar și a zonelor adiacente clădirii c uscopul repunerii în funcțiune, a protejării clădirii de intemperii și pentru îmbunătățirea aspectului exterior.

Amenajarea peisagistică a parcului adiacent și promovarea turistică a Teatrului Mihai Eminescu în vederea includerii acestuia în cadrul circuitelor turistice constituie, de asemenea, activități alea cestui proiect. Promovarea se va face cu ajutorul digitizării 3D a obiectivului, prin dezvoltarea unei pagini web a Teatrului Mihai Eminescu, prin promovarea pe rețelele de socializare precum și prin intermediul realizării și diseminării de materiale publicitare.

Perioada de implementare a proiectului este de 41 de luni. La finalul primului an după încheierea proiectului, se estimează o creștere a numărului vizitatorilor cu peste 3.800 de turiști (de la 1.960 de vizitatoripe an înainte de intervenția asupra obiectivului de patrimoniu, la 5.778 de vizitatori după intervenția asupra obiectivului).

Finanțarea nerambursabilă acordată proiectului este de aproximativ 9,3 milioane de lei iar valoarea totală a acestuia este de aproximativ 9,6 milioane de lei.

LĂSAȚI UN MESAJ