25.9 C
Timișoara
sâmbătă 13 iulie 2024

GATA CU PROMISIUNILE DE CAMPANIE! Salariile bugetarilor înghețate prin Ordonanță de Urgență. Îi afecteză și pe bănățeni…

Cuantumul brut al salariilor de bază şi indemnizaţiilor de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice „se va menţine în 2017 la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2016”, se arată în proiectul ordonanţei de urgenţă privind salarizarea bugetarilor, obţinut de MEDIAFAX, scrie flux24.ro.

În privința nivelului de salarizare în anul 2017 al personalului din sectorul bugetar, prin viitoarea ordonanţă de urgenţă se propun următoarele:

– cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2016;
– ordonatorii principali de credite/ordonatorii de credite pot aproba demararea procedurilor privind promovarea pe funcţii, grade sau trepte profesionale a personalului numai cu condiţia încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget (măsură corelată cu prevederile art. 6 alin. (4) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare);

– avansarea personalului încadrat pe funcţii de execuţie în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă se face prin încadrarea în clasele de salarizare corespunzătoare vechimii în muncă dobândite, prevăzute la art. 11 alin. (3) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, personalul beneficiind de salarizarea la nivelul similar în plată pentru aceeaşi funcţie, grad didactic, tranşă de vechime în învăţământ pentru personalul didactic din învăţământ, respectiv grad/treaptă profesională şi, după caz, vechime în funcţie în cazul celorlalte categorii de personal, din instituţia sau autoritatea publică respectivă. În situaţia în care la nivelul instituţiei sau autorităţii publice respective nu se identifică nivelul similar în plată, personalul beneficiază de o majorare a salariului de bază avut, corespunzător numărului de clase de salarizare succesive suplimentare multiplicat cu procentul stabilit la art. 10 alin. (3) din legea sus-menţionată, fără acordarea salariului aferent clasei de salarizare prevăzut în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010, după caz. În anul 2017, aceste prevederi se aplică în mod corespunzător personalului de conducere, precum şi la trecerea într-o altă tranşă de vechime în funcţie personalului care ocupă funcţii din cadrul familiei ocupaţionale ”Justiţie”;

– personalul care, în cursul anului 2017, desfăşoară activităţi noi care presupun, potrivit Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, acordarea unor clase de salarizare succesive celei deţinute pentru funcţia respectivă beneficiază de o majorare a salariului de bază, respectiv a soldei/salariului de funcţie, corespunzător numărului de clase de salarizare suplimentare multiplicat cu procentul stabilit la art. 10 alin. (3) din legea sus-menţionată;

– prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2018;

– se propune menţinerea la nivelul în aflat plată în anul 2016 a unor drepturi de care beneficiază personalul muilitar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, prin preluarea corespunzătoare a normelor aplicabile în anul 2016 (art. 31 alin. (7), art. 8 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare);

– munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se vor compensa numai cu timp liber corespunzător;

– neacordarea de premii, prime de vacanţă, ajutoare sau, după caz, indemnizaţii la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă;

– pentru personalul care a beneficiat în perioada 2010-2011 de includerea în salariile de bază a drepturilor băneşti acordate în temeiul art. 14 din Legea nr. 285/2010 şi ale art. 10 al art. II din Ordonanţa de urgenţă nr. 80/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, în anul 2017, la stabilirea indemnizaţiilor, compensaţiilor, sporurilor, majorărilor salariilor de bază prin acordarea de clase de salarizare suplimentare şi a altor drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare nu se vor lua în calcul aceste drepturi băneşti. Se are vedere asigurarea egalităţii de tratament comparativ cu celelalte categorii de personal din sectorul bugetar pentru care stabilirea indemnizaţiilor, compensaţiilor, sporurilor, majorărilor salariilor de bază prin acordarea de clase de salarizare suplimentare se realizează prin raportare la salariile de bază, care nu includ drepturi băneşti de natura celor reglementate la art. 14 din Legea nr. 285/2010 şi ale art. 10 al art. II din Ordonanţa de urgenţă nr. 80/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011;

– aplicarea în mod corespunzător şi în anul 2017 a prevederilor art. 13 alin. (5) – (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 12 alin. (6) – (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Aplicarea acestor prevederi se realizează cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în buget, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (4) din Legea nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

„Construcţia bugetară pentru anul 2017 se bazează pe prognoza indicatorilor macroeconomici şi are în vedere încadrarea într-un deficit bugetar (cash) de 2,96% din PIB, ceea ce corespunde unui deficit ESA de 2,99% din PIB”, precizează iniţiatorii ordonanţei.

„Neprorogarea termenelor prevăzute la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2013, art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2013 şi art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 până la data de 31 decembrie 2017, ar genera o reducere a veniturilor bugetare în anul 2017 cu 974,5 milioane de lei”, argumentează iniţiatorii.

De asemenea, „diminuarea cu 0,5 puncte procentuale a cotei de contribuţie la fondul de pensii administrat privat generează o majorarea a veniturilor bugetare, ca urmare a diminuării transferurilor efectuate către Pilonul II de pensii în anul 2017, cu 650,0 milioane de lei”. Iar „neprelungirea şi în anul 2017 a măsurilor privind neacordarea pentru personalul din sectorul bugetar de tichete de masă, vouchere de vacanţă, tichete cadou, premii, ore suplimentare şi ajutoare/indemnizaţii la ieşirea la pensii ar determina un necesar suplimentar de finanţare în anul 2017 de 15.074 de milioane de lei”.

Totodată – potrivit iniţiatorilor – „neprorogarea până la 31 decembrie 2017 a prevederilor art. 361 alin. (3) lit. e) şi g) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ar determina un necesar suplimentar de finanţare în anul 2017 de cca. 29.000 de milioane de lei”.

Având în vedere necesitatea elaborării legii bugetului de stat şi a legii bugetului asigurărilor sociale de stat, „neadoptarea în regim de urgenţă a măsurilor propuse prin prezentul proiect de act normativ ar genera un impact asupra deficitului bugetului general consolidat de 6,08% din PIB în anul 2017, ceea ce presupune un deficit bugetar în 2017 de 9,76% din PIB”, mai arată iniţiatorii ordonanţei.

Sursa: flux24.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Alte subiecte :

Un tânăr a furat 5.600 de kilograme de afine. Suma exorbitantă la care se ridică pagubele cauzate

Un producător de legume - fructe din Timiș a ieșit la inventar cu un minus de 5.600 de kilograme de afine! Cantitatea de fructe...

Accident în Timiș! Un bărbat a fost dus la spital

Vineri, un accident a avut loc pe o șosea din Timiș. În urma coliziunii, un bărbat a fost dus la spital pentru îngrijiri medicale.  Bărbatul, aflat...

Citește și :