Garda Forestieră continuă controalele

62

În perioada iunie-septembrie 2022, reprezentanții Gărzii Forestiere Timișoara au realizat acțiuni de control pentru respectarea regimului silvic în fondul forestier național. S-a acordat o atenție deosebită parchetelor aflate în exploatare, a circulației materialului lemnos, urmăririi gestionare a masei lemnoase și modului în care sunt înregistrate și urmărite stocurile agenților economici care desfășoară activități de exploatare și/sau prelucrare.

Aceste acțiuni s-au desfășurat pe raza județelor Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș.
În urma acestor verificări, au rezultat următoarele:
 139 sancțiuni contravenționale cu valoare totala de 377000 lei;
 a fost confiscat un volum total de 184 mc material lemnos cu valoare de peste 45423 lei.
Au fost efectuate verificări în echipe mixte unde au participat și reprezentanții inspectoratelor județene de poliție, fiind aplicate un număr de 18 sancțiuni contravenționale cu o valoare de 99000 lei iar ca măsură complementară s-a confiscat total volumul de 804 mc cu o valoare de peste 189278 lei.
Au fost verificați gestionarii fondurilor cinegetice, iar pentru nerespectarea legislației în domeniul cinegetic, au fost aplicate un număr de 22 amenzi contravenționale.
Garda Forestieră a identificat suprefețe de fond forestier pentru care nu este asigurată paza. Astfel împreună cu ocoalele silvice nominalizate, au fost preluate în vederea asigurării pazei 1142 ha de pădure.
Prin Garda Forestieră Timișoara, a fost plătită suma de 11308971 lei reprezentând decontarea serviciilor de pază a pădurii și compensații pentru proprietarii de fond forestier care nu pot recolta masă lemnoasă datorită funcțiior de protecție stabilite prin amenajamentele silvice.

Totodată, începand cu toamna acestui an, prin Garda Forestieră Timișoara se va derula un program de împădurire finanțat prin PNRR. În acest sens, am desfășurat întâlniri cu autoritățile locale, în vederea identificării potențialelor terenuri pentru împădurire. La momentul actual ghidul solicitantului fiind în dezbatere publică. Toți cei interesați sunt invitați să studieze toate detaliile pe site-ul:
https://gardaforestieratm.ro/categoria/pnrr/

LĂSAȚI UN MESAJ