Formează-te împreună cu Tibiscus

60

Universitatea „Tibiscus” din Timișoara, strada Lascăr Catargiu nr. 6, acreditată prin Legea 484/2002, organizează admiterea la cursuri de licență și masterat.

Te ajutăm, prin taxe avantajoase la toate ciclurile de studii la următoarele programe de studiu:

Nr. Crt. Facultatea Specializarea Număr de locuri

1. Facultatea de Științe Economice Contabilitate și informatică de gestiune (Licență) 150
Auditul și evaluarea întreprinderii (Master) 50

2. Facultatea de Calculatoare și Informatică Aplicată Informatică (Licență) 75
Administrarea sistemelor distribuite (Master) 100

3 Facultatea de Drept și Administrație Publică Drept (Licență) 100
Instituții de drept european (Master) 50
4. Facultatea de Psihologie Psihologie (Licență) 75
Psihoterapii și psihologie clinică (Master) 100
Înscrierile se pot face începând cu data de 6 septembrie 2019, până în 27 septembrie 2019 la secretariatele facultăților din Timișoara str. Lascăr Catargiu nr. 6, în intervalul orar 9:00-18:00.
Taxele de școlarizare sunt încurajatoare și pot fi eșalonate pe maximum cinci rate, pe întreaga durată a anului universitar.

LĂSAȚI UN MESAJ