Finanțare pentru dezvoltarea rurală în zona Timiş Torontal Bârzava

487

Recent, Grupul de Acţiune Locală Asociaţia „Timiş Torontal Bârzava” a semnat, în calitate de beneficiar, contractul subsecvent de finanţare, submăsura 19.4 “Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare şi animare”, în valoare de 692.662 euro, sumă alocată pentru perioada de finanţare din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală ( P.N.D.R.) 2014-2020, măsura 19 Leader.

Submăsura 19.4 crează condiţiile ca beneficiarii submăsurii 19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”, în valoare de 2.797. 297 euro, entități juridice private/publice, să acceseze fișele măsurii din Strategia de Dezvoltare Locală, cu respectarea prevederilor din Regulamentului Uniunii Europene 1305/201, să atingă obiectivele sale, respectiv:
-Stimularea inovării;
-Consolidarea identității locale și a profilului local;
-Îmbunătățirea calității vieții și a atractivității zonei locale;
-Soluționarea problemelor demografice;
-Crearea și păstrarea locurilor de muncă în zonele LEADER;
-Îmbunătățirea egalității de șanse pentru tineri, femei, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități și membrii minorităților;
-Creșterea competitivității la nivel local;
-Conservarea resurselor și protecția mediului natural;
-Aplicarea unei abordări integrate și multisectoriale.

Grupurile de Acţiune Locală (G.A.L.) sunt singurele entităţi ce reprezintă parteneriate public – private funcţionale din România, care funcţionează cu succes, constituite din reprezentanţi ai sectorului public, privat şi civil, desemnaţi dintr-un teritoriu rural omogen, îndeplineasc o serie de cerinţe privind componenţa, teritoriul acoperit şi care vor implementa o strategie integrată pentru dezvoltarea teritoriului.

Scopul parteneriatului este de accesare de fonduri europene nerambursabile acordate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (F.E.A.D.R.) de către beneficiari privaţi şi publici din aria teritorial administrativă a Unităţilor Administrative Teritoriale (U.A.T.) din cadrul parteneriatului.

Din componenţa parteneriatului public-privat a G.A.L. Asociaţia ”Timiş Torontal Bârzava” fac parte următoarele unități : Consiliul Judetean Timiş, Deta, Gătaia, Banloc, Birda Denta, Ghilad, Giera, Jamu Mare, Jebel, Liebling, Livezile, Moraviţa, Pădureni, Voiteg, din judeţul Timiş şi Berzovia, Forotic si Măureni, Doclin, din judeţul Caraş Severin.

Pe lângă partenerii publici, din asociaţie mai fac parte 29 de societăti comerciale, PFA, II şi 9 asociaţii non-guvernamentale.

G. A. L. Asociaţia “Тimis Torontal Barzava” a fost selectat şi autorizat prin Decizia nr. 005/ 23.08.2016 pentru a implementa propria Strategie de Dezvoltare Locală, cu finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (P.N.D.R.), măsura 19 LEADER, de catre Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ( MADR) prin Direcția Generală Dezvoltare Rurală (DGDR) –

Autoritate de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală (AM- PNDR) pentru perioada de programare 2014 – 2020.

Specificitatea Măsurii 19 LEADER – este reprezentatată de abordarea „de jos în sus” – ceea ce reprezintă o modalitate ce permite G. A. L.-urilor să îşi aleagă un grup coerent de măsuri adaptate priorităţilor identificate pe teritoriul sau, măsuri transpuse în strategiile de dezvoltare locală, pentru a pune în valoare potentialul endogen al teritoriului.

Pe lângă cele 4 Grupuri de Acţiune Locală deja constituite în perioada de finanţare 2007-2014 în judeţul Timiş, au mai fost autorizate încă alte 3 G.A.L.-uri, care vor implementa propria strategie de dezvoltare locală, dintr-un total total de 239 existente la ora actuală în România, faţă de 163 existente în perioada anterioară.

LĂSAȚI UN MESAJ