Fără prejudicii, dar cu pierderi prea mari. Ce au descoperit auditorii Curţii de Conturi la Aquatim

185

Inspectorii Curţii de Conturi au controlat anul trecut activitatea societăţii de apă şi canal Aquatim. Nu au fost descoperite prejudicii financiare, dar auditorii au constatat că pierderile de apă sunt mai mari decât cele impuse de legislaţia în domeniu.

Controlul la operatorul de apă-canal a avut loc în luna septembrie anul trecut. Potrivit raportului public al Curţii de Conturi: „Pierderile de apă înregistrate de operator în perioada auditată (41% – 61%), au depășit semnificativ nivelul Standardului SR 1343-1, care stipulează fără echivoc că procente mai mari de 35% ale pierderilor sunt considerate anormale, în această situație impunându-se măsuri corespunzătoare de eficientizare a rețelei de distribuție”.

Auditorii au identificat şi problema: conducte sunt prea vechi. Ţevile prin care ajunge apa la consumatori au peste două decenii de existenţă şi se impune modernizarea reţelei.

„Principala cauză a pierderilor de apă în sistem o reprezintă starea precară a conductelor de aducțiune și de distribuție a apei care au vechime de peste 21 de ani, în proporție de cca. 47%. (…) Operatorul a inclus pierderile de apă în structura prețului avizat/aprobat, prin majorarea costului real al apei brute, cu avizul A.N.R.S.C. și aprobarea ADI „Apă-Canal” Timiș”, mai arată inspectorii Curţii de Conturi.

Aquatim are acum de realizat un plan de măsuri impuse de Curtea de Conturi pentru a diminua pierderile. Astfel, auditorii impun: „continuarea demersurilor cu privire la efectuarea unor analize temeinice privind starea tehnică a sistemelor de alimentare cu apă, în scopul identificării cauzelor reale ale pierderilor de apă; continuarea demersurilor cu privire la fundamentarea nivelului pierderilor de apă în funcție de rezultatele analizei stării tehnice a sistemelor de alimentare cu apă; elaborarea, avizarea, aprobarea și implementarea unui program concret de măsuri incluzând responsabilități, termene și indicatori de rezultat, privind reducerea pierderilor de apă în rețea, până la o valoare acceptabilă din punct de vedere tehnic și economic, potrivit standardelor în vigoare (SR 1343-1/2006)”.

Un aspect pozitiv ce reiese din raportul Curţii de Conturi este că sociatatea Aquatim nu are prejudicii sau abateri financiare.

LĂSAȚI UN MESAJ