Elisabeta Lipă de-abia așteaptă să vină pe pista de canotaj de la Surduc. Să vezi performanțe și facilități complementare…

553

Agenția de Dezvoltare Economico-Socială Timiș a propus Consiliului Județean Timiș aprobarea proiectului de investitie Pista de canotaj pe lacul Surduc și infrastructură facilități complementare.

Evident, în cadrul unui proiectul transfrontalier, ”Promoting sustenable tourism on Banat lakes&rivers”, dar numai cu reglementarea drepturilor Consilului Judetean Timiș de a realiza investiția pe Lacul Surduc.

Și tot evident, pentru dezvoltarea economico-socială a județului Timiș, mai ales într-o zonă în care (râul și) codrul este frate cu PSD, nu numai administrațiile locale…

ADETIM consideră în raportul atașat proiectului de hotărâre că zona lacul Surduc reprezintă zona cu cel mai ridicat potențial turistic din județul Timiș.
Și cam așa și este, deocamdată, când se stă foarte prost la capitolul imaginație și chiar la capitolul copypaste după ce s-a făcut la alții…

În cadrul Planului de acțiune al CJ Timiș, a fost aprobat pentru 2016 ca proiect prioritar la pozitia 87, realizarea unei piste de canotaj cu echipările infrastructurale necesare pentru organizarea de competiții internaționale, în scopul valorificării și dezvoltării potențialului turistic al zonei Lacul Surduc și creșterii atractivității zonei.
Locația a fost consultată, evaluată și confirmată anterior și cu Federația Națională de Canotaj.

Pista de canotaj are următoarele cerinţe tehnice:
Lungime: 2.150 m (2.000 m pentru concurs şi 150 m pentru oprirea ambarcaţiunilor), recomandat 2.200 m, obligatoriu în linie dreaptă;
Lăţime: 135 m minim (13,5 + 8 x 13,5 + 13,5), 162 m recomandat;
Adâncime: 3,5 m minim în punctul cel mai puțin adânc, 3,7 m recomandat;
Condiţii locale: pista trebuie să fie apărată de vânt, fără obstacole naturale sau artificiale care să cauzeze condiţii inegale de culoare, malurile să absoarbă valurile şi să nu le reflecte;
Numărul de culoare: 8 + destulă apă de o parte şi de cealaltă a culoarelor pentru accesul echipelor către start, pentru ambarcaţiunile care se înregistrează şi transmit cursele pe canalele TV;
Cale de acces: pe malul apei, pe toată lungimea pistei, pentru urmărirea concursurilor şi antrenamentelor.

Conform celor agreate cu partenerii sârbi, proiectul va fi promovat de catre Consiliul Județean Timiș în calitate de lider de proiect în parteneriat cu municipalitatea Zrejanin, RDA Banat și ADETIM.
Direcția Județeana pentru Sport și Tineret Timiș va sustine organizarea evenimentelor în cadrul proiectului și ulterior implementarii acestuia, în calitate de partener asociat fara un buget alocat în cadrul proiectului.
Terenul necesar pentru realizarea facilităților infrastructurale pe malul lacului Surduc este pus la dispoziția CJTimiș de către Primăria Fârdea prin hotărâre CL Fârdea și protocol de predare-primire și constă în două parcele învecinate de teren în intravilanul localității Fardea (categorie: curți, curs construcții) în suprafață de 7.040 mp, identificate prin extrase CF-uri Nr TOP 400269 (3.930 mp) și Nr. TOP 400272 (3.110 mp).

Pentru realizarea investiției pistei internaționale de canotaj pe lacul Surduc este necesară perfectarea unui contract de parteneriat între ABA Banat – Administratorul lacului Surduc și CJTimiș pentru darea în folosință gratuită a luciului de apă aferent investiției pistei de canotaj, contractul încheindu-se pe o perioadă de 10 ani, începând cu 01.03.2016 și până la 01.03.2026, cu posibilitate de prelungire prin act aditional.

Proiectul de investiție este în stadiu final de elaborare etapa – Studiului de Fezabilitate și obținere a avizelor, fiind totodată necesar de reglementat statutul terenului de pe malul lacului, astfel încât să poată fi realizate investițiile de către C.J. Timiș în cadrul proiectului.

LĂSAȚI UN MESAJ