20.3 C
Timișoara
luni 25 septembrie 2023

Duel cu adresant cunoscut între Primăria Timișoara și Curtea de Conturi la ședința ordinară a Consiliului Local

AdministrațieDuel cu adresant cunoscut între Primăria Timișoara și Curtea de Conturi la...

Consiliul Local al municipiului Timișoara se va reuni în ședință ordinară în data de 9 septembrie 2016, ora 14, în Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timișoara din B-dul C.D. Loga nr. 1.
Ordinea de zi a ședinței cuprinde 34 de puncte, proiectele de hotărâre înscrise fiind iniţiate, desigur, doar de primarul Nicolae Robu:
1. Aprobarea Procesului-Verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 29.07.2016 şi a Procesului-Verbal al Şedinţei Extraordinare din data de 03.08.2016.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii şi a Organigramei pentru Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii ”Louis Ţurcanu” Timişoara.
4. Proiect de hotărâre privind solicitarea acordării unui drept de administrare a Stadionului ”Dan Păltinişanu” Timişoara, Aleea F.C. Ripensia, de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara.
5. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a apartamentului – magazin (S.R9), situat în imobilul din Piaţa Traian nr. 6, etaj demisol, corp B(fost str. Anton Pann) la preţul de 5.000 euro.
6. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în imobilul din Piaţa Traian nr. 6, etaj parter, nr. apartament SAD 4A, la preţul de vânzare de 40.000 euro.
7. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din strada Vasile Alecsandri nr. 5, ap.nr.SPCOM2, etaj parter la preţul de vânzare de 231.000 lei.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii convenţiilor de facturare individuală a consumurilor de energie termică.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei cu titlul “Bilant real al energiei termice pentru anul 2015, pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a Municipiului Timisoara”.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Municipiul Timişoara şi Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României” din Timişoara.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării din bugetul pentru anul 2016 aferent secţiunii de funcţionare a fondurilor necesare pentru executarea lucrărilor de remediere a neconformităţilor cuprinse în Anexa nr. 3 a procesului verbal de recepţie finală a obiectivului de investiţii „Modernizare Blv. Liviu Rebreanu – Iosif Bulbuca“.
12. Proiect de hotărâre privind finalizarea lucrărilor de execuţie pentru contractele în derulare din cadrul Programului KfW pentru reabilitarea monumentelor istorice din cartierele istorice ale Timişoarei (Infrastructură municipală Faza II), şi aprobarea finanţării de la Bugetul Local, a cheltuielilor necesare finalizării acestora.
13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 561/18.12.2015 pentru finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul cod SMIS 54103, ”Reabilitarea , modernizarea , dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Naţional C.D. Loga Timişoara”, în baza Instrucţiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiţii ”Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Naţional C.D. Loga Timişoara”.
14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 564/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare nr. 4726/13.10.2014 , în baza Instrucţiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiţii ”Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau-Timişoara”.
15. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.
566/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare nr. 3524/29.06.2012, în
baza Instrucţiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de
investiţii ”Reabilitarea, infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod
SMIS 31814 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestora.
16. Proiect de hotărâre privind aprobare D.A.L.I. pentru obiectivul Modernizare Parcul
Cetăţii (Centrul Civic) din Timişoara.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”D.A.L.I.” pentru obiectivul de investiţii
”Extindere şi reabilitare imobil situat pe str. V.Alecsandri nr.1, Timişoara”.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei de combustibil lunar pentru autoturismele
Dacia Logan Prestije înmatriculat sub nr. TM 17 ZTZ şi Dacia Logan Prestije
înmatriculat sub nr. TM 17 ZTY , care deservesc Direcţia de Asistenţă Socială
Comunitară Timişoara.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea adeziunii Municipiului Timişoara la Asociaţia
“Grupul de Acţiune Locală Timişoara” în calitate de membru şi desemnarea
reprezentantului Municipiului Timişoara în cadrul adunării Generale a membrilor
asociaţiei.
20. Informarea cu nr. SC2016 – 19814/11.08.2016, a d-nului Viceprimar Imre Farkas,
privind deplasarea în oraşul Mako din Ungaria, din luna august 2016.
21. Adresa nr. SC2016 019624/11.08.2016 a Biroului Managementul Calităţii privind
Decizia nr. 30/2016 a Curţii de Conturi înregistrată cu nr. SC2016- 019624/09.08.2016
şi Raportul de Audit Financiar cu nr. SC2016 – 015970/01.07.2016 încheiat în urma
acţiunii de verificare ” Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară
ale Unităţii Administrativ-Teritoriale a Municipiului” Timişoara pentru anul 2015.
22. Adresa nr. SC2016 – 019843/11.08.2016, a Camerei de Conturi Timiş, referitoare la
înaintarea Raportului de follow – up nr. 2177/30.06.2016 cu privire la îndeplinirea
măsurilor dispuse prin Decizia nr. 36/20.07.2015 la Filarmonica Banatul Timişoara.
23. Adresa nr. SC2016 – 019468/08.08.2016, a Camerei de Conturi Timiş, referitoare la
înaintarea Raportului de follow – up nr. SC2016 -015906/01.07.2016 cu privire la
îndeplinirea măsurilor dispuse prin Decizia nr.39/07.05.2013, cu termen prelungit prin
Decizia nr. 136/13.12.2013 şi Decizia nr. 39/1/13.08.2015, la UATM Timişoara.
24. Adresa nr. SC2016 – 019612/09.08.2016, a Camerei de Conturi Timiş, referitoare la
înaintarea Raportului de follow – up nr. SC2016 -015908/01.07.2016 cu privire la
îndeplinirea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 74/28.07.2014, cu termen prelungit prin
Decizia nr. 74/1/13.08.2015 la UATM Timişoara.
25. Adresa nr. SC2016 – 019617/09.08.2016, a Camerei de Conturi Timiş, referitoare la
înaintarea Raportulu de follow – up nr. SC2016 -015899/01.07.2016 cu privire la
îndeplinirea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 79/29.07.2013, cu termen prelungit prin
Decizia nr. 14/19.02.2014 şi Decizia nr. 79/1/13.08.2015 la UATM Timişoara.
26. Adresa nr. SC2016 – 019619/09.08.2016, a Camerei de Conturi Timiş, referitoare la
înaintarea Raportului de follow – up nr. SC2016 -015908/01.07.2016 cu privire la
îndeplinirea măsurilor dispuse prin Decizia 88/08.10.2012 cu termen prelungit prin
Decizia nr. 48/20.05.2013 şi Decizia nr.88/1/13.08.2015 la UATM Timişoara.
27. Adresa nr. SC2016 – 019622/09.08.2016 a Camerei de Conturi Timiş, referitoare la
înaintarea Raportului de follow – up nr. SC2016 -15910/01.07.2016 cu privire la
îndeplinirea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 105/09.11.2012, cu termen prelungit
prin Decizia nr. 49/20.05.2013 şi Decizia nr. 105/1/13.08.2015 la UATM Timişoara.
28. Adresa nr. SC2016 – 019472/08.08.2016, a Camerei de Conturi Timiş, referitoare la
înaintarea Raportului de follow – up nr. SC2016 -15900/01.07.2016 cu privire la
îndeplinirea măsurilor dispuse prin Decizia nr.42/20.11.2009, cu termen prelungit prin
Decizia nr. 42/1/13.08.2015 la UATM Timişoara. .
29. Adresa nr. SC2016 – 019481/08.08.2016, a Camerei de Conturi Timiş referitoare la
înaintarea Raportului de Follow – up nr. SC2016 -15907/01.07.2016 cu privire la
îndeplinirea măsurilor dispuse prin Decizia nr 51/29.05.2014, cu termen prelungit prin
Decizia nr. 51/1/12.02.2015 la UATM Timişoara.
30. Adresa nr. SC2016 – 019490/08.08.2016, a Camerei de Conturi Timiş, referitoare la
înaintarea Raportului de follow – up, nr. SC2016 -15902/01.07.2016 cu privire la
măsurile dispuse prin Decizia nr. 69/02.12.2010 cu termen prelungit prin Decizia nr.
69/1/13.08.2015 la UATM Timişoara
31. Adresa nr. SC2016 – 019488/08.08.2016, a Camerei de Conturi Timiş, referitoare la
înaintarea Raportului de Follow – up nr. SC2016 -15902/01.07.20116 cu privire la
îndeplinirea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 60/13.10.2010 cu termen prelungit prin
Decizia nr. 60/1/13.08.2015 la UATM Timişoara.
32. Adresa nr. SC2016 – 18195/25.07.2016 a domnului MEREUŢĂ SILVIU CRISTIAN
privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.
569/21.11.2013 – privind trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea
Municipiului Timişoara a terenurilor din Anexa 1(OCPI), si revocarea parţială a
acesteia.
33. Adresa nr. SC2016- 019896/12.08.2016 a domnilor Iovanovici Sirgean şi Iovanovici
Cristina privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local
nr. 177/2015 privind declararea terenurilor aparţinând Municipiului Timişoara ca fiind
de interes public local.
34. Interpelările consilierilor locali.

Alte subiecte :

Ultima mare întreprindere de succes din Timișoara, rămasă pe picioare din epoca comunistă, se află pe buza dezastrului! Societatea are, în prezent, datorii de...

DIICOT Timișoara a scăpat de mega-dosarul devalizării fabricii AEM după ce a constatat că faptele de competența DIICOT s-au prescris. Pentru delapidare și înșelăciune,...

„Prima vilă furată de pe Bulevardul Loga se întoarce în proprietatea Timișoarei” spune primarul Fritz

Primarul Dominic Fritz a anunțat că vila istorică de pe C.D. Loga 52 a fost recâștigată de Primăria Municipiului Timișoara și...

Citește și :