Doliu în comunitatea academică din Universitatea Politehnica Timișoara! Un profesor iubit de colegi și studenți a trecut la cele veșnice – video

5455

Comunitatea academică din cadrul Universităţii Politehnica Timişoara, a suferit o grea pierdere în data de 4 octombrie 2017, prin trecerea la cele veşnice a Profesor emerit dr.ing. dr.doc.ș.t. dhc. Aurel Carol NANU.

Aurel Carol Nanu s-a născut la Turda în 23 mai 1921.
A urmat grădiniţa şi şcoala primară la Odorheiul Secuiesc, iar ciclurile următoare la Sibiu, absolvind liceul în anul 1939. A urmat și absolvit în 1944 Facultatea de Electromecanică de la Şcoala „Politehnică” din Timişoara şi Facultatea de Matematică, în paralel.
A fost repartizat la Reşiţa, la Societatea „Uzinele şi Domeniile Reşiţa“ iar în 1945 se transferă pe postul de subşef de secţie la Secţia T.C.1, Serviciul de Telecomunicaţii Timişoara, a Căilor Ferate Române, până în 1947, perioadă în care a susţinut și activitate didactică la Şcoala Profesională Electrotehnică.
Începând cu 1 octombrie 1946 a devenit asistent asociat la Catedra de Matematici, Facultatea de Electrotehnică a Şcoalei „Politehnica“ din Timişoara iar în 1947 trece asistent la Catedra de Bazele Electrotehnicii. În anul 1950 devine conferenţiar la Facultatea de Electrotehnică.
Sub conducerea academicianului Corneliu Miclosy, Aurel Nanu susţine teza de doctorat „Cercetări teoretice şi experimentale asupra tehnologiei de izolare a barelor de stator din turbogeneratoarele CMR“, obţinând în 1962 titlul ştiinţific de doctor în ştiinţe tehnice. Tot în anul 1962 se transferă la Facultatea de Mecanică, Catedra de Tehnologie Mecanică unde devine şeful catedrei precum şi titularul disciplinei de Tehnologia Materialelor.
Personalitate ştiinţifică de prim rang, inconfundabilă pe plan naţional şi internaţional, profesorul Aurel Nanu este un nume de referinţă a tehnologiei materialelor. Începând cu anul 1924, disciplina de Tehnologia materialelor, se studiază pornind de la şcoala de tehnologie din Timişoara, după 1965, predarea acestei discipline având la bază cursul profesorului Aurel Nanu care a imprimat o nouă concepţie, fenomenologică, în tehnologia materialelor, contribuind decisiv la ridicarea acesteia la rang de ştiinţă.
În 1964 devine conducător ştiinţific pentru acordarea titlului de doctor în ştiinţe tehnice, în specialitatea „Tehnologia materialelor“. A condus şi finalizat, în cei peste patruzeci de ani, numărul record de peste 80 de teze de doctorat, autorii obţinând titlul de doctor în ştiinţe tehnice.
În anul 1966 a devenit profesor universitar iar în anul 1972 a obținut titlul de doctor docent în ştiinţe tehnice.
În paralel cu activitatea didactică şi ştiinţifică, profesorul Aurel Nanu a ocupat şi funcţii administrative şi manageriale:1952-1953, consilier tehnic în cadrul Ministerului Energiei Electrice; 1954, conducător al Institutului de Cercetări Electrotehnice, Baza Timişoara; 1966-1968, prorector al Institutului Politehnic din Timişoara; 1974, conducătorul Centrului de Cercetări în Tehnologii Neconvenţionale; 1985, preşedinte al Comisiei de Cercetări în Tehnologii Neconvenţionale, Filiala Timişoara, sub egida Academiei RSR; 1981-1995, membru în Comisia Superioară de Diplome din cadrul Ministerului Educaţiei şi Învăţământului; 1993, preşedinte al „Asociaţiei Române pentru Tehnologii Neconvenţionale“; 1994-1999, primul rector al Universităţii „Tibiscus“ din Timişoara.
În anul 1993, odată cu pensionarea devine profesor consultant al Universităţii „Politehnica“ din Timişoara.
Este autor a: 8 invenţii înregistrate, 48 de prototipuri de noi maşini realizate, 65 de noi tehnologii aplicate. A publicat ca unic autor sau în colaborare peste 200 de lucrări științifice și 16 cărți de specialitate. De asemenea a coordonat realizarea a 13 volume din „Tratatul de tehnologii neconvenționale”.
Pentru bogata sa activitate de cercetare, didactică şi pentru colaborarea deosebită pe tărâmul ştiinţei cu celelalte centre universitare, patru dintre acestea îi acordă titlul ştiinţific de „Doctor Honoris Causa”: 1995 – Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu, 1997 – Universitatea Tehnică Cluj Napoca, 1998 – Universitatea din Craiova, 2007 – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi și în 2006 titlul ştiinţific de „Profesor Honoris Causa” al Universităţii „Tibiscus” din Timişoara.
Profesorul Aurel NANU a devenit „Profesor Emerit” al Universității Politehnica Timișoara, „membru de onoare” al Academiei de Științe Tehnice și ”Cetățean de onoare” al municipiului Timișoara.

Ca un omagiu, la 96 de ani, pe care i-a împlinit anul acesta, colegii i-au dedicat un material sugestiv intitulat: Profesorul Nanu – o viață cât Politehnica!

Înmormântarea va avea loc Vineri, 6 Octombrie 2017, ora 13,00 la Cimitirul din str. Cosminului

Joi, 5 octombrie, între orele 16-19, corpul neînsuflețit al Profesorului Aurel NANU este depus în holul Facultății de Mecanică

LĂSAȚI UN MESAJ