Doi primari din județul Arad, găsiți în conflict de interese administrativ

212

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate precum și existența conflictului de interese de natura administrativă și penală în cazul a 24 foști sau actuali aleși locali (11 primari, 8 viceprimari, 1 fost viceprimar și 4 consilieri locali).
Printre cei vizați se află și primarul orașului Lipova și primarul comunei Hălmagiu, ambii din județul Arad.

JICHICI IOSIF MIRCEA, primar al orașului Lipova, județul Arad

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de primar a întocmit și semnat proiectele de hotărâre care au stat la baza adoptării Hotărârilor Consiliului Local al Orașului Lipova din data de 28 mai 2013 și 27 iunie 2013, privind însușirea, respectiv aprobarea P.U.Z.—ului, Parc fotovoltaic cu putere instalată mai mică de 5,5 MW și lucrări anexe: Racord electric la S.E.N., împrejmuire și drum de acces’, în favoarea beneficiarului S.C. R.T.I. Solar S.R.L., societate comercială cu care acesta avea o relație de angajament și de la care urma să obțină venituri.
Pe perioada exercitării mandatului de primar, Jichici Iosif Mircea și soția sa (în calitate de proprietari), au încheiat cu S.C. R.T.I. SOLAR S.R.L. (în calitate de superficiar), un contract privind constituirea unui drept de superficie (obiectul contractului fiind reprezentat de imobilul teren arabil aflat în proprietatea soților Jichici, dobândit prin moștenire).
Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 76, alin. (1) oi (2) din Legea nr. 161/2003 și dispozițiile art. 75, lit.b) din Legea nr. 393/2004.

ȚOCA ADRIAN, primar al comunei Hălmagiu, județul Arad

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de primar a semnat și aprobat documente prin care s-au efectuat plăți în suma totală de 709 lei către S.C. Beby Impex S.R.L., societate comercială în cadrul căreia părinții persoanei evaluate dețin calitatea de asociat și funcția de administrator.
Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 76, alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003 precum și dispozițiile art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004.

LĂSAȚI UN MESAJ