Din istoria RETIM

66

În februarie 1997, în urma analizei ofertelor primite, s-a semnat protocolul de constituire a societății româno-germane RETIM Ecologic Service SA. Partea română, reprezentată de Consiliul Local al municipiului Timișoara, aduce la capitalul social subscris patrimoniul Regiei Autonome de Salubritate, iar partea germană vine cu utilaje de salubrizare și un important aport bănesc.

Din acest moment strategia RETIM Ecologic Service SA pentru salubrizarea orașului Timișoara înseamnă un nou mod de colectare a deșeurilor menajere, recuperarea materialelor refolosibile și realizarea unui program de salubrizare stradală unitară a orașului. Prin introducerea europubelelor noul sistem de colectare se face la standarde europene.
Nivelul de performanță al utilajelor din dotare a permis încheierea de contracte pentru diverse servicii de salubrizare, în oricare dintre zonele de interes. Astfel, la acest moment, SC RETIM Ecologic Service SA deservește populația din municipiul Timișoara și localitățile din Zona 1 – Timiș, municipiul Lugoj și localitățile din Zona 0 – Timiș, municipiu Arad și localitățile din Zona 1 – Arad, municipiul Brad și localitățile limitrofe acestuia, până la limita cu județul Arad, orașul Geoagiu și localitățile de pe malul văii Mureșului (exceptând municipiul Orăștie și municipiul Deva), și punctele de lucru de la Jimbolia și Filiași.

Venind permanent în întâmpinarea cerințelor clienților, existenți sau potențiali, societatea pune la dispoziția persoanelor fizice sau juridice interesate o paletă diversificată de prestații, recipiente de precolectare și mijloace de colectare și transport adecvate.
Autogunoierele, automăturătoarele, sistemele ALL-IN-ONE, abrollkipperele, presocontainerele de 22 mc, recipientele de precolectare pentru populație, agenți economici, pentru deșeuri reciclabile și, nu în ultimă instanță, utilajele de încărcat și tractoarele cu remorcă. Sunt utilaje cu ajutorul cărora RETIM Ecologic Service prestează servicii de salubrizare și transport.

LĂSAȚI UN MESAJ