DEZASTRU. 4 din 10 români n-au bani să plătească întreținerea locuinței!…

295

Veniturile totale medii lunare au reprezentat în trimestrul I 2016, în termeni nominali, 2969 lei pe gospodărie şi 1119 lei pe persoană, spune Institutul Național de Statistică.

Veniturile băneşti au fost, în medie, de 2512 lei lunar pe gospodărie (947 lei pe persoană), iar
veniturile în natură de 456 lei lunar pe gospodărie (172 lei pe persoană).
Salariile şi celelalte venituri asociate lor au format cea mai importantă sursă de venituri, 55,1% din veniturile totale ale gospodăriilor.

La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor, au contribuit, de asemenea, veniturile din prestații sociale (22,4%), veniturile din agricultură (1,9%), veniturile din activități neagricole independente (2,5%) şi cele din proprietate şi din vânzări de active din patrimoniul gospodăriei (1,1%).
O pondere importantă dețin şi veniturile în natură (15,4%), în principal, contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (14,1%).

Nivelul si structura cheltuielior totale de consum, in trim l 2016 – procente – lei
Produse agroalimentare si bauturi nealcoolice    36,7        649,17
Bauturi alcoolice, tutun    7,7        135,81
Imbracaminte si incaltaminte    5,2        92,91
Locuinta, apa, electricitate, gaze si alti combustibili    19,6        346,11
Mobilier, dotarea si intretinerea locuintei    4,5        79,31
Sanatate    5,3        93,43
Transport    5,9        104,78
Comunicatii    5,1        90,38
Recreere si cultura    3,1        55,52
Educatie    0,6        11,32
Hoteluri, cafenele si restaurante    1,6        28,51
Diverse produse si servicii    4,7        82,81
Cheltuieli totale de consum    100        1770,06

Cheltuielile totale ale populației, au fost, în trimestrul I 2016, în medie, de 2552 lei lunar
pe gospodărie (962 lei pe persoană) şi au reprezentat 86,0% din nivelul veniturilor totale.
Principalele destinații ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii şi transferurile către administrația publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale, sub forma impozitelor, contribuțiilor, cotizațiilor, precum şi acoperirea unor nevoi legate de producția gospodăriei (hrana animalelor şi păsărilor, plata muncii pentru producția gospodăriei, produse pentru însămânțat, servicii veterinare etc.).
Cheltuielile pentru investiţii, destinate pentru cumpărarea sau construcţia de locuinţe, cumpărarea de terenuri şi echipament necesar producţiei gospodăriei, cumpărarea de acţiuni etc. deţin o pondere mică în cheltuielile totale ale gospodăriilor populaţiei – doar 0,3%!!!…

Evident, mediul de rezidență influențează diferențele de nivel şi, mai ales, de structură între
veniturile gospodăriilor dintre mediul urban şi mediul rural, dar determină și unele particularități în ceea ce priveşte mărimea şi structura cheltuielilor totale de consum.

Conform clasificării standard pe destinații a cheltuielilor de consum (COICOP), produsele alimentare şi băuturile nealcoolice au deținut, în trimestrul I 2016, în medie, 36,7% din consumul gospodăriilor.

De-a lungul anului 2015, 36% dintre gospodării s-au aflat în imposibilitatea de a plăti întreținerea locuinței din cauza lipsei resurselor financiare, iar 16,7% — energia electrică.
Totodată, tot în 2015, 17% dintre gospodării și-au permis o săptămână de concediu în afara casei…

LĂSAȚI UN MESAJ