Deținuții români și sârbi au șansa de a deveni fermieri cu diplomă, pe bani europeni

214

De aproape un an au început să se înmulțească aproape în toate domeniile de activitate contactele bilaterale între autoritățile sârbe și cele române. Colaborarea cuprinde cele mai diverse activități, de la cel școlar , ecologic, turistic sau de transporturi.

Acum a venit rândul unor unități de o factură foarte diferită de a da mâna și de a reuși să obțină fonduri europene pentru dezvoltare. Este vorba de penitenciarele din Timișoara și din Pancevo ce sunt, alături de Centrul pentru Promovarea Învățării Permanente (România), beneficiarii unui proiect comun finanțat prin programul european „Interreg – IPA CBC România – Serbia”.

Cooperare dincolo de frontiere este o formă de a apropia comunitățile vecine ce sunt despărțite de o graniță dar în realitate sunt apropiate printr-un trecut comun. Serbia, ca țară în curs de aderare la Uniunea Europeană, are de profitat de cunoștințele și experiența celor ce deja au trecut prin aceste etape. Programul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia este finanțat de Uniunea Europeană prin Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II) şi cofinanţat de statele partenere în program.

Penitenciarul Timisoara implementează, în colaborare cu sistemul de detenție din Republica Serbia, un program comun sub denumirea de „A new chance for social inclusion of inmates”(NECESINI).

Proiectul își propune creșterea șanselor de reintegrare a foștilor deținuți pe piața muncii, prin dobândirea cunoștințelor și abilităților practice, în cadrul unui program de educație non-formală în domeniul producerii de fructe uscate, legume și plante medicinale. Cu acest proiect, cresc șansele ca deținuții să devină mici producători agricoli, iar prin organizarea a două evenimente de promovare a egalității de șanse la locul de muncă pentru foștii condamnați, cooptăm comunitatea locală și mediul de afaceri în procesul amplu de diminuare a recidivei și creștere a siguranței comunităților. Din descrierea celor două unități de detenție a rezultat că ambele au ferme agricole de producere a celor mai importante alimente pentru consumul celor pedepsiți cu privarea de libertate. Este păcat ca o astfel de bază materială și bagaj de cunoștințe să nu fie folosite la adevăratul potențial, rar cei ce pleacă să nu poată aplica aceste cunoștiințe în libertate.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Sprijinirea creșterii șanselor de incluziune socială a deținuților încarcerați în Penitenciarul Timișoara și Penitenciarul Pancevo prin dobândirea de cunoștințe și abilități pentru producerea și vânzarea de ierburilor uscate, plante medicinale, fructe și legume.

2. Specialiștii în reintegrare socială din cele două penitenciare și un expert al organizației coordonatoare vor dezvolta în comun un program educațional privind uscarea plantelor medicinale și ierburilor, fructelor și legumelor și vânzarea acestora.

3. Prin implementarea acestui program educațional, în cele două penitenciare vor fi organizate sesiuni de instruire pentru câte 20 de deținuți, pentru o lună de predare teoretică (12 sesiuni, 3 pe săptămână) și o parte practică de două luni (cu frecvență 2 zile pe săptămână).

4. Programul cuprinde și informații privind deschiderea unei întreprinderi mici în acest domeniu. În timpul practicii, deținuții se vor implica în uscarea și ambalarea produselor, inclusiv prin utilizarea echipamentelor industriale specifice acestei proceduri, în atelierele amenajate și dotate în cadrul proiectului.

La eveniment a participat, din partea sârbă, ES Vladan Tadic, consulul general al Serbiei la Timișoara, ce a apreciat deosebit funcția de resocializare și de integrare în societate a celor ce și-au ispășit pedepsele. De asemenea, Vuk Stanisic, de la peniteniarul din Pancevo, a prezentat pe scurt orașul său și condițiile de care beneficiază „clienții săi”.

De menționat că, așa ca și la Timișoara, închisoarea din sudul Banatului este tot în centrul orașului, în zona pietonală, într-o clădire istorică de la începutul secolului XIX.

Georgică Alexeev, directorul unității din Timișoara, a prezentat unitatea sa, dar și un film ce a legat simbolic trecutul și prezentul închisorii.

Daiana Huber, ca manager de proiect din partea Centrului pentru Promovarea Învățării Permanente, a făcut o amplă prezentare a ce se va face în cele două unități partenere.

LĂSAȚI UN MESAJ