De mâine, asociaţiile de proprietari trebuie să afişeze modul de calcul al cheltuielilor lunare

650

Asociaţiile de proprietari vor fi obligate să afişeze, lângă lista de plată a cheltuielilor acesteia, modalitatea de calcul ce stă la baza sumelor lunare de achitat ce revin proprietarilor, conform unui act normativ publicat recent în Monitorul Oficial. În cazul în care această obligaţie nu va fi îndeplinită de asociaţii, amenzile aplicabile vor putea ajunge până la 3.000 de lei.

Legea nr. 17/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 174 din 8 martie şi va intra în vigoare vineri.

Asociaţiile de proprietari vor trebui să afişeze lunar, aşa cum reiese din document, modalitatea de calcul ce stă la baza sumelor de plată lunare aferente proprietarilor de apartamente. Acest lucru va fi făcut de către preşedintele asociaţiei.

În situaţia în care modalitatea de calcul a sumelor lunare de plată ce revin proprietarilor de apartamente nu va fi afişată, amenda aplicabilă va fi cuprinsă între 500 şi 3.000 de lei.

Ce cheltuieli are o asociaţie de proprietari

Asociaţiile de proprietari au, aşa cum stabileşte Legea nr. 230/2007, mai multe cheltuieli, după cum urmează:

-cheltuieli pe număr de persoane care locuiesc sau desfăşoară activităţi în proprietăţi individuale;
-cheltuieli pe consumuri individuale;
-cheltuieli pe cota-parte indiviză, în funcţie de suprafaţa utilă a proprietăţii individuale;
-cheltuieli pe beneficiari, aferente serviciilor individuale ale proprietarilor, dar gestionate financiar prin intermediul asociaţiei de proprietari;
-cheltuieli pe consumatori tehnici;
-cheltuieli de altă natură.

Suma ce priveşte proprietatea comună a fiecărui proprietar din cadrul condominiului este stabilită şi repartizată proporţional cu cota-parte indiviză din proprietatea comună.

„Cheltuielile efectuate de asociaţia de proprietari pentru plata unor servicii de utilităţi publice sau de altă natură, legate de proprietăţile individuale din condominiu şi care nu se facturează individual pe fiecare dintre acestea, se repartizează după acelaşi criteriu care a stat la baza emiterii facturii, în conformitate cu prevederile contractului încheiat cu furnizorul respectivului serviciu”, este punctat în actul normativ amintit.

LĂSAȚI UN MESAJ