Cum să luaţi 44.000 de euro de la stat? A rămas mai puţin de o lună pentru pregătirea documentaţiei

2763

Bănăţenii cu spirit antreprenorial pot beneficia, începând cu luna mai , de um program de finanţări nerambursabile importante. Lansarea sesiunii de primire a proiectelor în cadrul programului Start-up Nation România este estimată să debuteze în luna mai 2017 și să dureze până în luna iunie 2017, conform ultimelor informații disponibile.

În cadrul acestui program, 10.000 de beneficiari vor primi un sprijin financiar nerambusabil de până la 44.000 de euro pentru lansarea unor afaceri noi în 2017. Cu doar o lună înainte de deschiderea programului, au fost prezentate noi informații privind funcționarea Start-up Nation, însă normele de implementare n-au fost publicate în formă finală. A fost prezentat, de asemenea, conținutul-cadru al planului de afaceri pe care antreprenorii vor trebui să îl redacteze.

Apelul de proiecte va fi deschis între lunile mai și iunie 2017, iar semnarea contractelor de finanțare se va realiza începând din luna iunie 2017, dar nu mai târziu de august 2017.

Calendarul estimativ de desfășurare al programului este următorul:

Deschidere aplicație electronică înscriere: Mai 2017
Perioadă înscrieri: Mai – Iunie 2017
Afișare listă aplicanți: Iunie 2017
Verificarea eligibilității și a planurilor de afaceri: Mai – Iulie 2017
Semnarea contractelor: Iunie – August 2017
Depunere documente de plată: August – Noiembrie 2017
Efectuare plăți: Începând cu August 2017 și va continua în cursul anului 2018
Depunere dovadă de plată: Începând cu August 2017 și va continua în cursul anului 2018

Totuși, nu este încă publicată varianta finală a normelor metodologice de implementare, ce urmează să fie inclusă într-o hotărâre de Guvern.

Obiectivele programului și cine se poate înscrie

Programul de finanțare își propune să încurajeze spiritul antreprenorial al cetățenilor în scopul implicării acestora în structuri economice private. Astfel, se urmărește finanțarea anuală a unui număr de cel mult 10.000 de antreprenori și crearea, în cadrul sectoarelor economice prioritare, a unui număr de 20.000 de noi locuri de muncă.

În cadrul apelului de proiecte ce va fi lansat în curând, doar întreprinderile înființate după data de 30 ianuarie 2017 pot depune cereri de finanțare. Acestea trebuie să fie înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului sub forma unor societăți comerciale, societăți cooperative, societăți cu răspundere limitată debutante. Sunt eligibile toate întreprinderile care au sediul social și punctele de lucru în mediul urban și în regiuni mai puțin dezvoltate, cu excepția regiunii București-Ilfov.

Ce activități pot primi finanțare

În data de 22 februarie 2017 a fost publicată lista codurilor CAEN eligibile pentru finanțare. Această listă este încă în faza de proiect și poate fi consultată pe site-ul Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (AIPPIMM).

Activitățile economice cu șanse sporite de a primi finanțare sunt:

-Producție și programare IT (codul CAEN 6201)
-Industrii creative
-Servicii
-Comerț și alte activități

Antreprenorii care doresc să solicite sprijin nerambursabil pentru înființarea unei activități economice trebuie să se asigure că activitatea vizată se regăsește în cadrul acestei liste. În prezent, normele metotologice de implementare ale programului Start-up Nation prevăd următoarele cheltuieli eligibile, pe care antreprenorii le pot deconta:

-echipamente, maşini, utilaje şi instalaţii, aapratură, instalații de măsură și control, inclusiv software necesar;
-echipamente IT, birotică, mobilier, sisteme de protecție, instalații economisire energie;
-active necorporale: salarii, chirii spații de lucru, pagină web;
-TVA nedeductibilă pentru aplicanții neplătitor de TVA;
-cursuri de antreprenoriat;
-consultanță.

Referitor la ce cheltuieli nu sunt eligibile, nu se vor deconta următoarele cheltuieli care, dacă intervin în implementarea proiectelor, vor fi susținute exclusiv din sursele financiare proprii ale beneficiarilor:

-achiziția de echipamente la mâna a doua;
-achiziția spațiilor de lucru;
-realizarea construcțiilor, extinderilor sau recompartimentărilor;
-amenajările interioare;
-impozite, taxe, penalități, amenzi.

Cum se realizează implementarea proiectelor

În data de 20 martie 2017, Senatul României a aprobat un proiect de lege prin care este detaliată modalitatea de acordare a sprijinului financiar nerambursabil către beneficiari.

Una dintre principalele cerințe ale antreprenorilor interesați de accesarea programului Start-up Nation a vizat renunțarea la principiul decontării cheltuielilor efectuate în totalitate de către beneficiari din fonduri proprii. Acest lucru ar fi presupus că întreprinderile trebuiau să aibă resursele financiare pentru a implementa în totalitate proiectul, urmând ca apoi să le fie decontată valoarea eligibilă a investiției în procent de 100%, până la un prag maxim de 44.000 de euro.

Astfel, modalitatea de implementare prezentată în cursul ultimelor conferințe susținute de către oficiali ai MMACA este a cererilor de plată, prin care statul va plăti, în baza facturii prezentate de beneficiar, ajutorul nerambursabil aferent. În completare, dacă este cazul, întreprinderea va contribui doar cu valoarea neeligibilă a achiziției respective. După primirea facturilor pentru livrarea bunurilor / prestarea serviciilor / execuția lucrărilor recepționate, acceptate la plată, beneficiarul depune la Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (OTIMM) o cerere de plată, cuprinzând documentele justificative.

În termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii de către beneficiar a cererii de plată, OTIMM efectuează verificarea cererilor de plată și se livrează beneficiarului, într-un cont bancar distinct deschis la Trezorerie, valoarea cheltuielilor aprobate. În termen de zece zile de la încasarea banilor din partea OTIMM, beneficiarii sunt obligați să facă plățile către furnizori și să depună dosarul cererii de rambursare, justificând astfel utilizarea ajutorului financiar nerambursabil.

Care este structura planului de afaceri?

Antreprenorii interesați să primească sprijinul nerambursabil de până la 44.000 de euro vor trebui să întocmească un plan de afaceri. Structura acestuia este următoarea:

-informații generale;
-viziune și strategie;
-resurse umane și activitate curentă;
-prezentarea proiectului;
-analiza pieței;
-proiecții financiare
-justificarea necesității finanțării proiectului.

Criteriile de evaluare și selecție pentru proiecte

Activitățile economice înscrise în lista activităților eligibile au șanse diferite de a obține finanțare, de aceea este recomandat să urmărești criteriile de evaluare și selecție ce vor fi publicate împreună cu normele metodologice de implementare în perioada următoare. În cadrul unor seminarii și conferințe organizate de către MMACA, oficialii ministerului au propus criterii de selecție diferite de cele disponibile în prezent pe site-ul AIPPIMM. Dacă această propunere va fi aprobată, proiectele vor fi selectate după următoarele criterii:

1. Domeniul de activitate al solicitantului

Vor fi încurajate activitățile de producție și programare IT cu codul CAEN 6201 – Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client).

2. Numărul locurilor de muncă asumate de către antreprenor

În cadrul acestui criteriu de selecție, este încurajată crearea a mai mult de două locuri de muncă. De asemenea, antreprenorii vor primi punctaj suplimentar dacă minimum două locuri de muncă vor fi create pentru persoane din categoriile defavorizate sau pentru absolvenții din promoțiile 2012 – 2017.

3. Structura bugetului proiectului

Vor fi încurajați antreprenorii care vor aloca cel puțin 50% din investiția propusă achiziției de echipamente tehnologice. De asemenea, sunt încurajate proiectele care prevăd investiții în inovare.

Cum se vor selecta proiectele depuse

Proiectele depuse în perioada anunțată, respectiv mai – iuine 2017 vor fi selectate în funcție de punctajul obținut, în ordinea inversă a acestuia, în limita bugetului disponibil.

Pentru a putea primi finanațre, proiectul trebuie să obțină cel puțin 50 de puncte, conform criteriilor de selecție amintite mai sus.

În cazul în care, în urma evaluării proiectelor, vor exista proiecte la egalitate de punctaj, cirteriile suplimentare de departajare vor fi:

-numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create prin implementarea acestui program;
-numărul de locuri de muncă ocupate de persoanele din categorii defavorizate sau absolvenți începând cu anul 2017;
-procentul alocat în bugetul proiectului pentru achiziția de echipamente;
-activitatea propusă (producție, programare IT, industrii creative, servicii, comerț și alte activități);
-data și ora înscrierii în program.

În concluzie, acest program de finanțare ar putea fi cel mai important sprijin acordat antreprenorilor în ultimii ani, întrucât niciun program de finanțare cu fonduri europene sau naționale nu și-a propus finanțarea unui număr de 10.000 de întreprinderi. Totuși, este extrem de importantă publicarea normelor metodologice cât mai rapid, întrucât înregistrarea întreprinderilor la Oficiul Registrului Comerțului, obținerea documentelor necesare și pregătirea planurilor de afaceri sunt activități ce necesită mult timp de pregătire și nu pot fi realizate în doar câteva zile.

LĂSAȚI UN MESAJ