Cum să exploatăm științific deșeurile, se întreabă mediul de afaceri din Timiș

397

Vremurile în care aruncam gunoiul în tomberon, fără să ne pese ce se întâmplă mai apoi, au trecut. În prezent, se pune tot mai intens problema exploatării la maxim a resurselor pe care le generează deșeurile.

Ca urmare a creşterii economice generale, a progreselor obţinute în toate domeniile vieţii economice şi sociale, omenirea dispune astăzi de mijloace tehnice atât de perfecţionate încât consumă cantităţi imense de resurse naturale regenerabile şi neregenerabile, exploatând tot mai intens factorii de mediu şi modificând natura în ritm rapid. Devine astfel tot mai evident faptul că, în condiţiile unui mediu puternic degradat şi poluat, un standard de viaţă materială fie el şi foarte ridicat îşi pierde orice sens, nemaiţinând seama de influenţa negativă a acestui mediu asupra evoluţiei în perspectivă a fenomenelor naturale şi biologice, asupra creşterii economice înseşi.
În acest context și în conformitate cu cerințele Legii nr.211/2011, Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiş vine în sprijinul agenților economici care generează deșeuri prin organizarea cursului „Specialist în managementul deșeurilor”. Cursul se adresează persoanelor desemnate cu gestionarea deșeurilor din cadrul firmei, astfel încât să se asigure îndeplinirea obligațiilor legale în acest domeniu.
Conform Art.22, alin.3, „deținătorii/producătorii de deșeuri persoane juridice, comercianții, precum și operatorii economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului pentru efectuarea operațiunilor de colectare și transport deșeuri“ au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane”. Conform alin.4, “persoanele desemnate, prevăzute la alin. (3), trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate”. Nedesemnarea unei persoane constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei.
Cursul este programat pentru perioada 14 – 25 martie 2016 (între orele 1700-2100) și se desfășoară la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr.22. Cursurile se vor organiza pe toată durata anului, la formarea unei grupe minime de cursanți.

LĂSAȚI UN MESAJ