Cu sprijinul MEC, universitățile pot organiza admitere online

30

Publicul așteaptă acum măsuri de urgență pentru buna derulare a desfășurătorului acestui an universitar, adaptate stării de urgență ce a fost declarată la nivel național.
Universitatea de Vest din Timișoara lansează un semnal public pentru mobilizare și identificare de soluții prin care să fie administrate, cu mare precizie, viitoarele procese de admitere online din învățământul superior, prin utilizarea instrumentelor disponibile și dezvoltarea unor instrumente specifice de preluare online a datelor despre absolvenții de învățământ preuniversitar, soluții care pot fi implementate în relația universităților cu Ministerul Educației și Cercetării.
Avem în vedere, astfel, elaborarea unei soluții de acces online la datele absolvenților examenelor de Bacalaureat, în termenii prevederilor Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 3107/27.01.2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat pentru anul universitar 2016-2017, cu modificările și completările ulterioare, dar și ale Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.
Propunem asigurarea accesului la baza de date a MEC pentru universitățile care urmează să organizeze procesele de admitere online în acest an, prin intermediul unui API securizat, pentru interogarea în timp real a datelor absolvenților de examene de Bacalaureat, date existente în SIIIR.
Aceste date sunt relevante pentru procesele de admitere online, referindu-se la caracteristicile de identificare ale posesorilor de Diplomă de Bacalaureat, la date despre liceul absolvit, cât și la date caracteristice și individuale ale diplomelor.

LĂSAȚI UN MESAJ