Cont special pentru chiriașii Primăriei Timișoara

77

Autoritățile locale au creat unn cont special unde chiriașii Primăriei Timișoara să poată achita dările lunare sau anuale. Astfel, se pot plăti on-line chiriile pe locuințe sociale sau ANL, garaje și terenuri.

”Plata chiriei pentru locuințele din fondul locative de stat, locuințe ANL, garaje și anexe gospodărești, precumm și chiria pentru trenurile închiriate conform legii 112?1995 și legii 79/1997, se poate achita în următorul cont:
RO17TREZ621502205X020362; deschis la Trezoreria Timișoara, beneficiar Municipiul Timișoara, cod fiscal 32937000”, este anunțul Primăriei Timișoara.

LĂSAȚI UN MESAJ