Consiliul Local al comunei Dumbrăvița are un Regulament privind sănătatea populației și protecția mediului

348

În condițiile în care zonele rurale și urbane joacă un rol important în atingerea obiectivelor strategiei UE, pentru dezvoltare durabilă, consilierul local av. Alin Socol a întocmit, un nou proiect de Consiliul Local Dumbrăvița: ,,Regulament privind sănătatea populației și protecția mediului la nivelul comunei Dumbravița”.

De remarcat faptul că, respectivul consilier mai are la activ două proiecte, care s-au materializat în Hotărâri de Consiliului Local Dumbrăvița. Primul proiect, referitor la majorarea impozitului din Noul Cod Fiscal pentru terenurile neîngrijite, situate în intravilanul localității și care privește combataterea AMBROZIEI aduce deja sursă de finanțare semnificativă bugetului comunei și al doilea, privind fluidizarea traficului rutier în Dumbrăvița.

Cel de-al treilea proiect este structurat pe nouă capitole după cum urmează: Cap.I.-Natură și Biodiversitate: în care sunt stabilite obligațiile persoanelor fizice si juridice privind protecția și conservarea spațiilor verzi; Cap.II.-Poluarea solului si subsolului: în care este tratat modul cum persoanele fizice și juridice au dreptul să fie informate de către autorități, privind luarea măsurilor de prevenire și combatere a poluării pe raza comunei; Cap.III.- Calitatea apelor: sunt stabilite o serie de reguli, privind conservarea, refolosirea și economisirea apei, pentru toți utilizatorii de apă, dat fiind faptul că apa constituie o resursă naturală cu valoare economică, în toate formele sale de utilizare; Cap.IV.-Gestiunea deseurilor: sunt stabilite o serie de obligații pentru producătorii de deșeuri, inclusiv regimul deșeurilor rezultate din activitățiile de construire; Cap.V.-Norme de igienă referitoare la zonele de locuit: sunt stabilite obligațiile instituțiilor publice, agenților economici și celorlalte persoane juridice, privind întreținerea imobilelor; Cap.VI.-Deținerea și creșterea animalelor în mediul rural: un capitol complex, tratând pe subcapitole: animalele de companie, animalele de companie fără stăpân, animalele de fermă etc.; Cap.VII.- Zgomot și vibrații: sunt stabilite reguli de bun simț privind ordinea si liniștea publică, program de odihnă, etc.; Cap.VIII.- Apărarea împotriva incendiilor: sunt statuate obligația cetățenilor, de a respecta reglementările tehnice și dispozițiile de apărare împotriva incendiilor, astfel încât să nu primejduiască prin deciziile și faptele lor, viața, bunurile și mediul; Cap.IX.- Dispoziții finale: cuprinde Metodologia de aplicare a sancțiunilor contravenționale, pentru nerespectarea prevederilor din fiecare capitol. În motivația proiectului,  consilierul av. Alin Socol, arată, că, după implementarea acestui regulament, se poate vorbi despre stări factuale care pot conduce la reguli, pe care trebuie să le respectăm, în vederea conviețuirii într-un mediu civilizat.

LĂSAȚI UN MESAJ