Consilierii locali au revocat hotărârile prin care obligau executivul să își publice domiciliul și studiile

32

Conducerea Primăriei Timișoara nu mai trebuie să prezinte public domiciliul și studiile. Hotărârile Consiliului Local Timișoara prin care ar fi fost obligați să arate aceste acte, atât primarul și viceprimarii cât și șefii de direcții, au fost revocate.

Aleșii locali au aprobat, marți, cu 14 voturi pentru, revocarea ambelor hotărâri. De fapt, ei nu au făcut altceva decât să se supună cererii prefectului județului Timiș, Zoltan Nemeth, care le-a atras atenția că deciziile încalcă legea și le-a solicitat să le revoce. Motivele sunt multiple, de la depășirea cadrului legal, existând deja o lege care impune publicarea unor informații pentru aleșii locali, până la încălcarea măsurilor ce vizează date cu caracter personal.

„Instituția Prefectului – Județul Timiș a transmis Consiliului Local al Municipiului Timișoara un recurs grațios, solicitând consiliului local revocarea hotărârilor, opinând că:

– Măsurile au fost adoptate cu depășirea competenței materiale a consiliului local prevăzută expres și limitativ de art. 129 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

– Măsurile adoptate tind să legifereze într-un domeniu reglementat printr-un act normativ ierarhic superior, respectiv Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, contrar prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

– Măsurile adoptate prin HCL nr. 268/13.07.2021 în privința funcționarilor publici nominalizați în HCL contravin prevederilor HG nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici.

– Prin reglementarea obligației de publicare a diplomei de bacalaureat sau a diplomei de licență la aleșii locali (primar, viceprimar, consilieri locali) și la consilierii personali, fără excepție, indiferent dacă acestea există sau nu, se încalcă prevederile Legii nr. 115/2015 privind alegerea administrației publice locale.

– Prin reglementarea obligației de a publica diplomele de studii de către aleșii locali, se încalcă prevederile art. 4 din Legea nr. 115/2015, solicitându-se aleșilor locali documente suplimentare față de cele solicitate pentru ocuparea poziției prin depunerea candidaturii. – Prin reglementarea obligației de a publica diplomele de studii de către consilierii personali, se încalcă prevederile Codului administrativ, deoarece pentru aceștia legea nu solicită condiții minime de studii.

– Măsurile adoptate contravin dispozițiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public în măsura în care vizează date cu caracter personal, iar art. 12 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 544/2001 prevede că se exceptează de la accesul liber al cetățenilor informațiile cu privire la datele personale.

Conform art. 14 alin. 1 din Legea nr. 544/2001: (1) Informaţiile cu privire la datele personale ale cetăţeanului pot deveni informaţii de interes public NUMAI în măsura în care afectează capacitatea de exercitare a unei funcţii publice. Totodată, cele două hotărâri prevăd publicarea unor date suplimentare față de cele expres prevăzute de art. 5 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 554/2001”, a transmis Prefectura Timiș.

LĂSAȚI UN MESAJ