Conexiuni culturale pentru dezvoltarea sustenabilă a Microregiunii Ținutul Pădurenilor – Țara Hațegului

134

Centrul de Asistență Rurală, în calitate de lider de proiect, împreună cu partenerii KaosPilots Switzerland și Institutul Intercultural Timișoara au reușit finalizarea unui proiect ce se adresează dezvoltării unei zone rurale. Au fost depistte similitudini de peisaj și de potențial între regiunea Hațeg și între zone din Elveția. Ar fi inutil să se piardă șansa de a nu învăța din experiența țării cantoanelor despre punerea în valoare a tot ce oferă un astfel de peisaj.

S-a închis oficial proiectul „Conexiuni culturale pentru dezvoltarea sustenabilă a Microregiunii Ţinutul Pădurenilor – Ţara Haţegului”, co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Bugetul total al proiectului este de 277,500 CHF, din care co-finanțarea din partea Elveției este de 249.750 CHF (90%), iar co-finanțarea partenerilor de 27.750 CHF (10%).

Proiectul început în anul 2015, și-a atins obiectivul și indicatorii pentru care a fost realizat și anume creșterea capacității partenerilor și a părților interesate din microregiune de a adapta și de a pune în aplicare modele elvețiene inovatoare de bune practici în dezvoltarea comunităților rurale, prin transferul de know-how și experiență în valorificarea economică durabilă a patrimoniului cultural și natural.

În urma activităților sale, proiectul și-a propus să contribuie la:
 Creșterea competențelor resurselor umane din microregiune pentru păstrarea și promovarea patrimoniului cultural și natural, ca factori vitali pentru o dezvoltare durabilă economică, socială, ecologică și culturală a comunităților din acest areal;
 Crearea cadrului strategic și a structurilor asociative care vor asigura angajamentul, participarea și colaborarea actorilor locali în dezvoltarea durabilă a microregiunii;
 Evidențierea, promovarea, respectarea și valorificarea patrimoniului cultural și natural pentru dezvoltarea economică durabilă a comunităților locale.

Principalele rezultate obținute la finalizarea proiectului sunt:
10 formatori beneficiari ai cursului de facilitare comunitară, susținut de partenerul elvețian;
15 persoane certificate în ocupația de facilitator de dezvoltare comunitară; 15 persoane certificate în competențe antreprenoriale culturale; un schimb de experiență organizat în Elveția pentru 10 participanți din comunitățile locale; o platformă online/aplicație pentru smartphone pentru accesarea noutăților despre zona pădurenilor un album de prezentare a microregiunii; o strategie pentru dezvoltarea turismului prin valorificarea patrimoniului cultural și natural în microregiunea Ținutul Pădurenilor – Țara Hațegului; înființarea Asociației Turism Hunedorean; un plan de marketing și branding al asociației; un seminar intitulat Parteneriatul local – suport al dezvoltării turismului rural, desfășurat în data de 25 octombrie 2017, în comuna General Berthelot; un târg de promovare turistică și economică a microregiunii, desfășurat în data de 26 octombrie 2017, în comuna Ghelari, cu participarea a 35 de expozanți; o conferință dedicată identificării soluțiilor și a bunelor practici cu privire la dezvoltarea zonelor rurale desfășurată în data de 26 octombrie 2017, în comuna Ghelari; o broșură de promovare a bunelor practici din Elveția, în domeniul dezvoltării turismului rural.

LĂSAȚI UN MESAJ