Complexul Energetic Hunedoara ar putea primi un ajutor de stat pentru închiderea minelor Lonea şi Lupeni

188

Producătorul de energie Complexul Energetic Hunedoara, aflat în insolvenţă, ar putea primi un ajutor de stat de 97,41 milioane lei pentru suportarea cheltuielilor necesare închiderii celor două unităţi miniere necompetitive din cadrul societăţii, Lonea şi Lupeni, arată un proiect de Hotărâre a Guvernului, publicat în dezbatere de Ministerul Energiei.

”Prin proiectul de act normativ se supune aprobării acordarea ajutorului de stat pentru suportarea cheltuielilor necesare închiderii celor două  unităţi miniere necompetitive din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara, în insolvenţă, pentru anul 2021, potrivit Deciziei Comisiei Europene nr. C (2018) 1001/final. Astfel, pentru acoperirea costurilor excepţionale se acordă ajutor de stat în sumă de 97,41 milioane lei, în următoarea structură: costuri cu plăţile compensatorii acordate angajaţilor care îşi pierd locul de muncă – 12,35 milioane lei; costuri cu reconversia profesională – 540.000 lei; costuri de închidere subterană – 20,62 milioane lei; costuri legate de reabilitarea fostelor exploatări miniere – 37,21 milioane lei; costuri de recultivare a solurilor de suprafaţă – 26,67 milioane lei”, arată nota de fundamentare.

Exploatările miniere Lonea şi Lupeni sunt printre cele mai vechi exploatări miniere din bazinul carbonifer al Văii Jiului  având o structură de lucrări miniere extinsă pe mai multe niveluri de exploatare (orizonturi) cu mai multe incinte care şi-au pierdut utilitatea odată cu creşterea adâncimii de exploatare a cărbunelui.

”Nerespectarea de către Societatea Complexul Energetic Hunedoara, în insolvenţă, a condiţiilor prevăzute prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2018) 1001/final şi a oricăror obligaţii asumate în vederea obţinerii ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive determină aplicarea de către Ministerul Energiei a măsurilor necesare în vederea recuperării ajutoarelor de stat, în condiţiile legii”, arată documentul.

Ajutorul de stat în sumă totală de 97,41 milioane lei pentru anul 2021, este suportat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei, aprobat pe anul 2021.

LĂSAȚI UN MESAJ