Cine spune că s-au tăiat pădurile României? Nu-i adevărat! Suprafața pădurilor chiar a crescut cu 11.539 ha!

8075

Fondul forestier național la 31 decembrie 2015 a înregistrat o creştere de aproximativ 0,2%, spune Institutul Național de Statistică.

Și argumentează această creștere, în principal, datorită unor reamenajări de păşuni împădurite şi introducerii în fondul forestier a terenurilor degradate şi a terenurilor neîmpădurite, stabilite în  condiţiile legii a fi împădurite (Legea nr. 133/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.  46/2008 – Codul Silvic).

Fondul forestier național, la sfârşitul anului 2014, era de 6.544.588 ha, față de 6.555.122 ha la sfârșitul lui 2015.
Adică a crescut cu 10.534 ha!…
Suprafața pădurilor reprezintă 97,6% din fondul forestier național.
Iar suprafaţa regenerată a scăzut cu 2,6%.
Tot Institutul Național de Statistică spune că suprafaţa pădurilor a evoluat chiar mai mult, de la 6.387.282 ha, în 2014, la 6.398.821 ha, în 2015, adică cu vreo 11.539 ha…

forestier recoltat 2015Masa lemnoasă recoltată  a fost de 17889,3 mii m.c. în 2014 față de 18133,1 mii m.c. în 2015, mai mult cu 243,8 mii m.c.
Suprafaţa parcursă cu tăieri de regenerare a pădurilor a fost de 100.981 ha/2014, față de 98.453 ha/2015, adică un minus de 2.528 ha…

Din suprafaţa parcursă cu tăieri de regenerare a pădurilor, tăieri rase    au fost înregistrate oficial pe 4.940 ha/2014 față de 4.942 ha/2015, în vreme ce suprafaţa regenerată s-a consemnat pe 29.505 ha în 2014, față de 28.750 ha în 2015, adică mai puțin cu 755 ha…

forestier 2015Distribuţia fondului forestier pe regiuni de dezvoltare indică o concentrare într-o proporţie însemnată a acestuia în regiunile de dezvoltare CENTRU (19,3% din totalul fondului forestier) şi NORD-EST (18,3%), urmate de regiunile de dezvoltare VEST (16,1%), NORD-VEST (15,1%), SUD-VEST-OLTENIA (12,4%), SUDMUNTENIA (10,0%), SUD-EST (8,4%) şi BUCUREŞTI-ILFOV (0,4%).

Cel mai mare volum de masă lemnoasă s-a recoltat în regiunea de dezvoltare NORD-EST (26,5% din totalul volumului de masă lemnoasă recoltată), urmată de regiunea de dezvoltare CENTRU (22,0%) şi într-o proporţie mai mică de regiunile de dezvoltare NORD-VEST (12,8%), VEST (12,6%), SUD-MUNTENIA (10,0%), SUD-VEST OLTENIA (8,4%), SUD-EST (7,3%) şi BUCUREŞTI-ILFOV (0,4%).

Cele mai mari suprafeţe pe care s-au realizat lucrări de regenerare a pădurilor s-au înregistrat în regiunile de dezvoltare NORD-EST (23,3% din suprafaţa regenerată) respectiv CENTRU (18,6%), urmate de regiunile de dezvoltare SUD-EST (14,1%), VEST (13,3%), NORD-VEST (12,8%), SUD-MUNTENIA (10,1%), SUD-VEST OLTENIA (7,2%) şi BUCUREŞTI-ILFOV (0,6%).

LĂSAȚI UN MESAJ