Cică românii cheltuiesc 2537 lei lunar pe o gospodărie!…

216

În trimestrul IV al anului 2015, veniturile totale ale populației, medii lunare pe o gospodărie, au fost de 2862 lei, iar cheltuielile totale au fost, tot în medie, de 2537 lei lunar pe o gospodărie, spune Institutul Național de Statistică.

Veniturile totale medii lunare au reprezentat în trimestrul IV 2015, în termeni nominali, 2862 lei pe gospodărie şi 1079 lei pe persoană.
Cheltuielile totale ale populaţiei, au fost, în trimestrul IV 2015, în medie, de 2537 lei lunar pe gospodărie, cam 956 lei pe persoană, şi au reprezentat 88,6% din nivelul veniturilor totale.

1 cheltuieli formareAnalizând structura veniturilor totale ale gospodăriilor, pe surse de formare, Institutul Național de Statistică arată că dacă veniturile băneşti au fost, în medie, de 2496 lei lunar pe gospodărie (941 lei pe persoană), atunci veniturile în natură au fost de 366 lei lunar pe gospodărie (138 lei pe persoană).
La nivelul de trai al românului tot salariile şi celelalte venituri asociate lor au format cea mai importantă sursă de venituri, adică 56,4% din veniturile totale ale gospodăriilor.
La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor, au contribuit, de asemenea, veniturile din prestaţii sociale (22,4%), veniturile din agricultură (2,9%), veniturile din activităţi neagricole independente (2,6%) şi cele din proprietate şi din vânzări de active din patrimoniul gospodăriei (1,3%).
O pondere importantă deţin şi veniturile în natură (12,8%), în principal, contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (11,5%).

1 cheltuieli populatieEvident, mediul de rezidenţă influenţează diferenţele de nivel şi, mai ales, de structură între veniturile gospodăriilor dintre mediul urban şi mediul rural.
Principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii şi transferurile către administraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale, sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor, precum şi acoperirea unor nevoi legate de producţia gospodăriei (hrana animalelor şi păsărilor, plata muncii pentru producţia gospodăriei, produse pentru însămânţat, servicii veterinare etc.).
Cheltuielile pentru investiţii, destinate pentru cumpărarea sau construcţia de locuinţe, cumpărarea de terenuri şi echipament necesar producţiei gospodăriei, cumpărarea de acţiuni etc. deţin o pondere mică în cheltuielile totale ale gospodăriilor populaţiei (doar 0,3%).

Produsele alimentare şi băuturile nealcoolice au deţinut, în trimestrul IV 2015, în medie, 36,8% din consumul gospodăriilor.
18,3 % dintre cheltuieli s-au dus pe locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili, 8% pe băuturi alcoolice și tutun, 7% pe îmbrăcăminte și încălțăminte, iar 6,1 % pe transport.

LĂSAȚI UN MESAJ