19.5 C
Timișoara
duminică 24 septembrie 2023

Centrului civic din Jimbolia cu haine noi

AdministrațieCentrului civic din Jimbolia cu haine noi

Primăria Jimbolia intenționează să depună spre obținerea unei finanțări europene proiectul cu titlul Modernizarea și reabilitarea Centrului civic în Orașul Jimbolia, județul Timiș.
Agenția de Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) va elabora Ghidul finanțatorului și va lansa apel de depunere de proiecte pentru Axa 6 – Regenerare urbană, din cadrul Programului Operațional Regional 2021-2027 (POR) în cursul anului viitor (2022). Până atunci însă, Primăria Jimbolia a întocmit în luna august 2020 o Fișă de proiect de prezentare, în rezumat, a ideii de proiect care a fost selectată spre finanțare în luna octombrie 2020.

Pentru aceasta s-a încheiat un parteneriat cu ADR Vest în luna februarie 2021 prin care se va asigura finanțarea nerambursabilă a redactării Studiului de fezabilitate și a Proiectului tehnic pentru Centrul civic. Acesta ar urma să beneficieze de finanțare nerambursabilă din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT), în cuantum de 451.319,40 Lei , cu o cofinanțate de 9.210,60 Lei din partea primăriei. Aceste studii ar trebui să fie finalizate până la încheierea anului 2021, cu toate avizele necesare obținute.

În creionarea proiectului au loc mai multe întâlniri cu echipa de proiectanți pentru găsirea celor mai bune soluții și vor urma o prezentare a stadiului de elaborare în Consiliul locat și apoi invitația lansată de dezbatere publică.

Dacă toate cele planificate vor decurge în grafic, atunci când în anul 2022 se va deschide finanțarea pe Axa 6 din POR 2021-2027, Primăria Jimbolia va avea deja Proiectul tehnic realizat și aprobat de finanțator, urmând să redacteze Cererea de finanțare pentru solicitarea unor fonduri nerambursabile de aproape 5 milioane de euro. Aceste demersuri prealabile ar avea rolul de a scurta perioada de evaluare de către finanțator a Cererii de finanțare și, prin urmare, realizarea mai rapidă a investiției propuse.

Proiectul se află în lucru, dar ce este deja sigur este faptul că zona propusă a fi modernizată se întinde la la Gară până la Strada Albinelor. Se conturează 3 sectoare distincte: de la Gară până la Strada Calea Timișorii, de aici până la Străzile Lorena/Gh. Doja, de aici până la Strada Albinelor, întreg parcursul fiind pe Strada Republicii. Sunt prevăzute crearea de zone pietonale pentru reducerea numărului de autovehicule care tranzitează zona centrală. Crearea de sectoare omogene care să sprijine circulația ciclistă. Dotarea zonelor de interes cu echipamente și elemente de mobilier urban integratoare de tehnologie verde ( stâlpi de iluminat cu panouri fotovoltaice) și încurajarea colectării selective de deșeuri prin echiparea spațiilor publice cu coșuri de gunoi, pe categorii de deșeuri. Regenerarea zonelor verzi prin plantarea de arbori și arbuști și amenajarea de alei care să tranziteze aceste zone.

Pe o anumită zonă se propune eliminarea traficului de autovehicule, cu excepția vehiculelor de aprovizionare pentru care se vor crea condiții speciale de tranzit și un program de aprovizionare care să nu coincidă cu orele de trafic pietonal intens. Se vor dispune piste de biciclete , alei pietonale și zone de promenadă. Dispunerea de mobilier urban pentru încurajarea traficului pietonal și dezvoltarea străzii ca o zonă de promenadă și loisir. Pentru a nu afecta numărul de locuri de parcare existent, la capătul Nordic al sectorului se va amenaja o parcare pentru autoturisme care va include și locuri de parcare pentru autovehicule electrice.

Parcul central: în această zonă se dorește reamenajarea completă, crearea de spații verzi noi, moderne și dispunerea de alei pietonale care să asigure condiții decente de deplasare și un spațiu de relaxare pentru cetățenii orașului Jimbolia.

În data de 9 aprilie 2021 s-a deplasat la Jimbolia o delegație a ADR Vest care a parcurs, împreună cu echipa de la primărie și cea a proiectatului, traseul propus spre modernizare pentru a regla anumite aspecte legate de dezvoltarea proiectului.

Citește și :