Centrul istoric reabilitat, dar cu clădirile aflate în ruină! Aspectul deplorabil al multor clădiri istorice din Timișoara s-ar putea, totuși, schimba

3567

Timișoara este și va rămâne unul dintre cele mai frumoase și mai seducătoare orașe ale României.

Cu peste zece mii de clădiri cu valoare de patrimoniu, capitala Banatului este, după București, orașul cel mai fermecător din perspectiva majestuozității piațetelor sale și a eclectismului stilului arhitectural!

Din nefericire, pe lângă ravagiile produse de epoca comunistă (când dincolo de demolarea brutală a multor clădiri superbe, situate pe străzile unor cartiere cu o istorie aparte, la rândul lor, vechi de câteva sute de ani, Fabric, Mehala, Iosefin), s-au mai produs și profunde schimbări de mentalitate și de „identitate”, în ceea ce-i privește pe proprietarii acestor clădiri. Toate aceste reziduuri ale „Epocii de Aur” continuă să lase urme adânci pe chipul Timișoarei.

Situația s-ar putea schimba, relativ curând, susțin însă oficiali din cadrul primăriei locale.

„În momentul de față, se află în dezbatere în Parlament un proiect de lege înaintat de noi, care prevede o schimbare profundă în politica de refacere a clădirilor de patrimoniu din marile orașe ale României. Dacă astazi, de pildă, Consiliul Local Timișoara nu poate să-și asume refacerea din fonduri locale, cel puțin a clădirilor din centrul Timișoarei, urmând ca apoi o parte din bani să fie recuperați de la proprietari, cu plata în rate, situația se va schimba radical în clipa în care proiectul va deveni lege. Atunci ne vom asuma refacerea rapidă a Centrului Istoric al orașului”, ne-a declarat Dan Diaconu.

Potrivit viceprimarului Timișoarei, șansa de legiferare a situației clădirilor de patrimoniu este foarte mare, existând un consens printre parlamentarii de toate culorile politice pentru adoptarea unei astfel de legi până la vară.

1 COMENTARIU

 1. Se tot afirma ca legea nu permite autoritatilor locale sa participle si sa finanteze ori sa acorde sprijin financiar proprietarilor de immobile monumente istorice.
  Iata mai jos un extras din legea 422 privind protejarea monumentelor istorice, care este inca in vigoare:

  Art. 6
  (1) Statul garanteaza si asigura protejarea monumentelor istorice in conditiile stabilite prin prezenta lege.
  (2) Ministerul Culturii si Cultelor este autoritatea administratiei publice centrale de specialitate care elaboreaza strategiile si normele specifice de protejare a monumentelor istorice, urmareste si asigura aplicarea lor.
  (3) Autoritatile administratiei publice centrale de specialitate, institutiile de specialitate subordonate acestora si autoritatile administratiei publice locale colaboreaza si raspund, dupa caz, de activitatea de protejare a monumentelor istorice.
  (4) Autoritatile administratiei publice centrale de specialitate si institutiile din subordinea acestora, precum si autoritatile administratiei publice locale coopereaza cu proprietarii monumentelor istorice, persoane fizice sau juridice, cu detinatorii si administratorii acestora, precum si cu institutiile publice si organizatiile neguvernamentale din domeniul protejarii monumentelor istorice si ii sprijina in conditiile legii.
  Art. 39
  (1) Pentru protejarea monumentelor istorice aflate in proprietatea privata a persoanelor fizice sau juridice statul sau autoritatile administratiei publice locale, dupa caz, pot sa asigure, la cererea proprietarilor, cu titlu gratuit, asistenta stiintifica si de specialitate, in conditiile legii.
  (2) Asistenta prevazuta la alin. (1) se ofera pe baza conventiilor incheiate intre parti, care stipuleaza conditiile de acordare, utilizare si de retragere a acesteia.
  (3) Asistenta din partea statului, respectiv a autoritatilor administratiei publice locale, este acordata prin intermediul institutiilor de specialitate din subordinea Ministerului Culturii si Cultelor, respectiv a institutiilor de specialitate subordonate autoritatilor administratiei publice locale.
  (6) In cazul in care statul sau autoritatile publice locale acorda sprijin financiar, acesta consta in acoperirea partiala sau totala a costurilor studiilor si documentatiilor tehnice, precum si, dupa caz, ale lucrarilor de interventie asupra monumentelor istorice.
  Art. 40
  (2) Contributia financiara a consiliilor judetene, municipale, orasenesti si comunale, dupa caz, poate sa acopere integral sau partial costul lucrarilor de interventie asupra monumentelor istorice care fac parte din grupa B, precum si, individual sau prin cofinantare, costul lucrarilor de protejare a monumentelor istorice care fac parte din grupa A, aflate pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale respective.
  (3) Contributia financiara a statului si a autoritatilor administratiei publice locale poate fi asigurata prin cofinantare, precum si in parteneriat, inclusiv cu proprietarul sau cu alte persoane fizice sau juridice.
  (4) Situatiile in care statul, respectiv autoritatile administratiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrarilor mentionate la alin. (1) – (3), proportia contributiei statului, procedurile, precum si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca proprietarul, altul decat statul, municipiul, orasul sau comuna, se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii si Cultelor si a Ministerului Finantelor Publice, in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
  (5) In situatiile si in conditiile prevazute la alin. (4), la data alocarii sprijinului financiar in cuantumul contributiei statului sau a autoritatilor administratiei publice locale asupra imobilului monument istoric in cauza se constituie o garantie imobiliara pentru o perioada de 10 ani in favoarea statului, respectiv a unitatilor administrativ-teritoriale.
  (6) Garantia imobiliara prevazuta la alin. (5) se recupereaza in totalitate de la beneficiarul contributiei statului sau, dupa caz, a autoritatilor administratiei publice locale, impreuna cu dobanzile aferente, in situatia in care bunul in cauza a fost instrainat de proprietar altei persoane decat statul sau autoritatea administratiei publice locale inainte de implinirea perioadei de 10 ani de la constituirea garantiei imobiliare.
  (7) Constituirea garantiei imobiliare in favoarea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale este scutita de taxa de timbru.
  (8) La data implinirii termenului de 10 ani garantia imobiliara instituita asupra imobilului se stinge de drept.

LĂSAȚI UN MESAJ