”Centenarii” dintr-o comună de la marginea Timișoarei, simbol pentru locuitori

193

Platanii de la Giroc, cu denumirea latină Platanus hybrid brot, au fost plantați după încheierea Primului Război Mondial, de către urmașii celor 82 eroi căzuți pe câmpul de luptă. Perechea de copaci simbolizează trecerea în neființă a cinci perechi de frați și a unei perechi formată din tată și fiu.

Curtea Căminului Cultural din Giroc a fost aleasă strategic pentru plantare, astfel ca miile de oameni, care vor trece, în timp, pragul acestuia, să vadă străjuirea făcută de acești doi platani și să le aducă aminte de marile pierderi și de jertfele pe care le-a dat comunitatea noastră pentru apărarea patriei. Puieții au fost aduși, la o vârstă de câțiva ani, din aceeași pepinieră din care s-au luatși platanii sădiți, mai târziu, în parcul de pe lângă Catedrala din Timișoara.

platani-2

Acești arbori tineri au fost aleși și transportați de către un localnic pe numele de Matei Thurn, fratele mai mic al eroilor Carol și Ștefan Thurn. Acum, acești platani au depășit vârsta de 100 de ani. După sădirea copacilor, preotul David Voniga a făcuto slujbă de binecuvântare a acestora și a lucrării în sine, la care au participat urmașii eroilor căzuți, corul bisericesc, oficialități și sute
de enoriași.

S-a aflatdintr-o sursă locală și anume de la domnul Lazăr Seiman (1913-2013), că sub fiecare copac a fost îngropată câte o sticlă în care s-au pus înscrisuri cu referire la importanța evenimentului, durerea familiilor exprimată în cuvinte, compasiunea și elogierea eroilor căzuți venită din partea autorităților din acea vreme. Aceeași sursă consemnează faptul că, în respectivul înscris, au fost adăugate cuvinte de blestem împotriva celor care vor încerca să vandalizeze sau să taie acești doi copaci. Conform înscrisurilor de la autorul acestei informații, în timpul instaurării regimului comunist, au existat mai multe tentative de înlăturare a copacilor, aceștia scăpând ca prin minune
de furia și ignoranța oamenilor, care în ultima clipă și-au adus aminte de respectivul blestem.

Un rol important în păstrarea platanilor din Giroc l-a avut preotul Iosif Gaiță, care cunoștea foarte bine însemnătatea acestora. Până la cel de al Doilea Război Mondial, preoții care au slujitîn Biserica ,,Sf. Dimitrie” din Giroc, au făcut, în fiecare an, o slujbă de pomenire pentru eroi, în acest loc. Slujbele erau precedate de cântece de fanfară și de slavă ale corului bisericesc. La toate manifestările au fost prezenți numeroși enoriași și copii.

Demersuri ale autorităților locale pentru păstrarea platanilor din Giroc

Iată, pe scurt, demersurile iniţiate de către Compartimentul Protecţia Mediului, din cadrul Primăriei, precum şi de Consiliul Local Giroc.
*** Pentru determinarea vârstei Platanului – Platanus hybrida brot, situat în curtea Căminului Cultural din Giroc, au fost extrase un număr total de trei carote de creştere, după cum urmează:
– două carote cu lungimile de 54 cm respectiv, 52 cm, în data de 04.02.2015,
– o singură carotă cu lungimea de 51 cm, în
primăvara anului 2014.
Acestea aufost prelevate pentru a se vedea numărul inelelor de creştere ale copacului, urmând a se determina vârsta acestuia. Probele au fost extrase folosind burghiul PRESSLER, prin procedura standard la 1,30 m înălţime pe trunchi deasupra solului. Carotele au fost transportate la Staţiunea ICAS, Laboratorul de ecologie, unde au fost prelucrate folosind mijloace optice specializate.

Din păcate, la cel de-al doilea arbore instrumentul de prelevare a probelor s-a deteriorat, acţiunea fiind amânată pentru o data ulterioară. Arborele analizat a prezentat o stare de vegetaţie şi vitalitate foarte bună, confirmate şi de starea vizibilă a acestuia – caracteristicile trunchiului şi a ramurilor principale. Coroana arborelui este largă, bine poziţionată şi cu creşteri active. Nu aufost identificate rupturi în coroană sau scorburi ori zone cu putregai, nici pe trunchi, nici pe ramurile principale. În urma analizelor de laborator efectuate de către Staţiunea ICAS Timişoara – Laboratorul de ecologie, a rezultat vârsta ca fiind de cel puţin 100 de ani.

platani-5

Având la bază documentaţia ştiinţifică întocmită de Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice Bucureşti – Staţiunea CDEP Timişoara, s-a înaintat către Academia Română, Filiala Timişoara – Subcomisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii, o solicitare în vederea obţinerii avizului favorabil pentru punerea sub protecţie a platanului din curtea Căminului Cultural Giroc şi de numire de arbore de importanţă istorică şi interes local.

*** În conformitate cu adresele primite de către Primăria comunei Giroc, din partea instituţiilor enumerate mai sus, s-a adoptat, în data de 31.03.2015, Hotărârea Consiliului Local privind instituirea regimului de protecţie şi conservare a exemplarului de platan având o valoare deosebită şi trecerea lui în patrimoniul comunei Giroc.

Ca o urmare firească a evenimentelor şi a rezultatelor ştiinţifice, precum și a H.C.L. Giroc, s-a solicitat Consiliului Parohial aprobarea ca acest arbore, aflat pe domeniul Parohiei, să fie încredinţat, spre îngrijire şi protecţie, Primăriei comunei Giroc. Răspunsul a fost favorabil, Compartimentul de specialitate din cadrul UAT Giroc, făcând demesurile necesare şi legale în acest sens.

Sursa: Lazăr Sever, din Giroc

LĂSAȚI UN MESAJ