Ceferiștii, ca miniștrii: 22.156 angajați la Compania Națională CFR, 12.764 la CFR Călători…

1157

Guvernul a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naționale de Căi Ferate CFR S.A și bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători CFR Călători.

Veniturile totale ale companiei sunt estimate pentru acest an la 4.212 milioane lei (în creștere cu 12,06% față de preliminatul anului 2015), la același nivel cu cheltuielile totale, ceea ce va conduce la încheierea exercițiului financiar al anului 2016 cu un rezultat brut echilibrat.

Compania are alocată pentru investiții suma de 2.508,6 milioane de lei, din care 141,3 milioane lei din surse proprii, iar diferența alocații bugetare și fonduri nerambursabile.
În 2016 se constată o creștere față de 2015 cu 36,14% a sumelor alocate pentru investiții.

Cheltuielile cu personalul sunt estimate pentru acest an la 1.011,7 milioane lei, din care cheltuielile cu salariile la 745,1 milioane lei, respectiv cu 10,55% mai mult decât cele realizate de CFR S.A anul trecut.

Creșterea cheltuielilor cu salariile este fundamentată astfel:
#Influența creșterii salariului minim brut garantat în plată începând cu 1 mai 2016 pentru un număr de 7.752 salariați;
#Reîntregirea cheltuielilor cu salariile pentru întregul an 2016 determinată ca urmare a acordării unei creșteri cu 10% a salariilor tarifare începând cu 18.12.2015;
#Necesitarea angajării unui număr de 100 de salariați începând cu 1 mai 2016.

În 2016, compania va avea 22.256 de salariați, în condițiile în care la finalul anului trecut numărul de salariați era de 22.156 și începând cu 1 mai 2016 vor mai fi angajate încă 100 de persoane.
Datoriile totale ale CFR SA vor continua să scadă în 2016 față de anul trecut cu 15%, în condițiile în care și în 2015 au scăzut cu 14,82% comparativ cu 2014.
De asemenea, plățile restante se vor diminua în 2016 cu 15% față de nivelul aprobat pentru exercițiul financiar 2015.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al SN CFR Călători S.A

Veniturile totale ale companiei sunt estimate pentru acest an la 2.232,5 milioane lei (în creștere cu 5,74% față de preliminatul anului 2015), cheltuielile totale la 2.231,2 milioane lei, înregistrându-se astfel un profit brut în sumă de 1,235 milioane lei.
Subvenția pentru transportul feroviar de călători comunicată de Ministerul Transporturilor pentru anul 2016 este de 1.224,3 milioane lei.

Compania are alocată pentru investiții suma de 76,94 milioane de lei, fonduri din care vor fi finanțate proiecte de modernizare a transportului feroviar de călători, respectiv achiziționarea de rame electrice sau trenuri electrice noi, de vagoane și locomotive.

Cheltuielile cu personalul sunt estimate pentru acest an la 679,89 milioane lei.
Din această sumă, fondul de salarii reprezintă 505 milioane de lei și a fost fundamentat având în vedere următoarele două aspecte:
#Fondul de salarii prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli rectificate în 2015 în sumă de 454 milioane lei;
#Creșterea fondului de salarii cu suma de 51 milioane lei, necesară pentru plata majorată a veniturilor angajaților.

În decembrie 2015 a fost semnat acordul între reprezentanții federațiilor sindicale și CFR Călători, care prevedere acordarea unor drepturi salariale începând cu 1 decembrie 2015, respectiv majorarea salariului cu 10%.
Numărul efectiv de personal estimat pentru finalul anului 2016 este de 12.764 de angajați.

Plățile restante se vor diminua în 2016 cu 15% față de nivelul aprobat pentru exercițiul financiar 2015, respectiv de la 210 milioane lei la 178,5 milioane lei, iar creanțele restante sunt estimate la 60 milioane lei.

LĂSAȚI UN MESAJ