Ce beneficii le aduce candidaților la admitere Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterniară a Banatului

1344

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” dispune de un campus universitar modern si bine dotat, menit să asigure condiţii optime de studiu şi de dezvoltare studenţilor.

Pentru cazare, universitatea dispune de 5 cămine, cu 421 de camere și 1.516 locuri de cazare, în care studenţii pot opta pentru regim de cazare la norma sanitară de 3 sau 4 persoane/cameră, la tarife diferenţiate, în conformitate cu regimul taxelor administrative stabilite de conducerea universităţii. Instituţia asigură cazarea în cămine pentru toţi studenţii admişi în anul I care solicită acest lucru, reuşind până în prezent să soluționeze toate cererile de cazare.

Cantina universităţii are o capacitate de 500 locuri pentru servirea mesei. Aceasta a fost reabilitată atât în ceea ce priveşte partea de construcţii, cât şi în ceea ce priveşte dotarea cu instalaţii şi dotări specifice.

Baza sportivă este de nivel european, cu o suprafaţă totală de 1,28 ha. Este compusă din patru terenuri de sport şi o sală de sport, cu teren multifuncţional având suprafaţă sintetică pentru volei, baschet, tenis. Baza sportivă beneficiază şi de o sală de kinetoterapie şi de testare, fiind destinată activităţilor didactice şi competiţionale, activităţilor de cercetare ale disciplinei de Educaţie Fizică şi Sport şi cercurilor sportive studenţeşti, precum şi activităţilor recreative.

Biblioteca Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara are o dotare complexă ce cuprinde cărţi, publicaţii seriale, documente în format electronic, precum şi alte tipuri de documente.

Pentru studenţii merituoşi universitatea acordă burse de studii, la toate programele de studiu de la nivel de licenţă şi master. De asemenea, studenţii care vor să lucreze au oportunitatea de a se angaja încă din anul 3 la companii de profil sau pot efectua practică plătită la instituţiile cu care universitatea are încheiate acorduri de colaborare.

În ceea ce priveşte mobilităţile, ERASMUS, ERASMUS+ și ERASMUS MUNDUS sunt programe comunitare, care cuprind acţiuni destinate cooperării europene în domeniul învăţământului superior. În prezent, universitatea are acorduri bilaterale cu peste 77 universităţi din 20 de țări din Europa. În acest context, un număr semnificativ de studenţi şi cadre didactice au beneficiat de oportunitatea de a studia sau de a preda în universităţi din străinătate.

Taxele de şcolarizare se diferenţiază în funcţie de forma de învăţământ şi de programul de studii, după cum urmează:

La ciclul de licenţă

La forma de învăţământ – zi – 2.500 de lei/an, la următoarele facultăţi:

Facultatea de Agricultură

Facultatea de Horticultură și Silvicultură

Facultatea de Management Agricol

Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare

Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii

Medicină Veterinară – zi – 5.000 de lei/an

Medicină veterinară în limba engleză – 3.200 euro/an

Agricultură în limba engleză – 2.700 euro/an

La forma de învăţământ cu frecvenţă redusă – 2.600 lei/an la următoarele facultăţi

Facultatea de Agricultură

Facultatea de Horticultură şi Silvicultură

Facultatea de Management Agricol

Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare

Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii

La ciclul de master, la toate programele de studii în limba română – 2.100 lei/an

La Facultatea de TPA- limba română

– limba engleză (pentru studenti români) – 3.000 lei pe an

– limba engleză (pentru studenti străini) – 3.200 euro pe an

Cifra de şcolarizare pentru anul universitar 2016-2017 se păstrează constantă, fiind disponibile în total la cele 6 facultăţi: aproximativ 630 de locuri bugetate şi 850 cu taxă – la ciclul de licenţă; aproximativ 350 de locuri bugetate şi 1000 cu taxă la ciclul de master. Atât locurile bugetate, cât şi cele cu taxă sunt distribuite echilibrat la cele 31 de programe de studii de licenţă şi 28 de programe de studii masterale.

LĂSAȚI UN MESAJ