CCIA Timiș pregătește noi serii de cursuri pentru perioada martie-aprilie

67

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiş, prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională, demarează în cursul acestei luni noi serii de cursuri acreditate, după cum urmează:
EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE ȘI DE COEZIUNE (Cod COR 242213)

Perioada: 25 martie – 3 aprilie 2019 (luni-vineri, între orele 16.30-20.00)
Taxă de participare: 1000 lei/pers.
Se acordă 20% reducere pentru absolvenții cursului Manager de proiect organizat de CCIAT.

Cursul se adresează societăților, instituțiilor, ONG-urilor precum și celor care doresc să se dezvolte forțe proprii, prin atragerea de fonduri europene pentru finanțarea proiectelor de perspectivă.
Cu un puternic caracter practic și aplicativ, cursul este util membrilor echipei de proiect care, la finalul programului de formare, vor avea competențe și abilități specifice, necesare scrierii unei cereri de finanțare pentru un proiect de succes.
Cursul acoperă întreaga tematică necesară accesării si obţinerii surselor de finanţare, indiferent de tipul de program:
– Programe de finanțare prin care se pot obține bani europeni nerambursabili pentru nevoile de dezvoltare ale firmei / instituției;
– Pașii / etapele pentru obținerea unei finanțări nerambursabile;
– Modul de completare a unei cereri de finanțare;
– Accesarea și utilizarea corectă a fondurilor europene;
– Ce implică din partea firmei / instituției gestionarea unui proiect finanțat din fonduri structurale;
– Nereguli și fraude în realizarea și derularea proiectelor cu cofinanțare europeană.
Se lucrează direct pe baza Ghidului Solicitantului, iar traineri cu experiență în domeniu oferă consiliere și îndrumare prin proceduri legislative, prezintă exemple de bună practică și răspund întrebărilor aferente tematicii.

INSPECTOR / REFERENT RESURSE UMANE (Cod COR 333304)
Perioada: 25 martie – 12 aprilie 2019 (luni-vineri, între orele 17.00-20.00)
Lectori: Lucica ZIRBĂU, Dan COJOCARU, Delia FARCHESCU
Cursul simplifică munca celor care lucrează deja ca inspectori Resurse Umane, contribuind la o organizare mult mai eficientă, la aplicarea corectă a legislației muncii, la combinarea cadrului legal cu cazuri concrete din practică.
Tematica:
Contractul individual de muncă;
Vechimea în muncă;
Contractul colectiv de muncă;
Jurisdicția muncii;
Răspunderea salariaților;
Salarizarea. Permisul de muncă;
Formarea profesională;
Asigurările sociale de stat;
Noțiuni de organizare și legislația muncii;
Modul de desfășurare a activității ca întreprinzător particular;
Recrutarea și selecția personalului;
Aplicații în programul REVISAL.
În cadrul cursului de Inspector Resurse Umane se va desfășura și un modul de instruire în aplicația REVISAL, în urma căruia se obține și un CERTIFICAT DE PARTICIPARE. Vor fi prezentate H.G. 500/2011 actualizată și OMMEPS 1918/2011. Pentru modulul de instruire REVISAL, fiecare participant va avea acces individual la un laptop.
 MANAGER PROIECT (COD COR 242101)
Perioada: 11 martie – 26 aprilie 2019, după cum urmează:
– 25 martie – 3 aprilie – pregătire teoretică (luni-vineri, între orele 16.30-20.00);
– 4 – 9 aprilie – pregătire practică / realizarea proiectului.
Formator: Monica MIȘCA
Taxă de participare: 1000 lei /pers.
Se acordă 20% reducere pentru absolvenții cursului Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene organizat de CCIAT.
Cursul se adresează persoanelor cu studii superioare care doresc să acumuleze cunoștințe și abilități în domeniul managementului de proiect.
Cursul își propune să pregătească specialiști pentru a coordona realizarea și implementarea proiectelor cu finanțare europeană, adresându-se, totodată, și tuturor celor care doresc să-și dezvolte abilități practice, utile pentru rezolvarea problemelor specifice managementului proiectelor. Trainingul se va axa pe conceperea şi implementarea proiectelor finanțate atât din domeniul public cât și din cel privat.
Cursul va trata modalitățile de redactare a unui proiect şi tehnicile managerilor de a asigura un bun control asupra proiectelor.
Structura cursului:
Management organizațional vs management de proiect;
Managementul proiectului /ciclul proiectului (PCM);
Definirea proiectului;
Planificarea proiectului;
Implementarea proiectului;
Surse de finanțare – cadrul legislativ și instituțional, instrumente de finanțare UE.
Cursul se finalizează cu un examen, în prezența unei comisii ANC.

IMPORTANT!

La taxa de participare, se acordă: 10% reducere pentru membrii CCIAT; 20% reducere pentru șomeri (în baza adeverinței de șomaj). Reducerile nu se cumulează!
Cursurile se desfășoară la Centrul Regional de Afaceri din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22.
Cursurile sunt autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări (A.N.C.) iar certificatele obținute la absolvire au recunoaștere națională și sunt emise de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației. Certificatele împreună cu suplimentele descriptive în care se menționează competențele dobândite au regim de acte de studii, fiind recunoscute oficial pe piața muncii din România, conform O.G. nr. 129/2000. La cerere, certificatele pot dobândi recunoaștere internațională.
Conform Codului Fiscal Art. 21, alin. 2, lit. H, costul cursurilor autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări se deduce integral din impozitul pe profit sau venit.
Diplomele și certificatele se eliberează în max. 30 de zile de la absolvirea cursului.
Informații și înscrieri: Direcția Formare și Perfecționare Profesională, Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, cam. 110, tel. 0720444121, 0256-294922, 0256-219171/2, e-mail:
tavramov@cciat.info . Persoană de contact: Tania AVRAMOV – Manager DFP. Informații detaliate despre cursuri sunt disponibile pe site-ul CCIAT www.cciat.ro și pe pagina de Facebook a CCIAT.

LĂSAȚI UN MESAJ