Cauzele care se mai judecă la Curtea de Apel Timișoara

109

Magistrații nu pot opri activitatea complet. Reprezentanții Curții de Apel Timișoara au decis însă să limieze pe cât posibil accesul oamennilor în Platul Dicasterial și judecă numai cauzele foarte urgente.

Astfel, în perioada stării de urgență, la nivelul Curţii de Apel Timişoara şi la instanţele arondate acesteia vor fi soluţionate următoarele tipuri de cauze:

Judecătoriile din circumscripţia Curţii de Apel Timişoara:
• în materie civilă:
– ordonanţele preşedenţiale privind păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere ori pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar mai putea repara;
– suspendare provizorie executare silită,
– asigurare dovezi,
– poprire asiguratorie,
– sechestru asigurător,
– sechestru judiciar,
– autorizare intrare încăperi,
– ordin de protecţie,
– internare medicală nevoluntară,
– curatelă (inclusiv în cadrul dosarelor de punere sub interdicţie),
– delegare autoritate părintească,
– cauzele privind azilul: refugiaţi – procedura accelerată şi respectiv cele prevăzute art. 93 alin. 4 din Legea nr. 122/2006;
– incidentele procedurale care vizează aceste categorii de cauze (ex.: abţineri, recuzări, ş.a.).

• în materie penală:
– cauze care vizează măsurile preventive sau în care au fost dispuse măsurile preventive,
– cereri de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi;
– cereri de competenţa judecătorului delegat cu executarea,
– schimbare regim de executare (art. 518 NCPP),
– verificare măsură preventivă,
– liberarea condiţionată (art. 587 NCPP), liberarea anticipată minori;
– înlocuirea/încetarea obligării la tratament medical (art. 568 NCPP), anularea/revocarea liberării condiţionate (art. 588 NCPP),
– amânarea executării pedepsei (art. 589 NCPP),
– întreruperea executării pedepsei (art. 592 NCPP),
– revocare întrerupere/amânare executare pedeapsă (art. 591 NCPP),
– confirmare internare medicală (art. 248 alin. 14 NCPP),
– confirmare obligare la tratament medical (art. 246 alin. 13 NCPP),
– comisie rogatorie (art. 200 NCPP) – în măsura în care instanţa care dispune comisia rogatorie consideră că este o cauză urgentă / are legătură cu cauzele considerate urgente potrivit prezentei;
– redeschiderea procesului penal (la judecata în lipsă) (art. 466 NCPP),
– Legea nr. 169/2017,
– prelungire întrerupere executare pedeapsă (art. 593 NCPP),
– internare medicală (art. art. 110 NCP);
– obligare tratament medical (art. 109 NCP);
– schimbarea măsurii educative – art. 513-518 Cod procedură penală;
– prelungirea dreptului de circulaţie – art. 111 alin. 6 din OUG 195/2002;
– în materia executării pedepselor (contestaţii la executare, contopiri, aplicarea legii penale mai favorabile), vor fi soluţionate doar acele cauze apreciate urgente de către judecător sau instanța de judecată;
– cauze referitoare la contestaţiile împotriva măsurilor asigurătorii;
– cauzele privind cooperarea judiciară în materie penală;
– cauzele ce cuprind măsurii de protecţie a victimelor şi a martorilor;
– în ceea ce priveşte cauzele privind infracţiunile flagrante menţionate în cuprinsul art.43 alin.2 din Decretul nr.195/16.03.2020, în condiţiile în care în actuala reglementare procesul penală nu mai există o procedură penală distinctă de judecare a infracţiunilor flagrante, specificul situaţiei de urgenţă impunând luarea unor măsuri excepţionale, apreciem că se impune suspendarea de drept a tuturor celorlalte cauze care nu se regăsesc în lista mai sus indicată, dispoziţia referitoare la judecarea infracţiunilor flagrante rămânând fără aplicare în actualul context legislativ;
– incidentele procedurale care vizează aceste categorii de cauze (ex.: abţineri, recuzări, ş.a.).

Tribunalele din circumscripţia Curţii de Apel Timişoara:

Secţia I Civilă:
– ordonanţele preşedenţiale privind păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere ori pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar mai putea repara;
– ordine de protecție – minori și familie;
– tutelă, curatelă și internarea medicală nevoluntară/ încetarea internării nevoluntare;
– măsura plasamentului;
– adopţie,
– cauze având ca obiect măsuri de protecţie specială a minorilor prevăzute de Legea nr. 272/2004,
– suspendarea executării hotărârii judecătorești – art.450 NCPC;
– măsuri asiguratorii;
– asigurare dovezi,
– restrângerea dreptului la libera circulaţie (Legea nr.248/2005),
– incidentele procedurale care vizează aceste categorii de cauze (ex.: abţineri, recuzări, conflicte de competenţă ş.a.).

Secţia a II-a Civilă:
– ordonanţele preşedenţiale privind păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere ori pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar mai putea repara;
– măsurile asigurătorii;
– suspendarea provizorie a executării hotărârilor;
– asigurare dovezi;
– incidentele procedurale care vizează aceste categorii de cauze (ex.: abţineri, recuzări, conflicte de competenţă ,ş.a.).

Litigii de Muncă și Asigurări Sociale
– ordonanţele preşedenţiale privind păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere ori pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar mai putea repara;

– suspendarea grevei;
– sechestru asigurator;
– măsurile asigurătorii;
– incidentele procedurale care vizează aceste categorii de cauze (ex.: abţineri, recuzări, conflicte de competenţă ş.a.).

Contencios Administrativ și Fiscal
– ordonanţele preşedenţiale privind păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere ori pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar mai putea repara;
– achiziții publice;
– sechestru asigurator;
– suspendare executare act administrativ;
– măsurile asigurătorii;
– incidentele procedurale care vizează aceste categorii de cauze (ex.: abţineri, recuzări, conflicte de competenţă ş.a.).

Secţia penală
– cauze care vizează măsurile preventive sau în care au fost dispuse măsurile preventive,
– cereri de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi;
– cereri de competenţa judecătorului delegat cu executarea,
– schimbare regim de executare (art. 518 NCPP),
– verificare măsură preventivă,
– liberarea condiţionată (art. 587 NCPP), liberarea anticipată minori;
– înlocuirea/încetarea obligării la tratament medical (art. 568 NCPP), anularea/revocarea liberării condiţionate (art. 588 NCPP),
– amânarea executării pedepsei (art. 589 NCPP),
– întreruperea executării pedepsei (art. 592 NCPP),
– revocare întrerupere/amânare executare pedeapsă (art. 591 NCPP),
– confirmare internare medicală (art. 248 alin. 14 NCPP),
– confirmare obligare la tratament medical (art. 246 alin. 13 NCPP),
– comisie rogatorie (art. 200 NCPP) – în măsura în care instanţa care dispune comisia rogatorie consideră că este o cauză urgentă / are legătură cu cauzele considerate urgente potrivit prezentei;
– redeschiderea procesului penal (la judecata în lipsă) (art. 466 NCPP),
– prelungire întrerupere executare pedeapsă (art. 593 NCPP),
– internare medicală (art. art. 110 NCP);
– obligare tratament medical (art. 109 NCP);
– schimbarea măsurii educative – art. 513-518 Cod procedură penală;
– prelungirea dreptului de circulaţie – art. 111 alin. 6 din OUG 195/2002;
– în materia executării pedepselor (contestaţii la executare, contopiri, aplicarea legii penale mai favorabile), vor fi soluţionate doar acele cauze apreciate urgente de către judecător sau instanța de judecată;
– cauze referitoare la contestaţiile împotriva măsurilor asigurătorii;
– cauzele privind cooperarea judiciară în materie penală;
– cauzele ce cuprind măsurii de protecţie a victimelor şi a martorilor;
– în ceea ce priveşte cauzele privind infracţiunile flagrante menţionate în cuprinsul art.43 alin.2 din Decretul nr.195/16.03.2020, în condiţiile în care în actuala reglementare procesul penală nu mai există o procedură penală distinctă de judecare a infracţiunilor flagrante, specificul situaţiei de urgenţă impunând luarea unor măsuri excepţionale, apreciem că se impune suspendarea de drept a tuturor celorlalte cauze care nu se regăsesc în lista mai sus indicată, dispoziţia referitoare la judecarea infracţiunilor flagrante rămânând fără aplicare în actualul context legislativ;
– cauzele privind acte de spălare a banilor;
– incidentele procedurale care vizează aceste categorii de cauze (ex.: abţineri, recuzări, ş.a.).

Curtea de Apel Timişoara

Secţia I civilă:
– ordonanţele preşedenţiale privind păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere ori pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar mai putea repara;
– cauzele care vizează adopţia,
– cauzele privind plasamentul;
– orice alte dosare vizând interesul superior al minorului;
– incidentele procedurale care vizează aceste categorii de cauze (ex.: abţineri, recuzări, conflicte de competenţă ş.a.).

Secţia a II-a civilă:
– ordonanţele preşedenţiale privind păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere ori pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar mai putea repara;
– măsurile asigurătorii;
– suspendarea provizorie a executării hotărârilor;
– asigurare dovezi;
– incidentele procedurale care vizează aceste categorii de cauze (ex.: abţineri, recuzări, conflicte de competenţă ,ş.a.).

Secţia Litigii de muncă şi asigurări sociale:
– ordonanţele preşedenţiale privind păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere ori pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar mai putea repara;
– suspendarea grevei;
– suspendarea executării hotărârilor;
– măsurile asigurătorii;
– incidentele procedurale care vizează aceste categorii de cauze (ex.: abţineri, recuzări, conflicte de competenţă ş.a.).

Secţia Contencios administrativ şi fiscal:
– ordonanţele preşedenţiale privind păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere ori pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar mai putea repara;
– achiziții publice;
– sechestru asigurator;
– suspendare executare act administrativ;
– măsurile asigurătorii;
– custodie publică;
– litigii privind regimul străinilor şi care vizează păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere ori pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar mai putea repara;
– incidentele procedurale care vizează aceste categorii de cauze (ex.: abţineri, recuzări, conflicte de competenţă ş.a.).

Secţia Penală:
– cauze care vizează măsurile preventive sau în care au fost dispuse măsurile preventive,
– cereri de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi;
– cereri de competenţa judecătorului delegat cu executarea,
– schimbare regim de executare (art. 518 NCPP),
– verificare măsură preventivă,
– liberarea condiţionată (art. 587 NCPP), liberarea anticipată minori;
– înlocuirea/încetarea obligării la tratament medical (art. 568 NCPP), anularea/revocarea liberării condiţionate (art. 588 NCPP),
– amânarea executării pedepsei (art. 589 NCPP),
– întreruperea executării pedepsei (art. 592 NCPP),
– revocare întrerupere/amânare executare pedeapsă (art. 591 NCPP),
– confirmare internare medicală (art. 248 alin. 14 NCPP),
– confirmare obligare la tratament medical (art. 246 alin. 13 NCPP),
– comisie rogatorie (art. 200 NCPP) – în măsura în care instanţa care dispune comisia rogatorie consideră că este o cauză urgentă / are legătură cu cauzele considerate urgente potrivit prezentei;
– redeschiderea procesului penal (la judecata în lipsă) (art. 466 NCPP),
– prelungire întrerupere executare pedeapsă (art. 593 NCPP),
– internare medicală (art. art. 110 NCP);
– obligare tratament medical (art. 109 NCP);
– schimbarea măsurii educative – art. 513-518 Cod procedură penală;
– prelungirea dreptului de circulaţie – art. 111 alin. 6 din OUG 195/2002;
– în materia executării pedepselor (contestaţii la executare, contopiri, aplicarea legii penale mai favorabile), vor fi soluţionate doar acele cauze apreciate urgente de către judecător sau instanța de judecată;
– cauze referitoare la contestaţiile împotriva măsurilor asigurătorii;
– cauzele privind cooperarea judiciară în materie penală;
– cauzele ce cuprind măsurii de protecţie a victimelor şi a martorilor;
– cauzele privind infracţiuni contra securităţii naţionale;
– cauzele privind actele de terorism;
– în ceea ce priveşte cauzele privind infracţiunile flagrante menţionate în cuprinsul art.43 alin.2 din Decretul nr.195/16.03.2020, în condiţiile în care în actuala reglementare procesul penală nu mai există o procedură penală distinctă de judecare a infracţiunilor flagrante, specificul situaţiei de urgenţă impunând luarea unor măsuri excepţionale, apreciem că se impune suspendarea de drept a tuturor celorlalte cauze care nu se regăsesc în lista mai sus indicată, dispoziţia referitoare la judecarea infracţiunilor flagrante rămânând fără aplicare în actualul context legislativ;
– incidentele procedurale care vizează aceste categorii de cauze (ex.: abţineri, recuzări, ş.a.).

NOTĂ : Toate celelalte tipuri de cauze vor fi suspendate de drept şi vor fi repuse pe rol, din oficiu, la momentul încetării stării de urgenţă.

LĂSAȚI UN MESAJ