Casa de Sănătate Timiș, mesaj important pentru furnizorii de servicii medicale

968

Furnizorii de servicii medicale vor semna noul contract cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Timiș abia de la sfârșitul lunii iulie. În aceste condiții, reprezentanții instituției invită toți furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale ca pentru luna iulie se încheie acte adiționale la contractul vechi, până în data de 31 iulie, prin semnarea de către ambele părți.

De asemenea, furnizorii care doresc să intre în relație contractuală cu CJAS Timiș pot depune documentele necesare până în 4 iulie. Data limită de finalizare a procesului de contractare este 29 iulie.

Atragem atenția că în cazul în care furnizorii vor depune documentele necesare încheierii contractelor pentru anii 2016-2017după data de 4 iulie, aceștia nu vor mai intra în relație contractuală cu instituția, până la următorul termen de contractare. Informații suplimentare se găsesc afișate pe site-ul institutiei„, comunică CJAS Timiș.

LĂSAȚI UN MESAJ