Camera de Comerț Industrie și Agricultură Timiș ne învață să accesăm fonduri europene

136

Noile programe de fonduri europene 2014-2020 în sesiunea de depunere a proiectelor 2016 aduc o serie de elemente și soluții care asigură o gestionare eficientă și transparentă a fondurilor europene și totodată facilitează accesul la finanțare. Această facilitare este asigurată prin scurtarea perioadelor de evaluare și selecție a proiectelor și prin aplicarea de simplificări procedurale și mecanisme utile potențialilor beneficiari.

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională vine în sprijininul celor interesați cu programe de formare profesională dedicate prinvind accesarea fondurilor europene. Astfel, în perioada 19 – 30 septembrie 2016 (luni – vineri, între orele 16,00– 20,00), la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT, organizează cursul Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europeană.

Cursul este autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări. Certificatele obținute la absolvire au recunoaștere națională și internațională și sunt emise de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației. Certificatele se eliberează în max. 30 de zile de la absolvirea cursului.

Obiectivele programului de formare vizează:
 Cunoașterea cadrului programatic și instituțional de accesare a fondurilor europene în România;
 Cunoașterea normelor legislative naționale și europene în domeniul accesării fondurilor europene;
 Evaluarea Ghidului Solicitantului și a criteriilor de eligibilitate;
 Scrierea cererii de finanțare;
 Cunoașterea etapelor realizării unui proiect;
 Cunoașterea regulilor de monitorizare și control;
 Realizarea analizei Cost-Beneficiu conform cerințelor europene;
 Cunoașterea politicilor de achizitii publice necesare derulării proiectelor;
 Însușirea deprinderilor privind încheierea contractului de finanțare.

Cursul se adresează:
 companiilor care doresc dezvoltare cu propriile forțe prin atragerea de fonduri europene pentru finanțarea proiectelor de perspectivă, respectiv membrilor echipei de proiect care vor obține competențe / abilități specifice;
 oricărei persoane care dorește să învețe să scrie, să acceseze și să implementeze proiecte cu finanțare europeană.

Cursul acoperă tematica necesară pentru scrierea unei cereri de finanțare și implementarea proiectului, indiferent de tipul de proiect sau sursa finanțării:
o Care sunt programele de finanțare prin care se pot obține bani europeni nerambursabili pentru nevoile de dezvoltare ale firmei / instituției;
o Care sunt pașii / etapele pentru obținerea unei finanțări nerambursabile;
o Cum se completează o cerere de finanțare;
o Accesarea fondurilor europene și utilizarea lor corectă;
o Ce implică din partea firmei gestionarea unui proiect finanțat din fonduri structurale;
o Nereguli și fraude în realizarea și derularea proiectelor ce beneficiază de cofinanțare europeană.

Se va lucra direct pe baza Ghidului Solicitantului. Cu un puternic caracter practic și aplicativ, cursul dă posibilitatea conceperii unui proiect viabil pornind de la scopul și obiectivele aplicantului.

Traineri cu experiență în domeniu vor oferi consiliere și îndrumare prin proceduri legislative, vor prezenta exemple de bună practică și vor răspunde întrebărilor și problemelor aferente tematicii. Taxa de participare: 1000 RON. Firmele membre ale CCIAT beneficiază de o reducere de 10%, conform Ghidului de Servicii. Perioada se va confirma telefonic sau prin e-mail, de către coordonatorul de curs, la formarea unei grupe minime de cursanți.

Informații suplimentare și înscrieri la Centrul Regional de Afaceri, Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, cam.104 sau la tel. 0372185272, 0724604132, e-mail: amluca@cciat.ro, Ana Maria Luca – consultant cameral. Înscrieri on-line la adresa: http://www.cciat.ro/ficurs.php.

P

LĂSAȚI UN MESAJ