Camera de Comerț Industrie și Agricultură Timiș 2019, primul semestru în fapte, cifre și imagini… partea I

62

Pentru cele 650 firme membre și pentru comunitatea de afaceri locală, CCIAT…
 a derulat un amplu program de informare a firmelor cu privire la reglementări europene și naţionale, criza forței de muncă, alte teme de interes, în colaborare cu serviciile publice deconcentrate din teritoriu, instituții de învățământ, alte entități: 8 seminarii, peste 600 participanți.
8 februarie – Peste 40 de agenți economici timișeni au participat la seminarul organizat de CCIA Timiș și Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Timiș, cu tema:

„Aspecte privind responsabilitățile agenților economici în domeniul protecției mediului și a gestionării deșeurilor”. Seminarul a fost susținut de Lavinia Alina CĂLUȘERU – Comisar Șef și s-a desfăşurat într-o manieră interactivă, sub forma unei sesiuni de întrebări și răspunsuri.

19 februarie – “Legislația muncii în 2019” a fost tema celui de-al doilea seminar organizat în 2019 de CCIA Timiş în colaborare cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiş.
La întâlnirea cu cei peste 60 de agenți economici au fost prezenţi conducătorii și specialiști ai ITM Timiș: Pavel KAŞAI – Inspector Șef, Ileana TOMOIAGĂ-Inspector Șef Adjunct Relații de Muncă, Anton Francisc SZASZ- Inspector Şef Adjunct Securitate şi Sănătate în Muncă, Natalia ENII-Expert IT. Temele abordate au vizat: Salariul minim brut pe economie; Legea nr.247/2018 privind regimul străinilor în România; Prevederile O.U.G. nr.114/2018 privind salariul minim în construcții;

Modificarea Legii nr.52/2011 privind activitățile cu caracter ocazional desfășurate de către zilieri; O.G. nr.25/2014 privind detașarea și încadrarea străinilor pe teritoriul României.
27 februarie – Seminarul dedicat reglementărilor din domeniul fiscal, organizat în parteneriat cu Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara, s-a desfășurat sub genericul: „Impactul modificărilor legislative din domeniul fiscal asupra mediului de afaceri”. Cei peste 200 de agenți economici au aflat cele mai noi modificări legislative ce au apărut în ultima jumătate de an sau pe întregul parcurs al anului 2018.
S-a discutat aplicat pe probleme punctuale și cu exemple luate direct din activitatea firmelor.

Seminarul a fost deschis de noul Director General Regional al Finantelor Publice, Mihaela NICOLA și a fost susținut de specialiști din cadrul D.G.R.F.P Timișoara: Mihaela Vișoiu, Liliana Roman, Olimpia Dragomir și Mircea Simeria.
13 martie – Evenimentul de informare privind legislația în domeniul securității la incendiu a fost organizat de CCIAT în colaborare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgenţă „Banat” al Județului Timiș.

Seminarul cu tema „Importanța solicitării și obținerii autorizației de securitate la incendiu” a fost susținut de lt.col.ing. Lucian MIHOC – Șef Inspectorat și de cpt. Andrei POAMĂ, adjunct șef Inspecția de Prevenire. Temele abordate în cadrul seminarului au vizat legislația specifică avizării și autorizării; Obligația obținerii autorizației de securitate la incendiu și sancțiunea contravențională pentru firmele care funcționează fără această autorizație; Categoriile de construcții și amenajări care se supun avizării și autorizării; Legea nr. 28/2018 pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. Seminarul a fost unul interactiv, cei peste 50 de participanți primind răspuns la toate întrebările și spețele ridicate.

12 martie – CCIA Timiș a organizat o nouă sesiune de training interactiv privind punerea în practică a Regulamentului General de Protecție a Datelor Personale.
Scopul evenimentului a fost de a ușura munca agenților economici în procesul de înțelegere și aplicare a normelor legale privind protecția datelor, oferind doar acele informații folositoare și necesare pentru activitate. Au fost discutate și analizate exemple concrete și cazuri reale pentru a evita astfel încălcarea prevederilor privind protecția datelor personale și consecințele care derivă de acolo, într-un mod interactiv și personalizat.

2 aprilie – Seria acțiunilor organizate de CCIA Timiş în vederea punerii în contact a mediului de afaceri local cu autorităţile publice a continuat cu seminarul privind legislația specifică și consilierea agenților economici din punct de vedere al D.S.V.S.A., A.N.P.C. și D.S.P, sub genericul: Proceduri. Contravenții. Sancțiuni.

Consilierea agenților economici din punct de vedere al A.N.P.C. a fost prezentată de dl. Claudiu Sorin ȘUȘANU, Comisar şef al Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Vest care a vorbit despre problema dublului standard, dar şi despre Legea Prevenţiei.

Dr. Adrian Radu POPA – Șef Serviciu Catagrafie, Autorizare, Înregistrare și Evidență Informatizată în cadrul Direcției Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş a vorbit despre procedurile privind autorizarea și înregistrarea unităților de producție și depozitare și a unităților de vânzare cu amănuntul. Din partea Direcției de Sănătate Publică Timiş au fost prezenți dr. Mihai PUPĂZAN, Director Executiv Adjunct și Dr. Melania-Emilia ARION, Șef Dept. de Supraveghere în Sănătate Publică, iar tematica prezentată a vizat proceduri de reglementare sanitară, avize şi autorizare, control. Seminarul a avut un puternic caracter dinamic și activ, cei peste 80 de agenți economici prezenți primind răspunsuri la toate spețele și problemele cu care se confruntă în activitatea curentă.

10 aprilie – Fermieri din elita agriculturii bănățene s-au reunit la Timișoara la Conferința PRIA Agriculture, eveniment organizat de PRIAevents în parteneriat cu CCIAT. Conferința a reunit specialiști din domeniu iar tematicile abordate au vizat noua Politică Agricolă Comună 2020 – 2027, Programul Național de Cadastrare a Terenurilor Agricole, conceptul de agricultură de precizie, importanța produselor românești în strategia retailerilor, ajutoarele de stat în agricultură sau rolul fondurilor de investiții destinate agriculturii. Totodată, 14 personalități ale lumii agricole bănățene au fost recompensate cu diplome de merit pentru întreaga activitate profesională. CCIA Timiș a fost reprezentată de dl. Darius GEORGIU, Vicepreședinte, care a vorbit despre preocupările CCIAT în domeniul agriculturii, despre rolul Secțiunii AGRALIM și despre programele și acțiunile organizate pentru agricultori.
20 iunie – CCIA Timiș, Transilvania Broker și OMNIASIG, în colaborare cu Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 5 Vest Timișoara au organizat un eveniment sub genericul: ,,Sunt fermier, sunt asigurat. Noutăți din piaţa asigurărilor culturilor agricole și noi oportunități de afaceri’’.

Tema principală supusă dezbaterilor este Submăsura 17.1– Prime de asigurare a culturilor, animalelor și plantelor, prin care se subvenționează prima de asigurare. Măsura este parte integrantă a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.
Au avut intervenții și au răspuns problemelor și spețelor ridicate de cei peste 40 de fermieri reprezentanți ai CCIA Timiș, Consiliul Județean Timiș, Transilvania Broker, OMNIASIG, Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 5 Vest, Direcția pentru Agricultură Județeană Timiș.
 a continuat preocupările referitoare la găsirea de soluții viabile la criza locală a forței de muncă, prin organizarea de evenimente dedicate: 4 acțiuni, peste 250 participanți.

4 martie – CCIA Timiș a găzduit un eveniment de prezentare a World Wide Work Company, firmă de recrutare de forţă de muncă din Asia de Sud-Est care oferă soluții complete privind importul de forță de muncă din Vietnam și Sri Lanka, prin asigurarea de categorii de muncitori din diverse domenii: construcții, hotelier şi restaurante, servicii, industrie, comerț.

21 martie – Centrul Regional de Afaceri al CCIAT a găzduit un eveniment complex destinat dezvoltării ecosistemului de afaceri pentru susținerea antreprenoriatului românesc și găsirii de soluții pentru rezolvarea crizei acute a forței de muncă cu care se confruntă comunitatea de afaceri din vestul țării.
Evenimentul a fost organizat de CCIA Timiș, Camera de Comerț Italiană pentru România, Camera de Comerț Italiană pentru Vietnam, în colaborare cu Vietthang International Development Corporation (VTC Corp), QUINN HN CO.Ltd, Ascent Group, Clubul Economic German Banat (DWC Banat) și Asociația Centre d`Affaires Timișoara, sub egida Ambasadei Italiei la București. Conferința a fost structurată pe trei paneluri: Instrumente de promovare a exporturilor românești. Atragerea de investiții și susținerea creării de noi locuri de muncă;
Deficitul de forță de muncă – implicații și soluții; Aspecte legislative privind accesul cetățenilor extra-comunitari pe piața muncii din România. Invitat de onoare al evenimentului a fost Gabriela Mihaela VOICILĂ, Secretar de Stat pentru Comerț Exterior în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.
Evenimentul s-a bucurat de participarea a peste 130 de agenți economici români și italieni care își desfășoară activitatea în județul Timiș.

15 mai – CCIA Timiș și Centrul Bilateral de Afaceri România-Vietnam au organizat un nou eveniment menit să ajute firmele din județul Timiș în găsirea unor soluții la problema lipsei de personal, sub genericul: „Angajații din Asia – soluție viabilă pentru criza forței de muncă”. Tema a fost susținută de Mihai TARARACHE, Președinte al Centrului Bilateral de Afaceri România-Vietnam și Director General al World Wide Work Company.
Firma oferă soluții complete privind importul de forță de muncă din Vietnam și Sri Lanka, cu toate aspectele referitoare la procesul de recrutare, organizarea selecției, întocmirea documentației, obținerea avizului de muncă, alte formalități specifice. Noutatea este posibilitatea realizării interviurilor prin Skype, ceea ce duce la scăderea timpului necesar aducerii angajatului în firma din România.

La aceste evenimente au fost prezente pentru a răspunde spețelor și întrebărilor ridicate conducerile Inspectoratului Teritorial de Muncă Timiș, Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș și Serviciului pentru Imigrări al Județului Timiș.
27 iunie – CCIA Timiș a organizat o conferință de promovare a învățământului profesional în sistem dual, ocazionată de încheierea Protocolului de Colaborare dintre Autoritatea Națională pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România și CCIA Timiș. Documentul a fost semnat de Florica CHIRIȚĂ, Președinte Executiv al CCIA Timiș și de Ion Gabriel BRATU, Președintele Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România. În contextul nevoilor reale de forță de muncă ale companiilor românești care se confruntă cu o criză acută a forței de muncă și pentru care învățământul profesional în sistem dual reprezintă o soluție de rezolvare pe termen mediu și lung ce poate garanta succesul companiei privind asigurarea permanentă de personal calificat, Camera de Comerț și Industrie a României și Autoritatea Națională pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România au semnat un protocol de colaborare care urmărește dezvoltarea proiectelor la nivel local, regional și național, în scopul îmbunătățirii sistemului de formare și certificare profesională în sistem dual.

Pentru că implementarea învățământul profesional în sistem dual implică colaborarea între mai mulți actori, la eveniment au participat reprezentanți ai fiecăruia din actorii implicați: Inspectoratul Școlar al Județului Timiș, colegii și licee tehnologice din județul Timiș, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, Federația Națională a Asociațiilor de Părinți din Învățământul Preuniversitar din Zona de Vest, administrația publică locală (Instituția Prefectului Județul Timiș, Consiliul Județean Timiș, Primăria Municipiului Timișoara), companii multinaționale și firme cu capital românesc care susțin și promovează acest sistem de învățământ.

Discuțiile ce au urmat semnării Protocolului de Colaborare au vizat întrebări din partea firmelor și a directorilor unităților de învățământ tehnologic
privind implicarea concretă a semnatarilor protocolului în rezolvarea problemelor specifice.
Primarul Municipiului Timișoara, Nicolae ROBU, a primit numeroase solicitări din partea companiilor și a directorilor unităților de învățământ, de sprijinire a înființării și dotării de ateliere-școală și a susținerii financiare din partea consiliilor locale a cazării și meselor elevilor navetiști.

Sinteză elaborată de Rodica Olinic, Consilier Relații Publice

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ