Camera de Comerț Industrie și Agricultură Timiș 2019, primul semestru în cifre Partea a IV-a

41

Continuăm să prezentăm un succint bilanț al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș pe primul semestru al anului 2019. Astfel în această primă parte de an CCIAT a continuat activități ca:

 a furnizat servicii pentru dezvoltarea de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile și fonduri naționale alocate de la bugetul de stat.
 SIA VEST – Suport pentru Inițiative Antreprenoriale
Finanțare: Program Operațional Capital Uman
Parteneri: CCIA Timiș – leader de proiect; GAPA – partener

Obiectiv: Stimularea ocupării și creșterea numărului de locuri de muncă prin furnizarea de cursuri de competente antreprenoriale pentru 360 de persoane, stagii de pratică pentru 44 de persoane în vederea dezvoltării resursei umane, activități de mentorat pentru 44 de persoane, crearea și sprijinirea în vederea dezvoltării a 44 de noi afaceri în Regiunea Vest care vor genera 88 de locuri de muncă.
Grup țintă: Persoane care intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban și au domiciliul în Regiunea Vest.

Rezultate :
 16 serii de cursuri gratuite de antreprenoriat, cu participarea a 340 persoane din județele Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara;
 380 persoane din aceste județe înscrise în grupul țintă;
 25 planuri de afaceri selectate spre finanțare, din 49 planuri de afaceri depuse;
 25 stagii de practică pentru candidații cu planuri de afaceri selectate;
 24 de start up-uri înființate (întocmire documentație, intermediere formalități de înregistrare la ORC Timiș, semnare contracte de subvenție).

 START SMART – Stimularea spiritului antreprenorial în rândul tinerilor din Regiunea Vest
Finanțare: Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Parteneri: Universitatea de Vest Timișoara – leader de proiect, CCIA Timiş – partener.
Obiective: Stimularea inițiativei antreprenoriale a populației urbane din Regiunea Vest, în scopul sporirii ratei de ocupare și dezvoltării mediului de afaceri regional; Crearea și dezvoltarea a 36 de afaceri în cele 4 județe din aria de acoperire, minim 2 în fiecare județ.
Grup țintă: 300 de persoane, din care minim 20 cu reședința sau domiciliul în fiecare din cele județe ale Regiunii Vest; 219 (73%) persoane inactive din categoria de vârstă 18 – 25 de ani înmatriculați în sistemul de învățământ superior în Regiunea Vest; 81 (27%) angajați în Regiunea Vest.
Rezultate: 36 beneficiari ai serviciilor de mentorat, consiliere și consultanță.

 CLIMATE KIC – cel mai mare parteneriat public-privat de inovare din Europa concentrat asupra schimbărilor climatice. CCIAT este partener oficial în România al Programului CLIMATE KIC.
Acțiuni derulate:
– 11-12 și 22 februarie – În colaborare cu parteneri CLIMATE KIC din Italia și Spania, CCIAT derulează un proiect pilot de economie circulară. Atelierul de lucru a fost destinat întreprinderilor din sectorul automotive și industria electronică și au participat 22 de persoane, reprezentanți de firme de profil și autorități publice locale.
– 6 martie – CCIA Timiș prin coordonatorul de program a participat la aniversarea Programului Virtual Power Plant, care a avut loc Parlamentul din Budapesta, în prezența Președintelui Ungariei și a ex-președintelui Parlamentului maghiar.
– 13-15 mai – CCIA Timiș a găzduit workshopul introductiv al Sub-programului “Pioneers into Practice”. Au participat 13 „pionieri” din România, experți în diverse domenii
– parcuri naturale, managementul apei, biotehnologii, arhitecți, avocați, experți din cadrul primăriilor, specialiști din ONG-uri. Cu ajutorul exemplelor, a metodelor “Lego Serious Play” și a unor tehnici vizuale, aceștia își vor sedimenta conceptele de „System Innovation” descoperite în modulul de e-learning parcurs.
– 29 mai – Întâlnire de lucru la sediul CCIAT în cadrul Programului Virtual Power Plant (VPPP) cu experți ai Societății Maghiare de Inovare și Eficiență Nonprofit Ltd., actor determinant în politicile de sprijinire a eficienței energetice și energiei verzi din Ungaria.
– 20 iunie – Participare în calitate de membru al juriului la Accelerator CLIMATE KIC Ungaria, Demo Days, unde 8 echipe au fost premiate cu 60.000 euro.
– 27-28 iunie – Bootcamp Accelerator CLIMATE KIC, unde cele 5 start-up-uri sprijinite prin program au participat la un workshop intensiv organizat în colaborare cu Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității de Vest Timișoara.

 a sprijinit iniţiativele antreprenoriale pentru crearea şi dezvoltarea de noi firme, prin servicii oferite de:
 Biroul Asistență Societăți Comerciale: 503 certificate de origine pentru export, 93 intermedieri înfiinţări societăţi comerciale/mențiuni);
 Centrul Zonal de Standardizare: 43 standarde vândute;
 Centrul Regional pentru Promovarea Protecției Proprietății Industriale: 17 persoane/firme consiliate; Participare cu stand la Salonul Internațional de Invenții și Inovații „Traian Vuia” Timișoara, Casa Tineretului,
12-14 iunie 2019.
 a organizat o gamă largă de cursuri de formare profesională:
– 30 cursuri, din care 28 cursuri acreditate A.N.C. și 2 cursuri neacreditate.
– 262 cursanți, din care 70 persoane provenite din firme membre ale CCIAT care au beneficiat de 10% reducere.

 a valorificat eficient și profesionist Centrul Regional de Afaceri, prin:
-Evenimente organizate cu CCIAT în calitate de co-organizator/partener: Salonul Mirilor, Târgul de Imobiliare Timișoara, Vinvest, BOOKFEST, Eveniment BeatyFull Days;
– Evenimente organizate de terți: Târg pentru Mirese, Targul de Turism &Vacanța&, Conferința Dalli, Târgul Angajatorilor de Top, Târgul Universităților RIUF, Congres Martorii lui Iehova, Concurs Internațional de Dans Sportiv RolandKovacs, Salonul Auto RMB Casa Auto Timișoara, Congres Gastroenterologie, Congres Societatea de Imagistică Musculo-Scheletală din România, EXPOTEXTIL, “Zilele Stomatologiei Bănățene”, Conferința ENEL.

 a dezvoltat activitatea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, prin atragerea de noi clienţi şi menţinerea portofoliului de clienţi existenţi: 22.300 înscrieri.
 a dezvoltat activitatea Curţii de Arbitraj de pe lângă CCIAT.
 a diversificat activitatea PrintPoint, departament specializat în producția de materiale publicitare, promoționale, printing, design digital.
 a realizat informarea sistematică a membrilor CCIAT și a mediului de afaceri prin:
Mass-media:
 100 comunicate de presă;
 13 conferințe de presă / declarații de presă / întâlniri de presă;
 1 vizită de presă (3-5 iunie, CHINA BRAND FAIR Budapesta);
 900 articole / știri în presa on-line/ radio /TV;
 3 suplimente la Ofensiva Economico-Financiară;
 3 suplimente în PRESSALERT tipărit;
 BULETIN OFICIAL nr. 1 / CCI a României (activitate CCIAT în
trim.IV 2018);
 5 participări la emisiuni TV: „Actual Regional” / TVR TIMIȘOARA (Climate Kic, Criza forței de muncă, BanatAgralim, Misiune economică Grecia) + „Bursa Afacerilor” / Tele EuropaNova (criza forței de muncă)
 1 publireportaj: TVR TIMIȘOARA (24 iunie / BanatAgralim).
Business Media – newsletter săptămânal transmis firmelor membre cu titlu gratuit.

Facebook CCIAT
– Impact persoane: 130.000
– Interacțiuni cu postările: 4.700
– Click-uri pe link: 980
– Nr. total urmăritori: 4.420
– Nr. total aprecieri: 4.400
Site CCIAT: 752.824 accesări, din care 43.297 unici.

Sinteză elaborată de Rodica Olinic, Consilier Relații Publice

LĂSAȚI UN MESAJ