Bătrânii din sudul Banatului lăsați fără ajutor instituționalizat

216

Directorul Elena Solomonesc al AJPIS Caraș-Severin a făcut o prezentare a centrelor de îngrijire și asistență pentru bătrâni, fie că sunt azile, centre de zi sau doar ONG-uri cu suport la domiciliu, concluzia fiind că toate aceste instituții sunt în zona de nord și nord-vest a județului, sudul județului și al Banatului rămânând descoperit.

”Analizând serviciile sociale pentru persoanele vârstnice din judeţul Caraş-Severin după zona geografică în care acestea sunt amplasate, se constată că toate sunt concentrate în partea de N şi NV a judeţului (Oţelu Roşu, Glimboca, Caransebeş, Reşiţa, Bocşa, Anina, Oraviţa) şi la o distanţă apropiată unele de altele.

Pe când în zonele: Clisura Dunării – Moldova Nouă, Valea Almăjului – Bozovici, Băile – Herculane nu există nici un serviciu social specializat pentru persoane vârstice (centru rezidenţial sau îngrijire la domiciliu)” spune Solomonesc.

Este cunoscut faptul că în aceste zone sunt localităţi greu accesibile din punct de vedere al transportului în comun, cât şi al accesului la informaţii al posibililor beneficiari – persoane vârstnice.

În concluzie, se impune identificarea şi evaluarea nevoilor persoanelor vârstnice la nivelul fiecărei comunităţi, responsabilizarea şi implicarea acestora în prevenirea riscului marginalizării sociale, însingurării, scăderea nivelului de trai, riscului crescut de dependenţă sau instituţionalizării persoanelor vârstnice, prin dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu, cu preponderenţă în mediul rural.

Astfel, în domeniul asistenţei şi protecţiei persoanelor vârstnice, principala direcţie de acţiune rămâne combaterea riscului de excluziune socială şi creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice.

”De aceea considerăm necesară includerea, în ordinea priorităţilor, în cadrul Strategiei judeţene de dezvoltare a serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice pe termen mediu, înfiinţarea de unităţi de îngrijire la domiciliu, iar pe termen lung diversificarea şi dezvoltarea serviciilor sociale specializate în funcţie de nevoile identificate la nivelul fiecărei comunităţi” mai spune Solomonesc.

LĂSAȚI UN MESAJ