Banii pentru întreprinderi mici și mijlocii pot fi obținuți prin apelarea la fondurile de garantare-video

263

Aflați în vizită de lucru la Timișoara, membrii din conducerea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA IFN (FNGCIMM) au avut o întâlnire cu Camera de Comerț Industrie și Agricultură Timiș unul din principalii parteneri din acestă zonă.

Principala temă de discuție a fost cea legată de programele de finanțare, creditare și garantare a diverselor forme de dezvoltare socială ce au nevoie de fonduri bănești. La întâlnire au participat Alexandru Petrescu, director general FNGCIMM IFN SA, Gheorghe LĂPĂDAT, director general al Fondului Local de Garantare Craiova -Filiala FNGCIMM IFN SA ce are în competență întreaga zonă de vest ațării în sens lărgit, dar și reprezentanți din plan local ai fondului de dezvoltare.

Principala temă de discuție a fost despre „Rolul și importanta FNGCIMM în accesarea fondurilor europene și în susținerea programelor de finanțare guvernamentale”. Au fost teme de larg interes și au fost oferite răspunsuri rapide, complete și profesioniste referitoare la mecanismul de garantare a finanțărilor derulate prin programele naționale și europene.

S-a vorbit de unul din cele mai vechi programe ce, în ani, și-a arătat eficiența. A fost de la început, acum un deceniu în urmă, și continuă să fie unul din cele mai de succes programe de care au beneficiat 240.000 de persoane, din care 20.000 în zona de vest cu cele patru județe din jur, din care doar din Timiș circa 13.000 de scrisori de garanție. Este vorba de programul guvernamental cunoscut sub numele de „ Prima casă”.

Dacă anul trecut au fost alocate fonduri de 3 miliarde de lei, anul acesta au scăzut la 2 miliarde de lei, iar până in anul 2020 va mai scădea acestă finanțare. Este firesc, deoarece între timp au apărut nenumărate programe bancare ce fac același lucru, oferă consultanță și finanțare pentru locuințe. Între timp, birocrația a mai scăzut și s-a simplificat mult accesul la specialiști ce oferă consultanță și forme de finanțare.

Anul trecut au fost cheltuite în medie cam 42.000 euro pe solicitare de casă în Timiș. Sumele au mers descrescător cu o medie de 37.000 de euro la Arad, 31.000 la Hunedoara și 29.000 euro la Caraș-Severin. Asta este și o măsură a prețurilor locale diferite.

O altă componentă importantă este Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PUNDR) ce va oferi bani direct entităților comunale fie sum forma directă către UAT-uri ( unități administrativ teritoriale) sau către așa numite Gal ce sunt forme de asociere a mai multor localități pentru a realiza proiecte de interes comun. Au fost oferite 1079 de scrisori de garantare ce sunt tot atâtea avansuri bănești către AFIR pentru a finanța proiecte. Acestea pot fi canalizări, aducțiuni de apă, asfaltări ce țin de comune sau grupuri de localități, poduri ori alte lucrări de infrastructură.

La noi în regiune au fost 239 de astfel de programe ce au însumat un total de 90 milioane euro din totalul general de 400 milioane. Singura sarcină a comunităților este de a face rost de cealaltă jumătate necesară de bani.

Un alt program ce este de succes este cel numit START UP NATION ce oferă bani intreprinderilor mici și mijlocii pentru a porni o afacere ce paote deveni de succes în scurt timp. Evident fără acești bani ar fi mult mai complicată o lansare în afaceri.

Unul din programele ce a mers bine, dar nu a fost totuși de cel mai mare interes a fost cel legat de „programul prima mașină”. Poate climatul economic, poate gusturile diferite ale multor români ce-și procură mașinile de pe piața liberă au dus la un mai mic interes al acestei finanțări până în momentul de față.

Oricine crede că poate indeplini condițiile de finanțare poate afla detalii mai multe de la birourile locale ale Reprezentanței Timișoara ale Fondul Local de Garantare Craiova Filiala FNGCIMM IFN SA.

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) este o instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, înfiinţată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanţări, prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse.

FNGCIMM instrumentează programe guvernamentale destinate relansării economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum şi creării și susținerii de locuri de muncă, funcţionând ca o societate comercială pe acţiuni, cu acţionar unic statul român, sub supravegherea prudenţială a Băncii Naţionale a României.

Garanţia FNGCIMM SA – IFN este de maxim 80% din valoarea împrumutului, fără a depăși suma de 2,5 milioane euro/beneficiar şi se emite la solicitarea instituţiilor finanţatoare partenere, pentru finanţări aprobate, pe baza analizei documentelor prezentate de către finanţator. FNGCIMM SA – IFN colaborează cu 30 instituţii financiare în baza unor convenţii de lucru. Garanția FNGCIMM SA – IFN este cea mai lichidă garanție, plătibilă în maxim 90 zile de la solicitarea de plată a finanţatorului, însoţită de documentaţia completă, față de minim 2 ani, durata medie de executare a unei ipoteci. FNGCIMM SA – IFN asigură o acoperire teritorială națională, răspunzând solicitărilor întreprinzătorilor prin toate cele 4 sucursale, 3 reprezentanțe și 3 filiale. În baza apartenenței sale la AECM (European Mutual Guarantee Association – asociație ce reunește peste 40 de fonduri de garantare și contragarantare din 22 de țări europene și Turcia), FNGCIMM funcționează după reguli şi principii europene.

programe fond garantare (3) programe fond garantare (2) programe fond garantare (1)

LĂSAȚI UN MESAJ