Marți, 6 decembrie, la orele 10 a fost convocată la sediul Ministerului Educației și Cercetării prima întrunire a noului Consiliu Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării, numit prin Ordinul MECS nr. 5692/2016. Din el fac parte 19 profesori universitari și cercetători care activează în unități de învățământ și cercetare din țară și străinătate.

Singurul reprezentant al Banatului în acest organism este dr. Dragoș Diaconescu, cercetător științific la Muzeul Național al Banatului. Domnul Diaconescu, în vârstă de 40 de ani, este un arheolog de marcă, specialist în arheologie preistorică, doctor în Istorie, autor a peste 60 de studii de specialitate și carți publicate în țară și străinătate și coordonatorul a peste 20 de proiecte de cercetare fundamentală și aplicativă. Este singurul bursier al Fundației Alexander von Humboldt care activează în muzeele noastre și printre puținii bursieri Humbordt din domeniul științelor umaniste din Romania. Între 2009 și 2011 a fost directorul Muzeului de Istorie Casa Altemberger din cadrul Muzeului Național Brukenthal din Sibiu.

CNECSDTI are misiunea de a coordona și monitoriza aplicarea normelor de bună conduită morală și profesională în activitățile de cercetare-dezvoltare din România. CNECSDI este un organism important care are, printre altele, misiunea de a urmări aplicarea și respectarea de către unitățile și instituțiile de cercetare-dezvoltare, precum și de către personalul de cercetare-dezvoltare a dispozițiilor legale referitoare la normele de conduită morală și profesională și realizează rapoarte cu analize, opinii și recomandări în legătură cu problemele de natură etică ridicate de evoluția științei și a cunoașterii și cu etica și deontologia profesională în activitatea de cercetare-dezvoltare.

Totodată, CNECSDI are sarcina extrem de importantă de a analiza și cazurile referitoare la încălcarea normelor de bună conduită, în urma sesizărilor sau contestațiilor ori prin autosesizare. Acest organism mai este chemat să analizeze și să facă propuneri și pentru stabilirea condițiilor de colaborare cu structuri și organisme străine sau internaționale cu responsabilități similare dar și să analizeze respectarea normelor de bună conduită în cadrul programelor de finanțare a cercetării-dezvoltării și inovării.

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ