Aviz favorabil pentru proiectul de lege pentru anularea Evaluării Naționale și Bacalaureatului

203

Un proiect de lege care propune anularea Evaluării Naționale și Bacalaureatului în situații ca cea în care România se află în prezent, respectiv starea de urgență sau starea de alertă, a fost depus în Parlament.

Petru Movilă, deputat al Partidului Mișcarea Populară, a depus în Parlament, pe data de 13 mai, un proiect de lege pentru completarea Legii Educației, prin care se propune anularea examenelor naționale în caz de stare de urgență sau stare de alertă.

Potrivit acestei propuneri legislative, Evaluarea Națională și Bacalaureatul ar urma să fie înlocuite cu mediile și rezultatele obținute de elevii clasei a VIII-a cu cele în clasele V-VIII, iar pentru absolvenții clasei a XII, cu cele din clasele IX-XII.

Propunerea legislativă are un articol unic, după cum urmează:

“Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:

1. La articolul 74, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5 1), cu următorul cuprins:

(5 1) Prin excepție, în cazuri justificate reprezentate de declanșarea stării de urgență, stării de alertă, precum și de consecințele/efectele generate de acestea asupra sistemului de învățământ, pe termen scurt, mediu și lung, Ministerul Educației și Cercetării poate înlocui probele expres stipulate la alineatul (5) prin echivalarea cu mediile obținute și rezultate din promovarea claselor V-VIII pentru fiecare candidat sau cu orice formă care să aibă la bază calculul mediilor rezultate din promovarea claselor V-VIII, pentru fiecare candidat, ori care să aibă la bază calculul mediilor obținute la disciplinele specifice pentru care sunt stabilite probe conform alineatului (5), prin aplicarea unei metodologii elaborate la nivelul Ministerului Educației și Cercetării.

2. La articolul 77, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4 1), cu următorul cuprins:

(4 1) Prin excepție, în cazuri justificate reprezentate de declanșarea stării de urgență, stării de alertă, precum și de consecințele/efectele generate de acestea asupra sistemului de învățământ, pe termen scurt, mediu și lung, Ministerul Educației și Cercetării poate înlocui probele expres stipulate la alineatul (4) prin echivalarea cu mediile obținute și rezultate din promovarea claselor IX-XII pentru fiecare candidat sau cu orice formă care să aibă la bază calculul mediilor rezultate din promovarea claselor IX-XII, pentru fiecare candidat, ori care să aibă la bază calculul mediilor obținute la disciplinele specifice pentru care sunt stabilite probe conform alineatului (4), prin aplicarea unei metodologii elaborate la nivelul Ministerului Educației și Cercetării.”.

Proiectul de lege a primit aviz favorabil de la Consiliul Legislativ al Camerei Deputaților, care însă a adus unele modificări.

Avizul Consiliului Legislativ poate fi consultat la finalul acestui articol

Astfel, Consiliul Legislativ a avertizat că “media obținută la Evaluarea Națională are o pondere semnificativă în stabilirea mediei pentru admiterea la liceu, iar eliminarea acestui criteriu și introducerea unuia nou, pentru elevii din anul școlar 2019-2020, cu scurt timp înainte de examene, ar putea fi interpretat ca o încălcare a principiului neretroactivității legii consacrat de articolul 15 din Constituție, prin aceea că elevii nu au cunoscut această regulă de admitere la liceu în momentul intrării în ciclul gimnazial”.

În plus, “eliminarea unei metode prin care se asigură evaluarea obiectivă a elevilor, prin stabilirea unor subiecte unice la nivel național și a unui barem unic de notare, ar putea ridica probleme și din perspectiva art. 16 alin.(1) din Legea fundamentală, referitor la egalitatea în drepturi a cetățenilor”, se mai arată în avizul Consiliului Legislativ.

De asemenea, potrivit avizului, echivalarea examenelor ar însemna că toți absolvenții care au picat Bacalaureatul în anii trecuți „ar urma acum să fie promovați”.

“Totodată, soluțiile legislative propuse nu au în vedere situația absolvenților de liceu din anii anteriori, care nu au promovat examenul de bacalaureat. Astfel, prin luarea în considerare a mediilor obținute la promovarea claselor IX-XII, ar fi înfrântă chiar rațiunea organizării acestui examen, întrucât toți acești absolvenți ar urma să fie promovați”, avertizează Consiliul Legislativ.

Pe 20 mai, proiectul de lege a fost înregistrat la Camera Deputaților pentru dezbatere, data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final fiind 3 iunie 2020.
Sursa: ProTv

LĂSAȚI UN MESAJ