Aveţi nevoie de ajutor pentru încălzirea locuinţei? Colterm aşteaptă cererile

207

Timişorenii cu venituri mici pot solicita, din 2 octombrie, ajutor pentru încălzirea locuinţei pe timp de iarnă. Solicitanții ajutorului care depun documentele până în data de 20.11.2017, pot beneficia de acesta începand cu prima lună de acordare din sezonul rece 2017 -2018, respectiv noiembrie 2017.

„Pot beneficia de ajutor de încălzire a locuinței în sistem centralizat, familiile care realizează venituri lunare nete pe membru de familie de până la 786 lei, respectiv persoanele singure care realizează venituri nete lunare până la 1082 lei și care nu dețin bunurile cuprinse în lista bunurilor care conduc la excluderea ajutorului pentru încălzirea locuinței, anexata prezentului comunicat și prevăzută în anexa nr. 4 la normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările și completările ulterioare”, transmite Primăria Timişoara.

Lista actelor necesare:

• cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei – formulare tip.

• copii după actele de identitate ale membrilor de familie cu domiciliul sau reşedinţa la adresa pentru care se solicită ajutorul (carte de identitate/buletin de identitate/ paşaport/ carte de identitate provizorie, certificat de naştere pentru copiii minori sub 14 ani, permis de şedere temporară sau permanentă, document de identitate permis de ședere pe termen lung, certificat de înregistrare, carte de rezidență pentru cetăţenii străini sau apatrizi).

• acte din care rezultă calitatea titularului cererii faţă de imobilul pentru care solicită ajutorul:
– proprietar ( copie după contractul de vânzare – cumpărare, extras de carte funciară)
– chiriaş (contract de închiriere)
– împuternicit (contract de comodat sau împuternicire de la proprietar/titularul contractului de închiriere);

• acte privind veniturile nete lunare realizate de familie în luna anterioară depunerii cererii:
– adeverinţă privind venitul net (inclusiv valoarea bonurilor de masă, prime, ore suplimentare etc.);
– cupoane pensii;
– cupoane indemnizaţii pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani;
– cupoane indemnizaţii cu caracter permanent;
– cupoane alocaţii pentru minorii daţi în plasament familial sau încredinţaţi spre creştere şi educare;
– acte doveditoare ale veniturilor din închirieri, dobânzi, dividende sau părţi sociale;
– declaraţie privind alte venituri realizate;
– persoanele care nu realizează venituri vor depune o declaraţie în acest sens.

LĂSAȚI UN MESAJ