Atenție elevi! S-a modificat structura anului școlar 2016-2017

6123

Ministrul Educației Naționale și Cercetării Științifice aduce în atenția elevilor, prezentul ordin, în care sunt vizate modificările anului școlar, ce va urma.

Art1. (1) Anul școlar 2016-2017 are 35 de săptămâni de cursuri, însumând 169 de zile lucrătoare.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se stabilesc următoarele:

  1. a) Pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 32 săptămâni de cursuri și se încheie în data de 26 mai 2017.
  2. b) Pentru clasele a-VIII-a, anul școlar are 34 de săptămâni de cursuri și se încheie în data de 9 iunie 2017.
  3. c) Pentru clasele din învățământul liceal, filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ, în vigoare.
  4. d) Pentru claseele din învățâmântul profesional, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ în vigoare.
  5. e) Pentru învățământul special -clasele a IX-a – a XI a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 179 de zile lucrătoare.
  6. f) Stagiile de practică pentru care au optat absolvenții ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore care se desfășoară în perioada propusă de unitatea de învățământ organizatoare și aprobată de inspectoratul școlar, conform structurii anului școlar, cu respectarea vacanțelor.
  7. g) Pentru învățământul postliceal (școală postliceală și școală de maiștri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadrul de învățământ, în vigoare.

Art.2 Anul școlar 2016-2017 începe pe data de 1 septembrie 2016, se încheie pe data de 31 august 2017 și se structurează pe 2 semestre, după cum urmează:

Semestrul I are 19 săptămâni dispuse în perioada 12 septembrie 2016-3 februarie 2017

Cursuri- luni, 12 septembrie 2016-vineri, 23 decembrie 2016

În perioada 29 octombrie- 6 noiembrie 2016, clasele de învățământ primar și grupele din învățământul preșcolar sunt în vacanță.

Vacanța de iarnă- sâmbătă, 24 decembrie 2016- duminică, 8 ianuarie 2017

Cursuri- luni, 9 ianuarie 2017- vineri, 3 februarie 2017

Vacanța intersemestrială- sâmbătă, 4 februarie 2017- duminică, 2 februarie 2017

Semestrul al II-lea are 16 săptămâni dispuse în perioada 13 februarie 2017- 16 iunie 2017

Cursuri – luni, 13 februarie 2017- vineri, 14 aprilie 2017

Vacanța de primăvară- miercuri, 19 aprilie 2017- duminică, 30 aprilie 2017

Cursuri- marți, 2 mai 2017- vineri, 16 iunie 2017

Vacanța de vară- sâmbătă, 17 iunie 2017- duminică, 10 septembrie 2017

Art.3 În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri.

Art.4 Unitățile de învățământ și inspectoratele școlare vor marca prin manifestări specifice ziua de 5 octombrie- Ziua internațională a educației, ziua de 5 iunie- Ziua învățătorului și 1 iunie- Ziua copilului, conform planificărilor existente la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar.

Art5. Progarm național ”Școala altfel” este structurat după cum urmează:

Pentru învățământul preșcolar și primar:

21 noiembrie 2016- 2 decembrie 2016

27 februarie 2017- 31 martie 2017

15 mai 2017- 9 iunie 2017

Pentru învățământul gimnazial, liceal, profesional și postliceal:

17 octombrie 2016- 2 decembrie 2017

27 februarie 2017- 31 martie 2017

15 mai 2017- 9 iunie 2017

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ