ATENŢIE BĂNĂŢENI! ANAF vine peste tine! Fiscul e pe urmele proprietarilor care-şi închiriază locuinţele!

3413

Aşa cum scriam cu două săptămâni în urmă, Dragoş Doroş, preşedintele ANAF, a explicat că în cazul chiriilor nedeclarate vorbim de evaziune fiscală şi a precizat că instituţia pe care o conduce se va concentra în perioada următoare pe acest tip de evaziune. Doroş a subliniat că procesul va fi unul în doi paşi – mai întâi se va duce o campanie de informare a proprietarilor, iar apoi se vor face controale.

E un fenomen pe care l-am observat. Primul pas este că am pus la punct o campanie de informare. Vrem să vorbim cu administratorii de bloc, să informăm proprietarii, să ştie la ce să se aştepte în caz că nu declară. Vom merge în controale și vom sancționa acolo unde este cazul. Nu a fost un focus pentru noi. Acum, proprietarii care obţin venituri din chirii devin un focus pentru noi. Primul pas e informarea, al doilea pas e controlul”, a zis șeful ANAF.

Revenim acum cu detalii utile pentru cei interesaţi care ne-au scris nenumărate mailuri! Contribuabilii care obţin venituri din chirii trebuie să înregistreze contractul de închiriere la ANAF, în 30 de zile de la data încheierii acestuia. Odata cu înregistrarea contractului se depune şi Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit, actul de proprietate/deţinere legală, copie şi original. Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit este formularul 220.

În cazul în care un contribuabil are mai multe contracte de închiriere depune câte o declaraţie estimativă pentru fiecare dintre ele. În situaţia închirierii bunurilor deţinute în comun, fiecare coproprietar completează şi depune câte o declaraţie.

În declaraţiile fiscale se completează căsuţa corespunzătoare modului de determinare a venitului net, respectiv, în sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli. Cota forfetară este de 40%. Pentru recunoaşterea deductibilităţii cheltuielii stabilite forfetar, proprietarul nu este obligat să prezinte organului fiscal documente justificative.

Contribuabilii datorează plăţi anticipate de impozit pe parcursul anului. Plăţile anticipate se efectueazî în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. Cota de impozit este de 16%, calculată asupra venitului net anual estimat din declaraţia privind venitul estimat/norma de venit.

Ulterior, autorităţile fiscale emit „Decizia de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurari sociale” ca urmare a prelucrării datelor înscrise de contribuabil în declaraţia privind venitul estimat/norma de venit.

În cazul că venitul reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, venitul anual estimat se determină pe baza cursului de schimb al pieţei valutare, comunicat de BNR din ziua precedentă celei în care se efectuează impunerea.

Cei care obţin venituri din chirii trebuie să depună o declaraţie anuala privind venitul, până la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului. Nu au obligaţia depunerii declaraţiei privind venitul realizat, contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor pentru care chiria prevazută în contractual încheiat între părţi este stabilită în lei, nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real şi la sfârşitul anului anterior nu îndeplinesc condiţiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activităţi independente.

Pentru veniturile din chirii se datorează şi contribuţia de sănătate de 5,5%. Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate este diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă determinată prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut, diferenţa pozitivă dintre venitul brut şi cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţia de sănătate, după caz, raportată la numărul de luni din anul fiscal prevăzut în contractul încheiat între părţi, şi nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori caştigul salarial mediu brut, în vigoare în anul pentru care se stabileşte contribuţia.

Sursa: ANAF

1 COMENTARIU

  1. Oare de ce nu merge anaf-ul si pe la cei de la schweighoffer, care ne devalizeaza padurile? Sau de ce nu-i calca pe cei care au pus pe butuci industria metalurgica din Romania? Sau la cei care au distrus fabrica de diamante artificiale de la Bucuresti? Oare e mai rentabil acel parc care se afla pe o parte din spatiul fostei fabrici de diamante artificiale? Pina acum anaf-ul nu a recuperat nimic de la acesti devalizatori.

Dă-i un răspuns lui remus Renunțați la răspuns