Asociaţia Timiş Torontal Bârzava ar putea atrage peste un milion de euro prin măsura 19 LEADER

279

Grupul de Acţiune Locală „Asociaţia Timiş Torontal Bârzava” a finalizat în luna decembrie prima sesiune de depunere de proiecte.
Începând cu 26 septembrie 2017 au fost lansate 3 din cele 7 măsuri prevăzute în strategia de dezvoltare locală a Grupului de Acţiune Locală ”Asociaţia Timiş Torontal Bârzava” pentru măsurile adresate mediului public cât şi celui privat :
-Măsura 1/6B „Dezvoltarea localităților rurale și mic-urbane prin investiții în infrastuctură la scară mică, servicii de bază pentru populație și investiții asociate patrimoniului cultural și natural”- măsură dedicată administrației publice locale.
-Măsura 3/6A „Măsuri împotriva depopulării prin crearea de locuri de muncă prin sprijinirea activităților non agricole”- măsură dedicată mediului privat.
-Măsura 6/1A „Încurajarea cooperării prin asociere pentru găsirea de soluții inovative și facilitarea accesului la piață” – măsură dedicată mediului privat.
Au fost depuse 20 de proiecte, 15 aferente măsurii 1/6B, 4 pentru măsura 3/6A , respectiv 1 proiect în cadrul măsurii 6/1A, cu o valoare totală de 1.114.824,00 euro, ceea ce reprezintă 40% din valoarea totală a proiectelor care se vor implementa în perioadă de finanţare 2014-2020.
Proiectele depuse vor fi finanţate după un proces complex de evaluare şi selecţie la nivelul Grupului de Acţiune Locală ”Asociaţia Timiş Torontal Bârzava”, urmând ca acestea să treacă apoi de filtrul Comitetului de Selecţie a proiectelor, format din partenerii GAL, în final proiectele selectate vor fi verificate şi la nivelul AFIR, urmând să se semneze contractele de finanţare cu viitorii beneficiari ai sub-măsurii 19.2, beneficiari publici şi privaţi, pentru proiectele declarate eligibile şi finanţate.
Prin măsura 19 LEADER se realizează singurul parteneriat public-privat de succes din România, prin care un număr de 239 GAL-uri selectate, implementează propria strategie de dezvoltare locală pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ