Aquatim crede în sloganului său: „ Investim în viitoriul regiunii”

120

Una din cele mai mari investiții de infrastructură ce se s-au desfășurat în județul Timiș în ultima perioadă este din domeniul sistemelor de canalizare și de rețele de apă potabilă.

Astazi, luni, s-a desfasurat on-line conferința de presă prilejuită de semnarea Contractului de Asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor de execuție și publicitatea aferente „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Timiș, în perioada 2014 – 2020”, din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM).
Conferința a fost susținută de Gheorghe Stînean, director Producție-Dezvoltare, care a făcut o prezentare a proiectului și a contractelor semnate până acum, precum si a celor aflate momentan în curs de licitare.
Aceste contracte au fost prezentate cu toate detaliile tehnice dar și cu sumele aferente defalcate în parte pentru a fi cât mai ușor de verificat de cei ce se vor bucura de acește noi investiții. De menționat că fondurile sunt nerambursabile.

Proiecte cu fonduri nerambursabile finalizate sau în curs de implementare la Aquatim S.A. Timișoara

• MUDP I, buget total de 12 milioane de USD (din care jumătate cofinanţare Aquatim).

PROGRAMUL ISPA, în valoare de 45,32 milioane de Euro (din care 32,2 milioane de euro fonduri nerambursabile),
• POS MEDIU în valoare de 118,87 milioane de Euro (din care 87,9 milioane euro fonduri nerambursabile).

• POIM, în valoare de 180 milioane de Euro (din care 135,6 milioane de euro fonduri nerambursabile).

(1995 – 2000) Municipal Utilities Development Programme Programul a fost încheiat în 2000 şi s-a concretizat în reabilitarea a 14,7 km de conducte magistrale de apă, construirea unei staţii noi de pompare la Staţia de tratare a apei Bega şi reabilitarea tehnologiei treptei mecanice la staţia de epurare.

Contorizarea integrală la nivel de branşamente, finalizată în 2002.

• Program ISPA – ,,Reabilitarea tehnologiei de epurare a apei reziduale şi îmbunătăţirea canalizării pentru populaţia oraşului Timişoara situat în judeţul Timiş din România”.
• 17 km de canalizare, în Timișoara
• Staţia de epurare nouă în Timișoara
– 440.000 locuitori-echivalenţi,
– debit zilnic mediu 2.400 l/s,
– debit zilnic maxim 3.000 l/s.
Proiect co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

2011-2015 POS Mediu
• „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş”, proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene prin Programul Operaţional Sectorial Mediu.
• 200 km conducte de canalizare, 100 km conducte de apă, 7 staţii de epurare a apei uzate, 3 staţii de tratare a apei potabile.
• Timişoara, Jimbolia, Deta, Sânnicolau Mare, Buziaş, Recaş, Gătaia, Făget, Ciacova, Săcălaz şi Sânmihaiu Român.

Proiect co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.
„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020”
Proiect co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020
• Parte a Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM), asigură finanțarea principalelor priorități de dezvoltare ale României în acord cu angajamentele asumate în Acordul de Parteneriat și cu obiectivele Strategiei Europa 2020.
• Lucrările se vor desfășura în perioada 2020 – 2023.
• Proiectul promovează investiții pentru sistemele de alimentare cu apă și canalizare în 81 localități din judetul Timis, grupate în 26 de sisteme de alimentare cu apă, respectiv 28 de aglomerări.

Proiect co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.
Investițiile constau în:
• extinderea/construcția/reabilitarea surselor de apă, stațiilor de tratare/clorinare,
• extinderea/reabilitarea conductelor de aducțiune,
• construcția/reabilitarea rezervoarelor de apă, stațiilor de pompare,
• extinderea/reabilitarea rețelelor de distribuție,
• extinderea/reabilitarea rețelelor de canalizare,
• construcția stațiilor de pompare, construcția stațiilor de epurare,
• achiziționarea de obiecte noi/reabilitate cu echipamente pentru monitorizarea parametrilor tehnologici, cu transmitere la distanță,
• realizarea unor sisteme integrate SCADA la nivelul fiecărui centru zonal de operare.

Proiect co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Principalele categorii de lucrări:
Alimentare cu apă:
Extindere sursă subterană (foraje noi) – 21 foraje
Reabilitare foraje existente – 10 foraje
Reabilitare captare suprafață – 1 captare
13 Staţii de tratare apă noi
9 Staţii de tratare apă reabilitate
54 Staţii pompare apă (52 noi si 2 reabilitate)
46 Rezervoare înmagazinare noi
4 Rezervoare înmagazinare rehabilitate
24 Statii de clorare (23 noi si 1 reabilitata)
Aductiune front captare nouă – 15 km
Aductiune front captare reabilitată – 12 km
Reţele apă extindere – 93 km
Reţele apă reabilitare – 126 km
Conducte de transport noi – 229 km
Conducte de transport reabilitate – 8 km

Canalizare:
5 Staţii de epurare noi
1 Stație de epurare extindere
78 Staţii de pompare apa uzata noi
Conducte de refulare – 87 km
Reţele canal extindere (colector principal şi secundar) – 287 km
Reţele canal reabilitare (colector principal şi secundar) – 38 km
Linie de uscare a nămolurilor (INCINERATOR)
Sistem SCADA Regional apă / canal

Proiect co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

În total
• 22 de stații de tratare a apei,
• 483 km de conducte de alimentare cu apă,
• 6 stații de epurare,
• 412 km de rețele de canalizare,
• o linie de valorificare energetică a nămolului și
• un sistem SCADA regional.

Proiect co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Unitățile administrativ-teritoriale care vor beneficia de POIM în județul Timiș
• Banloc, Belinț, Bucovăț, Buziaș, Cenad, Cenei, Checea, Ciacova, Deta, Făget, Fibiș, Gătaia, Găvojdia, Ghiroda, Giarmata, Giulvăz, Gottlob, Jebel, Jimbolia, Liebling, Livezile, Lovrin, Mașloc, Moșnița Nouă, Otelec, Recaș, Remetea Mare, Sacoșu Turcesc, Șag, Saravale, Sânmihaiu Român, Sânnicolau Mare, Sânpetru Mare, Satchinez, Săcălaz, Secaș, Sînandrei, Știuca, Timișoara, Tomești, Tormac, Traian Vuia, Uivar, Voiteg, VV Delamarina.

Proiect co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.
UE 75%
Bugetul de stat 12%
Cofinanțare Aquatim 11%
Bugetul local 2%
Valoarea proiectului este de 180 milioane euro din care:
• 135,6 milioane euro fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană,
• 20,7 milioane euro de la bugetul de stat,
• 3,2 milioane de la bugetul local
• 20,5 milioane euro co-finanțare Aquatim.

Proiect co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.
Etapele parcurse 18 Martie 2019
 A fost semnat Contractul de Finanțare pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020”
2 Iulie 2020
 Aquatim a semnat cu Asocierea SC Tadeco Consulting SRL – SC Ramboll South East Europe SRL – Ramboll Denmark A/S Contractul de Asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor de execuție și publicitatea aferente “Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Timiș, în perioada 2014 – 2020”

Proiect co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.
Implementarea proiectului
 Având în vedere complexitatea proiectului, firma de consultanță va oferi sprijinul managerial necesar Beneficiarului Aquatim în vederea implementării cu succes a acestuia, prin intermediul unei echipe de experți;
 Pe lângă supervizarea unui număr de 30 de contracte de lucrări,
Consultantul va avea în vedere și aspecte legate de publicitatea proiectului;
 Aquatim participă la implementarea proiectului prin intermediul Unității de Implementare a Proiectelor, un departament dinamic, format din profesioniști care au participat și la aplicarea celorlalte proiecte cu finanțare europeană atrase de Aquatim până în prezent;

Proiect co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Contractul CL15 – „Execuţie reţele de apă şi apă uzată Şag”
• Semnat în iulie 2020 cu Asocierea Romtim Instal SRL – AEG Tehnology SRL;
• Valoare: 26.831.918,82 de lei, fără TVA;
• Această investiție presupune:
– conducte noi de apă pe 7 străzi din localitatea Șag
– un rezervor nou de apă, o stație de pompare, una de repompare și una de clorinare
– 7 stații de pompare ale apelor uzate și rețele de canalizare noi pe 31 de străzi.
• Durata de execuție a lucrărilor este de 24 de luni, urmată de 37 de luni de garanție.

Proiect co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Contractul CL 20 „Execuție reţele de apă şi canalizare Buziaș, Bacova
• In evaluare
• Valoare estimată : 21.848.674 lei fără TVA Buziaș (execuție rețele apă):
• conductă de aducțiune nouă între STA Hitiaș – Buzias L=3.835 m
• reabilitare conductă de aducțiune între STA Hitiaș – Buziaș, pe traseul existent L= 4.220 m Buziaș (executie rețele canal):
• Reabilitarea (prin inlocuire) a rețelelor de canalizare Buziaș L= 2.119 m
• Stație de pompare ape uzate locale o bucată și conducta de refulare L=98m

Proiect co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Contractul CL 20 „Execuție reţele de apă şi canalizare Buziaș, Bacova
Bacova (execuție rețele canal):
• rețele de canalizare în Bacova L= 17.881 m
• stație de pompare apă uzata de transfer și conducta de refulare spre SEAU Buziaș cu lungimea de L=4.280 m

Proiect co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Contractul CL13 – „Execuție reţele de apă şi canalizare Timișoara Sud”
• Este momentan în curs de licitare
• Valoare estimată: 57.928.326,00 lei fără TVA
• Această investiție presupune:
– Reabilitare rețele de alimentare cu apă potabilă în lungime de 18.068 ml pe 28 de străzi – zona Sud;
– Extindere rețele de alimentare cu apă potabilă în lungime de 825 ml pe 4 străzi – zona Sud;
– Reabilitare rețele de canalizare în lungime de 10.543 ml pe 22 străzi – zona Sud.
• Reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă din Timișoara se va realiza prin varianta clasică, respectiv prin săpătură și înlocuirea conductelor.

Proiect co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Contractul CL13 – „Execuție reţele de apă şi canalizare Timișoara Sud”
• Reabilitarea rețelelor de canalizare din Timișoara se va realiza prin două metode, alese în funcție de avizele obținute și trafic:
– Reabilitarea conductelor folosind varianta clasică, prin săpătură și înlocuirea conductelor pe o lungime de 8.491 ml;
– Reabilitarea conductelor prin metoda „cămăşuire interioară cu liner” a conductelor existente pe o lungime de 2.052 ml.

Proiect co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.
Contractul CL17 – „Execuție reţele de apă şi canalizare Giarmata Vii, Giarmata, Cerneteaz, Cartier Aeroport, Covaci”
• Este momentan în curs de licitare
• Valoare estimată: 32,780,860 lei fără TVA
GIARMATA VII (rețele de apă):
• Conductă de transport L = 7.141 m (inclusiv subtraversările)
• Conductă de transport spre Cartier Aeroport L = 597 m (inclusiv subtraversările)

Proiect co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.
Contractul CL17 – „Execuție reţele de apă şi canalizare Giarmata Vii, Giarmata, Cerneteaz, Cartier Aeroport, Covaci”
GIARMATA (execuție rețele de apă):
• Conductă de transport L = 2.076m (inclusiv subtraversările)
• Gospodarie de apă nouă, prevazută cu: stație de clorare, rezervoare, stație de pompare;
• Extindere rețele L = 2.793;
• Reabilitare rețele L = 2.639 m;
GIARMATA (execuţie reţele noi de canalizare):
• Lungime cumulată de L=16.622 m;
• Staţii de pompare ape uzate – 5 bucăţi
• Conductă refulare L=9697m (inclusiv subtraversările)

Proiect co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.
Contractul CL17 – „Execuție reţele de apă şi canalizare Giarmata Vii, Giarmata, Cerneteaz, Cartier Aeroport, Covaci”
CERNETEAZ (execuție rețele de apă):
• Conductă de transport L = 2.836m (inclusiv subtraversările);
• Reabilitare L = 1403m;
COVACI (execuție rețele de apă):
• Conductă de transport L = 3.313m (inclusiv subtraversările);
• Gospodaria de apă nouă va fi prevazută cu: stație de clorare, rezervor, stație de pompare.

Proiect co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Contractul CL 19 Execuție reţele de apă şi canalizare Sânmihaiu German, Giulvăz, Maşloc, Fibiş, Săcălaz, Recaş, Bucovăţ, Bazoşu Nou
• Este momentan în curs de licitare
• Valoare estimată: 25,441,405 lei fără TVA
Sânmihaiu Român, localitatea Sânmihaiu German (rețele apă):
• conductă de transport din rețeaua de distribuție din Sânmihaiu
Român în rețeaua de distribuție a localității Sânmihaiu German L=3475 m
• rețele noi de distribuție a apei în Sânmihaiu German L = 3977m

Proiect co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.
Giulvăz, localitatea Giulvăz (rețele apă):
• conducta de transport GA Giulvaz – rețea Ivanda L = 4.614m ;
• conducta de transport GA Giulvaz – în localitățile Rudna și Crai Nou L = 5.309m ;
• reabilitare prin înlocuire reţea de distribuţie existientă L= 3.817 m
• extindere rețele de distribuție cu apă potabilă L=5.916 m

Proiect co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.
Contractul CL 19 Execuție reţele de apă şi canalizare Sânmihaiu German, Giulvăz, Maşloc, Fibiş, Săcălaz, Recaş, Bucovăţ, Bazoşu Nou

Mașloc (rețele apa):
• extinderea rețelei de distribuție a apei potabile în Mașloc L 1.160m
Fibiș (rețele apă):
• extinderea rețelei de distribuție a apei potabile în Fibiș L 1.538m
Recaș (rețele apă):
• extinderea rețelei de distribuție a apei potabile în Recaș L=827m
• reabilitarea rețelei de distribuție a apei potabile în Recaș cu L=3.073m
Recaș, (rețele canal):
• extinderea rețelei de canalizare L=3193m

Proiect co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.
Contractul CL 19 Execuție reţele de apă şi canalizare Sanmihaiu German, Giulvăz, Maşloc, Fibiş, Săcălaz, Recaş, Bucovăţ, Bazoşu Nou

Bucovăț (rețele apă):
• realizarea unei stații de repompare
• conductă de aducțiune în lungime de aprox. 3264 m
• gospodărie de apă nouă:
• rețele de distribuție noi în lungime de 5.114m
Bucovăț, Localitatea Bazoșu Nou (rețele apă):
• conductă de alimentare cu apă (aducțiune) de 1769 m
• rețele de distribuție noi în lungime de 4.217m

Proiect co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.
Contractul CL 19 Execuție reţele de apă şi canalizare Sânmihaiu German, Giulvăz, Maşloc, Fibiş, Săcălaz, Recaş, Bucovăţ, Bazoşu Nou

Săcălaz (rețele canal):
• rețea nouă de canalizare L=4251 m
• 1 stație de pompare apă uzată
• conductă refulare L=480 m

Proiect co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.
Contractul CL 19 Execuție reţele de apă şi canalizare Sânmihaiu German, Giulvăz, Maşloc, Fibiş, Săcălaz, Recaş, Bucovăţ, Bazoşu Nou

Contractul CL 30 Execuție rețele de apă și canalizare Sânpetru Mare, Saravale, Lovrin
• Este momentan în curs de licitare
• Valoare estimată: 42.274.577,00 lei fără TVA
Sânpetru Mare (Execuție rețele noi de distribuție apă):
– conducta de distribuție în lungime cumulată de L=12.233 m;
Sânpetru Mare (Execuţie reţele noi de canalizare):
– Conducte canalizare în lungime cumulată de L=11.772 m;
– Staţii de pompare ape uzate – 6+1 bucăţi
– Conductă refulare L=8.834m.

Proiect co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Contractul CL 30 Execuție rețele de apă și canalizare Sânpetru Mare, Saravale, Lovrin
Saravale (Execuţie reţele noi de canalizare):
– Conducte canalizare în lungime cumulată de L= 16.136 m;
– Staţii de pompare ape uzate – 6+1 bucăţi
– Conductă refulare L=10.147m.
Lovrin (Execuţie reţele noi de canalizare):
– Conducte canalizare în lungime cumulată de L= 14.080 m;
– Staţii de pompare ape uzate – 5+1 bucăţi
– Conductă refulare L=3.036m.
• Reabilitare reţele de canalizare:
– Conducte canalizare in lungime cumulată de L= 1.657 m;

Menționăm următoarelel date despre Aquatim:
• Licenţă de operare clasa 1, ANRSC;
• Sistem de management integrat (ISO) calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională;
• Laborator de analize a apei, acreditat RENAR;
• Dispecerat central 24/7;
• Peste 900 de angajați;
• Aria de operare – Timișoara și alte 122 localități din județ (8 orașe, 45 comune și 69 sate);
• Sucursale – Buziaș, Deta, Făget, Jimbolia și Sânnicolau Mare;

LĂSAȚI UN MESAJ